Metsä jatkaa kasvuaan A-lisäosuudessa

Laskurin avulla voit laskea, minkä verran A-lisäosuuteen sijoitetut puukaupparahat olisivat tuottaneet. Laskurista valitaan sijoitusvuosi ja syötetään puukaupan koko kuutiometreinä ja arvo euroina ilman arvonlisäveroa. Laskuri vähentää arvosta ennakonpidätyksen 19 % ja laskee A-lisäosuussijoituksen
arvon kehityksen vuosittain ja lisäksi alkuperäisen kaupan puukauppakuutiometrejä kohti. Voit syöttää tiedot myös ilman puukaupan kokoa. Tällöin laskuri ei laske sijoituksen karttumista kuutiota kohti. Tarkempaa tietoa koron määräytymisestä löydät laskurin jälkeen.

HÚOM: Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako uudistuu 1.1.2022 alkaen. A-lisäosuudet säilyvät edelleen voimassa, mutta vuodesta 2022 alkaen niihin ei voi enää sijoittaa. Lisätietoja Sijoitusvaihtoehdot-sivulta.

ForestCal_html
Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää osuuspääoman koroista vuosittain kevään kokouksessaan osuuskunnan edellisen vuoden tuloksen perusteella.*  Emme voi ennustaa tulevia korkoja, ja siksi laskurissa voi laskea korkoja vain takautuvasti. Laskurissa on oletuksena, että kertyvät korot sijoitetaan A-lisäosuuteen. Lisäksi laskurissa oletetaan korkojen maksupäiväksi toukokuun puoliväli, todellisuudessa maksupäivä on vaihdellut tästä muutamia päiviä molempiin suuntiin vuosittain.

* Aiempi voitonjako ei ole tae metsänomistajan sijoitusten tulevista tuotoista.