Liepaja

Liepājas ostas koksnes iepirkšanas punkts
Adrese: Liepāja, Brīvostas iela 31
Tel. 634 07350, fakss: 634 07347
Mob.tel. 26669797
E-pasts: liepaja[at]metsagroup.com
 
Metsa Forest Latvia SIA rekvizīti:
Juridiskā adrese: Vienības gatve 87 E, Rīga, LV-1004, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011260
PVN reģ.Nr. LV40003011260
 
Papīrmalkas iepirkuma standartcenas LIEPĀJAS ostā
No 2020.gada 21.jūlija:

Priedes papīrmalka 28.00 EUR/m³ (laukumā), 29.40  EUR/m³ (uz kuģa);

Egles papīrmalka 28.00 EUR/m³ (laukumā), 29.40 EUR/m³ (uz kuģa);

Skuju koku papīrmalka 28.00  EUR/m³ (laukumā), 29.40  EUR/m³ (uz kuģa);

Apses papīrmalka - nepieņem;

Apses (CTMP) papīrmalka - nepieņem;

Bērza papīrmalka - nepieņem.

Liepājas ostas darba laiks:
Pirmdiena 08:00 - 21:00
Otrdiena 08:00 - 21:00
Trešdiena 08:00 - 21:00
Ceturtdiena 08:00 - 21:00
Piektdiena 08:00 - 21:00
Sestdiena - brīvdiena
Svētdiena - brīvdiena.