Metsä jatkaa kasvuaan A-lisäosuudessa

Laskurin avulla voit laskea, minkä verran A-lisäosuuteen sijoitetut puukaupparahat olisivat tuottaneet. Laskurista valitaan sijoitusvuosi ja syötetään puukaupan koko kuutiometreinä ja arvo euroina ilman arvonlisäveroa. Laskuri vähentää arvosta ennakonpidätyksen 19 % ja laskee A-lisäosuussijoituksen
arvon kehityksen vuosittain ja lisäksi alkuperäisen kaupan puukauppakuutiometrejä kohti.
Tarkempaa tietoa koron määräytymisestä löydät laskurin jälkeen.

ForestCal_html
Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää osuuspääoman koroista vuosittain kevään kokouksessaan osuuskunnan edellisen vuoden tuloksen perusteella.*  Emme voi ennustaa tulevia korkoja, ja siksi laskurissa voi laskea korkoja vain takautuvasti. Laskurissa on oletuksena, että kertyvät korot sijoitetaan A-lisäosuuteen. Lisäksi laskurissa oletetaan korkojen maksupäiväksi toukokuun puoliväli, todellisuudessa maksupäivä on vaihdellut tästä muutamia päiviä molempiin suuntiin vuosittain.

* Aiempi voitonjako ei ole tae metsänomistajan sijoitusten tulevista tuotoista.