Values guide Metsä Group's operations 
 

ASTA mittaa automaattisesti maanmuokkauksen muokkaustiheyden

Maanmuokkauksella on ratkaiseva merkitys taimikon alkuvaiheen kehitykseen, ja laadukkaasti toteutettu maanmuokkaus turvaa taimille otolliset kasvuolosuhteen. Metsä Group varmistaa jatkossa taimikon oikean perustamistiheyden automaattisella muokkaustiheyden seurannalla eli ASTA-järjestelmällä. ASTA mittaa automaattisesti maanmuokkauksen muokkaustiheyden, ja seuranta tapahtuu jatkuvasti ja kattavasti samalla kun kone muokkaa maata.

Järjestelmä paitsi seuraa toteutunutta tiheyttä,  myös opastaa maanmuokkauskoneen kuljettajaa jatkuvasti oikean muokkaustiheyden saavuttamiseksi. Laadunvarmistus tapahtuu työtä tehdessä, eikä koealojen mittaamisen jälkikäteen mene enää aikaa. Automattisen seurannan ansiosta tehdystä työstä saadaan luotettava raportti ja lisäksi kohteelle tarvittava taimimäärä tiedetään jatkossa tarkasti.

ASTA perustuu jokaiselta maanmuokkauskohdalta tallennettaviin koordinaatteihin, joiden perusteella pystytään laskemaan muokattu pinta-ala ja muokkaustiheys. Järjestelmän toiminta on testattu yhdessä useiden muokkausyrittäjiemme kanssa viime vuoden aikana. Otamme järjestelmän laajempaan käyttöön vuoden 2017 aikana.