Values guide Metsä Group's operations 
 

Kysymyksiä ja vastauksia

Millä aikataululla muutos tulee voimaan?

Uudet lisäosuuslajit otetaan käyttöön 1.1.2022. Ensimmäinen voitonjakopäätös uuden mallin mukaisesti tapahtuu keväällä 2022. Metsä1-lisäosuuksien osuuskoroista päätetään ensimmäisen kerran keväällä 2023. Omistajajäsen voi lokakuun 2021 alusta lähtien ilmoittaa, minkä verran A- lisäosuuksia haluaa muuntaa Metsä1-lisäosuuksiksi. Kaikkia ei tarvitse muuntaa kerralla, jos ei halua. Omistajajäsenen ei ole pakko tehdä mitään, jos haluaa säilyttää A-lisäosuudet. Kaikki perus- ja lisäosuuksien osuuskorot maksetaan jatkossa omistajajäsenen pankkitilille, jos omistajajäsen ei uudestaan ota kantaa siihen, minne osuuskorot menevät. Vuoden 2022 alusta osuuskorot maksetaan joko tilille tai ne voi takaisinsijoittaa Metsä1-lisäosuuksiin.


Kannattaako minun lykätä puukauppoja vuodelle 2022 saadakseni uusia Metsä1- lisäosuuksia voitonjakona?


Ei ole syytä lykätä puukauppoja. Myös jo kuluvan vuoden 2021 aikana vastaanotetut puut tulevat mukaan laskentaan, kun keväällä 2022 määritetään Metsä1-lisäosuuksina jaettavat osuudet Metsäliitto Osuuskunnan mahdollisesta voitonjaosta edeltävien neljän kalenterivuoden vastaanotettujen puukauppakuutioiden mukaan (tässä tapauksessa vuosina 2018–2021 vastaanotetut kuutiot). Tämän vuoksi puukauppaa ei ole tarve siirtää vuoden 2022 puolelle. Jatkossa puun vastaanottoihin perustuva voitonjako on tarkoitus laskea edellisten neljän vuoden yhteenlaskettujen omistajajäseniltä vastaanotettujen puukauppakuutioiden mukaan. Omistajajäsen voi halutessaan muuntaa veloituksetta jo omistamansa A-lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi. Muunto ei edellytä puukauppaa. Muunto tapahtuu erillisellä pyynnöllä ja tulee voimaan muuntopyynnön vastaanottovuoden päätyttyä.

Metsä1-lisäosuus on voimassa kymmenen vuotta ja sen voimassaolo jatkuu puukaupalla automaattisesti seuraavat kymmenen vuotta. Eikö tämä tarkoita, että minun kannattaa myydä puuta vain kerran kymmenessä vuodessa?

Ei tarkoita, koska jokainen puukauppatulona saatu euro jatkaa yhden olemassa olevan Metsä1-lisäosuuden voimassaoloa sen nykyisen voimassaolon päättymishetkestä laskien kymmenen vuotta. Lisäksi jokaisella puukauppatulona saadulla eurolla on mahdollista merkitä yksi uusi Metsä1-lisäosuus. Eli puukauppaa ei tämän takia kannata lykätä, koska puukauppatuloilla jatketaan Metsä1-lisäosuuksien voimassaoloaikoja ensimmäisenä vanhenevasta alkaen. Saman lisäosuuden muuntoajankohtaa voidaan siirtää useamman kerran, mutta muuntoajankohta ei minkään yksittäisen siirron yhteydessä voi siirtyä yli 20 vuoden päähän sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa kyseisen muuntoajankohdan siirron perusteena oleva puukauppatulo on saatu.

Mitä tapahtuu Pääomabonuksille?

Pääomabonukset säilyvät, mutta 1.1.2022 alkaen ansaittuja Pääomabonuksia voi käyttää vain Metsä1-lisäosuuksiin. Ennen vuotta 2022 ansaituilla Pääomabonuksilla on mahdollista merkitä vaihtoehtoisesti myös A-lisäosuuksia niiden käyttöjakson mukaisesti kalenterivuosien 2022–2023 aikana, jos omistajajäsenellä on A-lisäosuuksia jäljellä ja niihin liittyy Pääomabonuksia. A-lisäosuudet saa halutessaan muuntaa Metsä1-lisäosuuksiksi. Mikäli omistajajäsen on muuntanut kaikki A-lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi, omistajajäsen ei voi enää käyttää Pääomabonusta A-lisäosuuksiin vaan ainoa mahdollinen käyttökohde on tällöin Metsä1-lisäosuus.

Mitä tapahtuu perusosuuksille?

Omistajajäsenen velvollisuus sijoittaa perusosuuksiin Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti säilyy entisellään. Osuuskorkoja jaettaessa osuuslajeista korkein tuotto on tarkoitus kohdistaa perusosuuksille sekä Metsä1-lisäosuuksille. Edustajisto kuitenkin päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta.

Muuttuuko voitonjako – jaetaanko yhtä suuri potti kuin ennenkin?

Edustajisto päättää osuuskoroista ja muusta voitonjaosta vuosittain hallituksen ehdotuksesta kuten tähänkin asti. Metsäliitto Osuuskunnan voitosta on tarkoitus jakaa voitonjakopolitiikan mukaisesti keskimäärin puolet voitonjakona jäsenistölle, kuten ennenkin. Tämän ei ole tarkoitus muuttua. Jatkossa osa voitonjaosta on kuitenkin tarkoitus jakaa puukauppapohjaisena voitonjakona Metsä1-lisäosuuksina.

Mistä saan lisätietoja?

Tarkemmat tiedot on esitetty Metsäliitto Osuuskuntaa ja sen lisäosuuksia koskevassa esittelyasiakirjassa, joka on saatavilla osoitteessa metsaforest.com/sijoitusvaihtoehdot. Lisäksi voit olla yhteydessä omaan metsäasiantuntijaasi.