Values guide Metsä Group's operations

Ilmoita muutoksista jäsentiedoissasi

Ilmoita jäsenyyttäsi koskevista muutoksista (esimerkiksi metsäpinta-alan tai yhteystietojen muutokset) omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme sähköpostitse jasenpalvelut[at]metsagroup.com tai osoitteella Metsäliitto Osuuskunta, Asiakaspalveluryhmä, PL 10, 02020 METSÄ. Voit myös ilmoittaa muutoksista soittamalla MetsäSoitto-palvelunumeroon 010 7770.

Pankkitietojen muuttamisesta on ilmoitettava aina kirjallisesti muutoslomakkeella. Jos jäsenyys on yhteisomistuksessa, tarvitaan muutoslomakkeella kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Kuolinpesän tulee lisäksi lähettää kopio osakasluettelosta, esimerkiksi perunkirjan ensimmäinen sivu.

Jos hankit lisää metsää tai luovutat sitä, sääntömääräisen osuutesi määrä voi muuttua. Jos metsäomaisuutesi pienenee, voit pyytää, että velvoitteesi ylittävä osuus palautetaan sinulle. Jos et tee sitä, velvoitteesi ylittävät osuudet, joista olet maksanut täyden maksun, muutetaan A-lisäosuuksiksi ja niille maksetaan vuosikorkoa.

Jäsensijoitusten siirto

Metsäliitto Osuuskunnan perusosuudet ja lisäosuudet voidaan siirtää toiselle Metsäliitto Osuuskunnan jäsenelle. Täytä siirtoa varten muutoslomake, jossa ilmoitat tiedot siirrettävistä osuuksista. Jos siirron saaja ei vielä ole Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, tulee hänen lisäksi liittyä jäseneksi sähköisesti tai jäsenlomakkeella.

Jos siirron antaja on kuolinpesä, liitteeksi jäsensijoitusten siirtoon tarvitaan kopio perinnönjakokirjasta, josta käy ilmi osuuksien saanto. Voit palauttaa lomakkeet liitteineen osoitteeseen Metsäliitto Osuuskunta, Asiakaspalveluryhmä, PL 10, 02020 METSÄ tai sähköpostiosoitteeseen
jasenpalvelut[at]metsagroup.com.

Jäsenyyden irtisanominen

Ero osuuskunnasta tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen Metsäliitto Osuuskunta, Asiakaspalveluryhmä, PL 10, 02020 METSÄ. Jäsenoikeutesi (esimerkiksi oikeus osuuskorkoon) päättyvät vastaanotettuamme vapaamuotoisen eroilmoituksesi.

Jos eroava jäsen on aviopuolisoiden yhteisjäsenyys, yhtymä tai kuolinpesä, eroilmoituksessa tulee olla kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Kuolinpesän on liitettävä mukaan kopio perukirjasta. Jos eroat, palautamme sääntömääräisiin perusosuuksiin sijoittamasi rahat nopeutetusti eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden lopulla, ellei sääntöjen 16 § sitä estä.