Mersrags

Mērsraga ostas koksnes iepirkšanas punkts
Adrese: Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284
Tel. 632 35872, fakss: 632 35079
Mob.tel. 26552660, 29211813
E-pasts: mersrags[at]metsagroup.com


Metsa Forest Latvia SIA rekvizīti:
Juridiskā adrese: Vienības gatve 87 E, Rīga, LV-1004, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011260
PVN reģ.Nr. LV40003011260
 
Papīrmalkas iepirkuma standartcenas MĒRSRAGA ostā
No 2018.gada 17.decembra:
 
Priedes papīrmalka 58.00 EUR kubikmetrā (laukumā), 59.40 EUR kubikmetrā (uz kuģa);
 
Egles papīrmalka 58.00 EUR kubikmetrā (laukumā), 59.40 EUR kubikmetrā (uz kuģa);
 
Skuju koku papīrmalka 58.00 EUR kubikmetrā (laukumā), 59.40 EUR kubikmetrā (uz kuģa);
 
Apses papīrmalka 31.00 EUR kubikmetrā (laukumā), 32.40 EUR kubikmetrā (uz kuģa);
 
Apses (CTMP) papīrmalka 33.00 EUR kubikmetrā (laukumā), 34.40 EUR kubikmetrā (uz kuģa);
 
Bērza papīrmalka 55.00 EUR kubikmetrā (laukumā), 56.40 EUR kubikmetrā (uz kuģa).
 
* Priedes, Skuju koku un Egles papīrmalkas minimālais diametrs 6 cm zem mizas.
** Apses (CTMP) papīrmalkas diametrs 7-65 cm zem mizas, svaigi cirsta.
 
Mērsraga ostas darba laiks:
Pirmdiena 07:00 - 16:00
Otrdiena 07:00 - 16:00
Trešdiena 07:00 - 16:00 
Ceturtdiena 07:00 - 16:00
Piektdiena 07:00 - 16:00
Sestdiena - brīvdiena
Svētdiena - brīvdiena