Mukaan sertifiointiin FSC®-luontokohdepalvelun avulla

FSC-metsäsertifiointi edellyttää, että siihen liittyvältä metsätilalta rajataan pysyvästi metsien käytön ulkopuolelle vähintään viisi prosenttia tilan metsämaan pinta-alasta. FSC määrittää, minkälaiset kohteet metsämaalla pitää aina säästää.

Käytännössä FSC-sertifiointiin liitettävältä tilalta ei kuitenkaan aina löydy viittä prosenttia pakollisia metsätalouden ulkopuolelle jätettäviä kohteita. Tällöin metsänomistajan on suojeltava tavallista metsämaata niin paljon, että viiden prosentin suojeluedellytys täyttyy. Metsä Group tarjoaa sopimusasiakkailleen FSC-luontokohdepalvelua, jossa metsänomistajalle voidaan osoittaa korvaavat suojeluhehtaarit Metsä Groupin tarjoamilta täydennysmailta.

Näin palvelu toimii

Values guide Metsä Group's operations

FSC-luontokohdepalvelussa Metsä Group vuokraa arvokkaita luontokohteita FSC-ryhmään kuuluville sopimusasiakkailleen, joiden tilalta niitä ei löydy. Näin metsänomistaja ei joudu suojelemaan talousmetsää, vaan suojelu kohdentuu arvokkaimpiin luontokohteisiin. Tavoitteena on myös luoda toisiinsa kytkeytyneiden suojelualueiden verkosto, jotta muodostuu suurempia suojelukokonaisuuksia. Lisäksi metsänomistaja saa FSC-sertifioidulle puulleen paremmin menekin ja hinnan.

FSC-sertifiointiin liittyminen

Values guide Metsä Group's operations

Jos kiinnostuit FSC-sertifioinnista, aloita ottamalla yhteyttä lähimpään metsäasiantuntijaamme.

  1. Kerro metsäasiantuntijallemme, että haluat liittyä FSC-sertifiointiin.
  2. Metsäasiantuntija tarkistaa metsäsuunnitelman ajantasaisuuden ja tilaa tarvittaessa uuden metsäsuunnitelman. Hän sopii kanssasi erikoiskasvatuskuvioista ja metsätalouden ulkopuolisista kuvioista.
  3. Metsäasiantuntija merkitsee metsäsuunnitelmaan aina säästettävät luontokohteet ja tekee tarvittaessa maastokartoituksen. Tässä vaiheessa selviää, tarvitsetko vuokramaita.
  4. Esiauditoinnissa tarkistetaan, että metsäsi täyttää kaikki sertifioinnin vaatimukset.
  5. Jos esiauditointi menee läpi, metsäasiantuntija tekee kanssasi sopimuksen sertifiointiin liittymisestä. Siinä sovitaan myös mm. FSC-korvauksesta ja mahdollisesta FSC-luontokohdepalvelun käytöstä.

Kenelle palvelu sopii?

Values guide Metsä Group's operations

FSC-luontokohdepalvelu sopii metsänomistajalle, joka on kiinnostunut FSC-sertifioinnista, mutta jonka metsätilalta ei löydy tarpeeksi FSC-kriteerien mukaisia aina säästettäviä kohteita. Palvelu on maksuton, ja se on tarjolla Metsä Groupin sopimusasiakkaille, joilla on enintään 500 ha* metsää. Jos metsätilalla on FSC:n määrittämiä arvokkaita luontokohteita, ne on aina säästettävä eikä tällä palvelulla voi sivuuttaa niitä.

*Viiden prosentin suojeluvaade ei koske metsänomistajia, joilla on alle 20 ha metsää.

Metsäliitto Osuuskunnan FSC ryhmäsertifikaatin lisenssinumero: FSC-C111942