Ettevõttest

 

 

Metsä Forest Eesti on Soome Metsä Group kontserni kuuluv Eestis tegutsev tütarettevõte.

1992. aasta suvel loodi AS Mets & Puu ja 1994. aasta suvel AS Metsind, nende kahe ettevõtte ühinemisel aastal 2002 rajati õigusjärglane AS Metsäliitto Eesti, mis kuni 2005. aasta sügiseni töötas nime all AS Mets ja Puu. Alates 22.02.2012 on ettevõtte nimi Metsä Forest Eesti AS.

Meie ettevõte kuulub Eesti suurimate ja mitmekülgsemate metsatööstusettevõtete hulka, kelle varumismaht on aasta-aastalt kasvanud.

Metsä Forest Eesti on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Eesti Maksumaksjate Liidu liige.

 

                                  

Tegevus

 

 

Metsä Forest Eesti AS-i põhiline tegevusala on metsamaterjali ja puiduhakke varumine Eestis. Täiendavalt hangitakse metsamaterjali ka naaberriikidest. Metsä Forest Eesti AS-i peamine eesmärk on varustada Metsä Group kontserni ettevõtteid metsamaterjaliga.

Klientidele pakutakse:

  • konkurentsivõimelisi puidutehinguid
  • raie-, kokkuveo- ja väljaveoteenust
  • metsamajanduskavade koostamise organiseerimist

 

                                  

Vaata lisaks

Sertifikaadid


Rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni Bureau Veritas poolt on Metsä Forest Eesti AS sertifitseeritud ettevõte alates 18.01.2025 - kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 sertifikaat number FIHSK11042929AB.

Rahvusvahelise sertifitseerimisorganisatsiooni Bureau Veritas poolt on Metsä Forest Eesti AS -ile omistatud - FSC © tarneahela ja kontrollitud puidu sertifikaat number BV-COC-897631 / BV-CW-897631 alates 25.10.2005

FSC Licence Code: FSC-C014476


PEFC tarneahela sertifikaat number 200774, alates 25.10.2005.

 

Metsä Forest Eesti AS -ile on omistatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ISO/IEC 17025 sertifikaat number L053 - ümarpuidu ja puiduhakke mõõtmistoimingute rahvusvahelisele standardile vastavuse kohta alates 24.07.2001 .

.

Vaata lisaks