Values guide Metsä Group's operations 
 

Voit muuntaa nykyiset A-lisäosuutesi Metsä1-lisäosuuksiksi

Uusia Metsäliitto Osuuskunnan A- ja B-lisäosuuksia ei enää 1.1.2022 alkaen ole mahdollista merkitä, lukuun ottamatta omistajajäsenen mahdollisuutta merkitä A-lisäosuuksia ennen vuotta 2022 ansaituilla Pääomabonuksilla niiden käyttöjakson mukaisesti kalenterivuosien 2022–2023 aikana, jos omistajajäsenellä on A-lisäosuuksia jäljellä ja niihin liittyy Pääomabonuksia. Vaihtoehtoisesti omistajajäsen voi käyttää myös näitä Pääomabonuksia Metsä1-lisäosuuksien merkintään 1.1.2022 alkaen niiden käyttöjakson mukaisesti.

Omistajajäsenten A- ja B-lisäosuudet säilyvät voimassa entisin ehdoin. Omistajajäsen voi kuitenkin halutessaan muuntaa kuluitta A-lisäosuutensa samaksi määräksi Metsä1-lisäosuuksia, eli muuntosuhde on 1:1. Jäsenen omistamien A-lisäosuuksien muuntaminen Metsä1-lisäosuuksiksi ei edellytä puukaupan tekemistä.

A-lisäosuuden muuntaminen Metsä1-lisäosuudeksi tulee voimaan sen kalenterivuoden päätyttyä, jona Metsäliitto Osuuskunta on vastaanottanut omistajajäsenen muuntohakemuksen. Muunto kohdistuu omistajajäsenen A-lisäosuuksiin ikäjärjestyksessä siten, että ensiksi muuntuu vanhin A-lisäosuus.

Muunto onnistuu helposti Metsäverkossa

Pyynnön A-lisäosuuksien muuntamisesta Metsä1-lisäosuuksiksi voi tehdä helposti Metsäverkon muuntotyökalulla. Sen avulla metsänomistaja voi ilmoittaa, haluaako hän, että hänen A-lisäosuutensa muunnetaan Metsä1-lisäosuuksiksi.

Kun jäsen kirjautuu Metsäverkkoon ja valitsee Sijoitukset-osion, hän pääsee ilmoittamaan tahtotilansa muuntotyökalulla. Osiossa näkee, paljonko jäsenellä on sijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa sekä muunnon vaikutuksen mahdolliseen Pääomabonukseen ja sillä tehtyjen A-lisäosuusmerkintöjen rahastokorotusosuuteen. Jos jäsen haluaa muuntaa A-lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi, muuntotyökalulla voi ilmoittaa, muuntaako hän kaikki vai tietyn määrän A-lisäosuuksistaan.

Muunnon voivat tehdä yksittäiset henkilöt sekä jäsenyyksien täysvaltuutetut henkilöt. Useamman omistajan jäsenyyksissä hyväksynnän tekevät kaikki jäsenosakkaat, paitsi jos jäsenyydessä on täysvaltuutettu, joka voi hyväksyä muunnon kaikkien puolesta. Muunnosta tulee vahvistus myös osakkaiden sähköpostiin.

Muunnosta voi ilmoittaa myös muuntolomakkeella, jonka täyttämällä ja Metsä Groupin asiakaspalveluun lähettämällä jäsen voi ilmoittaa tahtotilansa A-lisäosuuksien muuntamisesta Metsä1-lisäosuuksiksi.

Jos omistajajäsen ei halua muuntaa kaikkia A-lisäosuuksiaan ennen vuodenvaihdetta, hän voi tehdä uuden muuntopyynnön jäljelle jääneistä A-lisäosuuksista myöhemminkin. Muunto tapahtuu aina muuntopyyntöä seuraavan tammikuun ensimmäisenä päivänä, eli esimerkiksi vuoden 2022 aikana ilmoitettujen muuntojen osalta 1.1.2023. Muuntopyyntöä ei kuitenkaan voi enää perua.

Näin muunnat A-lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi

​1. ​2.
​Ilmoita Metsä1-lisäosuuksiksi muunnettavat A-lisäosuudetMuunto tapahtuu ilmoitusta seuraavan tammikuun 1. päivänä
  • ​Metsäverkon Sijoitukset-osiossa muuntotyökalua käyttäen, tai
  • ​Muunnot tehdään ikäjärjestyksessä vanhimmista lukien
  • ​muuntolomakkeella toimittamalla se Metsäliitto Osuuskunnan asiakaspalveluun.
​Voit muuntaa kaikki tai osan A-lisäosuuksistasi Metsä1-lisäosuuksiksi.


Mikäli omistajajäsen muuntaa A-lisäosuuden Metsä1-lisäosuudeksi, kyseiseen A-lisäosuuteen mahdollisesti liittyvää Pääomabonusta voi muunnon jälkeen käyttää Pääomabonuksen jäljellä olevan käyttöjakson aikana ainoastaan Metsä1-lisäosuuden merkintään. Irtisanottuja A-lisäosuuksia ei voida muuntaa.

Tehdessään osuussijoituksen Metsäliitto Osuuskuntaan jäsen vahvistaa tutustuneensa Metsäliitto Osuuskunnan sääntöihin, Metsäliitto Osuuskuntaa ja sen lisäosuuksia koskevaan esittelyasiakirjaan, lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin, sekä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin ja hyväksyy ne. Lisätietoa sekä edellä mainitut dokumentit löytyvät nettisivuiltamme.