Suunnitelmallisuudella korkea metsätalouden liiketulos

Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenenä sinun on mahdollista ulkoistaa jopa koko metsäomaisuutesi hoito meille. Jos haluat varmistaa metsäsi suunnitelmallisen hoidon ja metsissäsi tehdään hoitotöitä ja hakkuita vuosittain, saat etua metsäomaisuuden hoitosopimuksesta.

Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden liiketulos hehtaaria kohti on neljänneksen korkeampi kuin maamme yksityismetsissä keskimäärin. Tämä kävi ilmi, kun Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden kannattavuuslukuja verrattiin Luonnonvarakeskuksen julkistamiin valtakunnallisiin lukuihin. Metsä Groupin pitkäaikaisten asiakkaiden liiketulokset voivat olla jopa 30–40 prosenttia keskimääräistä korkeammat.

”Valtakunnan tason vertailussa ei voida aivan tarkasti tietää, sijoittuvatko asiakkaidemme metsätilat maantieteellisesti samalla tavalla kuin Suomen metsätilat keskimäärin sijoittuvat”, Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen toteaa. Hän nostaakin esimerkiksi Keski-Suomen luvut. ”Siellä meillä on runsaasti hoitosopimusasiakkaita, eikä alueellista sijoittumiseroa synny.”

”Kun Keski-Suomessa metsätalouden liiketulos oli viime vuonna hehtaarilta 127 euroa, metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaidemme tulos oli keskimäärin 159 euroa eli 20 prosenttia suurempi.”

Jumppanen sanoo, että Metsä Groupin pitkäaikaisten asiakkaiden liiketulokset voivat olla jopa 30–40 prosenttia korkeammat kuin alueella keskimäärin. Yksittäisiin tuloksiin vaikuttavat esimerkiksi metsänomistajan asettamat tavoitteet ja metsien rakenne.

Liiketulosta laskettaessa on otettu huomioon metsäpinta-ala, puunmyyntitulot, metsäpalveluihin käytetyt varat ja metsänomistajan saama kemera-tuki.

Uusi tapa toimia

”Korkeaan taloudelliseen tuottoon päästään, kun hyödynnetään metsän tarjoamat mahdollisuudet ja tehdään työt suunnitelmallisesti: hoitotyöt oikeaan aikaan hyviksi havaituilla menetelmillä ja hakkuut ajallaan”, asiakaspäällikkö Mikko Välikoski sanoo. ”Vaalimme metsiä hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti.”

”Tarjoamme metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua. Heitä palvelevat metsäomaisuuden hoitoon erikoistuneet metsäasiantuntijat, joiden kautta asiakas saa kaikki normaalit metsätalouden harjoittamiseen liittyvät palvelut. Kaikki asiointi kanssamme sujuu yhden toimihenkilön kautta.”

Yhteistyön lähtökohta on yhdessä laadittava vuosisuunnitelma, joka sisältää myös tulo- ja menoarvion. ”Ehdotamme toimenpiteitä sen mukaisesti, mitä asioita metsänomistaja haluaa painottaa, ja hän itse päättää, mitä metsässä tehdään. Vuosisuunnitelmaan kirjataan sekin, mitä töitä metsänomistaja mahdollisesti tekee itse vai valitseeko hän avaimet käteen -palvelun. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma.”

”Seuraamme työn laatua neliportaisella laadunvarmistusmenetelmällä. Metsänhoitotöille annamme takuun metsänhoitopalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti.”

Metsä Group kouluttaa aktiivisesti omia toimihenkilöitään sekä metsureita ja muita metsänhoitotöitä tekeviä kuten maanmuokkausyrittäjiä. Iso osa yrittäjistä on pitkäaikaisia kumppaneitamme. ”Varmistamme monin eri tavoin, että työn jälki pysyy varmasti kilpailukykyisenä”, Välikoski sanoo

Kysy lisää metsäomaisuuden hoitosopimuksesta omalta metsäasiantuntijaltasi. Löydät hänet nettisivuiltamme tai Metsäverkosta.