Values guide Metsä Group's operations

Tutustu HCV-karttoihin Metsäverkossa

Metsäverkossa voit tarkistaa, onko sinun metsätilallasi mahdollisten arvokkaiden luontokohteiden keskittymiä. Niitä kuvaava kartta-aineisto on julkaistu Metsäverkkoon, jotta metsänomistaja näkee hänen omien tilojensa tilanteen. Kartat koskevat vain sellaisia metsiä, joilla ei ole FSC®-sertifikaattia.

Toukokuussa 2019 voimaan tulleet FSC:n kontrolloidun puun minimivaatimukset koskevat kaikkea FSC-sertifioimatonta puuta ja ulottuvat kaikkiin metsiin riippumatta siitä, mihin sertifiointijärjestelmään metsänomistaja on sitoutunut. HCV-kohde tarkoittaa FSC:n määrittämiä arvokkaita, suojelunarvoisia luontokohteita, joiden ominaisuuksia ei saa heikentää, jos ne esiintyvät laajoina keskittyminä.

Metsäverkossa aineisto näkyy karttatasona nimellä ”Mahdollinen luontoarvokeskittymä (HCV)”. Jos metsänomistaja valitsee tämän karttatason, eikä metsäkiinteistölle tule merkintää, sillä ei ole mahdollista luontoarvokeskittymää. Jos metsäkiinteistölle tulee merkintä, se kertoo, että kyseiselle alueelle osuva puukauppakohde tulee aina tarkistaa ennen puukauppaa. Sen tekee meidän metsäasiantuntijamme.

 

Metsäliitto Osuuskunnan FSC-logolisenssikoodi on FSC-C014476.