Mersrags

Mērsraga ostas koksnes iepirkšanas punkts
Adrese: Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284
Tel. 632 35872, fakss: 632 35079
Mob.tel. 26552660, 29211813
E-pasts: mersrags[at]metsagroup.com


Metsa Forest Latvia SIA rekvizīti:
Juridiskā adrese: Vienības gatve 87 E, Rīga, LV-1004, Latvija
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011260
PVN reģ.Nr. LV40003011260
 
Papīrmalkas iepirkuma standartcenas MĒRSRAGA ostā
No 2020.gada 1.decembra:
 

Priedes papīrmalka - nepieņem;

Egles papīrmalka - nepieņem;

Skuju koku papīrmalka - nepieņem; 

Apses papīrmalka: nepieņem;
 
Apses (CTMP) papīrmalka: nepieņem;
 
Bērza papīrmalka: laukumā 38.00 EUR/m³, uz kuģa 39.40 EUR/m³.
 
* Priedes, Skuju koku un Egles papīrmalkas minimālais diametrs 6 cm zem mizas.
** Apses (CTMP) papīrmalkas diametrs 7-65 cm zem mizas, svaigi cirsta.
 
Mērsraga ostas darba laiks no 02.06.2020:
Pirmdiena 07:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
Otrdiena 07:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
Trešdiena 07:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00 
Ceturtdiena 07:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
Piektdiena 07:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
Sestdiena - brīvdiena
Svētdiena - brīvdiena