Values guide Metsä Group's operations 
 

Hankintapuun myyjä, ota yhteyttä etukäteen

Metsä Group on Suomen suurin hankintapuun ostaja. Metsänomistajien, jotka toimittavat meille itse hankintapuuta, on syytä ottaa yhteyttä puukaupan ja metsäpalveluiden metsäasiantuntijaamme hyvissä ajoin ennen hakkuiden aloittamista. ”Tällöin metsänomistaja saa tiedon eri puutavaralajien menekkitilanteesta. Talvella on usein ylitarjontaa katkotusta puusta, joten etukäteen yhteyttä ottamalla voi varmistaa oman puueränsä vastaanoton”, ostopäällikkö Harri Hyppänen sanoo. ”Rauli-myrskyssä syntyi paljon pienialaisia myrskyvahinkoja, joita moni ehkä korjaa itse. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myrskypuiden korjuu voi olla vaarallista ja vaatia ammattiapua.”

Hankintahakkaajan kanssa sovitaan etukäteen muun muassa puumäärät ja hinnat, varastopaikat sekä vastaanoton aikataulu. Hyppänen muistuttaa, että jäsenetusopimusasiakkaat saavat kaupalleen hintatakuun joulukuun alun jälkeen tehdyille kaupoille.

”Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan on suunniteltu käynnistyvän ensi vuoden kolmannella neljänneksellä, minkä seurauksena kuitupuun kysyntä lisääntyy merkittävästi. Ensi talvena katkottua havupuuta ei kuitenkaan pystytä etukäteen varastoimaan suuria määriä, sillä metsätuholaki kieltää talvella kaadetun puun varastoimisen metsässä”, Hyppänen toteaa. ”Näin ollen hankintapuun ostomäärämme kasvavat vasta syksystä 2017 alkaen.”

Metsä Groupin omistajajäsenelle kätevin tapa tehdä hankintakauppa on mennä Metsäverkkoon ja pyytää siellä tarjous puukaupasta. Metsäsuunnitelma helpottaa tarjouksen tekemistä, mutta ei ole välttämätön. Hankintakaupan sopimus voidaan allekirjoittaa Metsäverkossa sähköisesti verkkopankkitunnuksilla, jolloin säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa.