Values guide Metsä Group's operations

Metsä Groupin biotuotetehdas on käynnistetty – nyt on hyvä aika tehdä puukauppaa

Metsä Groupin uuden sukupolven biotuotetehdas on käynnistetty suunnitelman mukaisesti Äänekoskella tiistaina 15.8.2017. Uuden tehtaan sellutoimitukset asiakkaille alkavat vuoden 2017 syyskuun alussa. Biotuotetehtaan rakennusprojekti on edennyt suunnitellusti aikataulun ja 1,2 miljardin euron budjetin mukaisesti.

Nyt kun biotuotetehdas on käynnistetty, voimme alkaa nostaa puunkorjuumääriä. Korjuumäärät nousevat vähitellen tämän ja ensi vuoden aikana. 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotannossaan biotuotetehdas on noin vuoden kuluttua käynnistämisestä.

Metsä Groupin puunhankinta Suomessa kasvaa biotuotetehtaan myötä noin neljänneksellä. Biotuotetehdas vaikuttaa puunhankintaan koko maassa: puuvirtojen suunnat ja tehtaiden hankinta-alueet muuttuvat ja tehdas lisää havukuitupuun käyttöä Suomessa noin neljä miljoonaa kuutiometriä. Kaikkiaan vuotuiset hakkuumäärät nousevat 6–7 miljoonaa kuutiota, koska hakkuissa kertyy myös tukki- ja energiapuuta. Metsänomistajille vuosittain maksettavat puunmyyntitulot kasvavat arviolta 70 miljoonaa euroa.

Omistajajäsenillemme tämä tarkoittaa oivallista mahdollisuutta tehdä puukauppaa, sillä biotuotetehtaan käyttämä puu hankitaan Suomesta ja tavoitteenamme on ostaa lisäpuut ennen kaikkea Metsä Groupin omistajajäseniltä. Nyt on hyvä aika ottaa yhteyttä omaan metsäasiantuntijaan, sopia tilakäynti ja kartoittaa sen yhteydessä oman metsän hakkuu- ja metsänhoitotarpeet. Tilakäynnin jälkeen saat tarjouksen puukaupasta ja metsänhoitotöistä ja Metsäverkossa voit käydä hyväksymässä tarjouksen pankkitunnuksillasi vaikka saman tien.