​ARVONNAN SÄÄNNÖT

Metsäliitto Osuuskunnan arvonta | Sähköpostikampanja
(17.11.2017-28.2.2018) | Arvonnan säännöt
17.11.2017 kello 8.00, Espoo.

1. Arvonnan järjestäjä

Metsäliitto Osuuskunta, jäljempänä "järjestäjä".

2. Osallistumiskelpoisuus ja arvontaan osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset (K-18) Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka luovuttavat meille tai päivittävät sähköpostiosoitteensa Metsäverkossa 17.11.2017-28.2.2018 välisenä aikana. Kilpailuun eivät voi osallistua arvonnan suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuneet Metsäliitto Osuuskunnan työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

3. Osallistumisaika

Metsäliitto Osuuskunnan arvontaan voi osallistua 17.11.2017-28.2.2018. Arvonta sulkeutuu 28.2.2018 klo 23.59. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

4. Palkinnot

Kilpailussa arvotaan yksi 500 euron arvoinen matkalahjakortti ja kaksi Samsun tablettia (yhden tabletin arvo on n. 300 e).

5. Voittajien valinta ja palkintojen lunastus

Voittaja arvotaan kaikkien meille kilpailuaikana sähköpostiosoitteensa luovuttaneiden tai sähköpostiosoitteensa Metsäverkossa päivittäneiden kesken 6.3.2018.

Voitosta ja palkinnon lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti arvontapäivänä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljän päivän (4) kuluessa voitosta, on järjestäjällä oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

6. Arpajaisverot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot palkinnosta. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen, eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin tai myydä.

7. Järjestäjän vastuu

Viralliset säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistujat vapauttavat järjestäjän ja kaikki arvonnan yhteistyökumppanit tai muut mainitut osapuolet kaikesta vastuusta, jotka millään tavalla johtuvat, tai joiden väitetään aiheuttavan arvonnasta vahinkoa, mukaan lukien muut vahingot.

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan kaikkia arvonnan virallisia sääntöjä.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Metsäliitto Osuuskunta 17.11.2017.