​ARVONNAN SÄÄNNÖT

Metsäliitto Osuuskunnan arvonta | Kyselyyn vastanneiden kesken
 
1) Arvonnan järjestäjä: Metsäliitto Osuuskunta, jäljempänä "järjestäjä".
 
2) Osallistumiskelpoisuus: Kilpailu on avoin kaikille pois lukien arvonnan suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuneet järjestäjän työntekijät ja arvonnan järjestämiseen osallistuneiden muiden yritysten henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä. Osallistumalla arvontaan osanottajat antavat suostumuksensa henkilötietojensa (nimi, sähköposti) tallentamiseen mahdollista suoramarkkinointia varten.
 
3) Osallistumisaika: Kilpailuaika on 12.-24.1.2021.
 
4) Palkintona arvotaan kaikkien ehdotuksia jättävien kesken viisi (5) kappaletta älylaitteiden latauskaapelia. Yhden latauskaapelin arvo on 16 eur + alv.
 
6) Arvonta suoritetaan 25.1.2021. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestillä.
 
7) Voiton lunastus: Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestillä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 1.2.2021 mennessä, on järjestäjällä oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
 
8) Verot: Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot palkinnoista. Palkintoja ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen, eikä niitä saa luovuttaa tai myydä eteenpäin.
 
9) Kilpailu ei ole Facebookin järjestämä tai sponsoroima.
 
10) Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
 
Metsäliitto Osuuskunta 12.1.2021.