Ettevõttest

 

 

Metsä Forest Eesti on Soome Metsä Group kontserni kuuluv Eestis tegutsev tütarettevõte.

1992. aasta suvel loodi AS Mets & Puu ja 1994. aasta suvel AS Metsind, nende kahe ettevõtte ühinemisel aastal 2002 rajati õigusjärglane AS Metsäliitto Eesti, mis kuni 2005. aasta sügiseni töötas nime all AS Mets ja Puu. Alates 22.02.2012 on ettevõtte nimi Metsä Forest Eesti AS.

Meie ettevõte kuulub Eesti suurimate ja mitmekülgsemate metsatööstusettevõtete hulka, kelle varumismaht on aasta-aastalt kasvanud.

Metsä Forest Eesti on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Eesti Maksumaksjate Liidu liige.

 

                                  

Tegevus

 

 

Metsä Forest Eesti AS-i põhiline tegevusala on metsamaterjali ja puiduhakke varumine Eestis. Täiendavalt hangitakse metsamaterjali ka naaberriikidest. Metsä Forest Eesti AS-i peamine eesmärk on varustada Metsä Group kontserni ettevõtteid metsamaterjaliga.

Klientidele pakutakse:

  • konkurentsivõimelisi puidutehinguid
  • raie-, kokkuveo- ja väljaveoteenust
  • metsamajanduskavade koostamise organiseerimist

 

                                  

Vaata lisaks

Sertifikaadid

 

Rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni Bureau Veritas poolt on Metsä Forest Eesti AS sertifitseeritud ettevõte alates 18.01.2005:

ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi ja ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat number FIHSK11042929AB

Rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni Bureau Veritas poolt on Metsä Forest Eesti AS-ile omistatud:

alates 25.10.2005 FSC® tarneahela sertifikaat number BV-COC-897631 ja FSC kontrollitud
puidu sertifikaat number BV-CW-897631
alates 07.12.2005 PEFC tarneahela sertifikaat number 200774

Alates 24.juulist aastal 2001 on ettevõte tunnistatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteerituks metsamaterjali koguste mõõtmise valdkonnas, standardi EN ISO/IEC 17025 alusel:

tunnistus number L053
FSC Licence Code: FSC-C014476

 

Vaata lisaks