Values guide Metsä Group's operations

Männyn valiosiemen laajaan käyttöön

Metsä Group toimittaa tänä keväänä kaikille eteläisessä Suomessa siementilauksen tehneille metsänomistajille valiosiementä. Männyn jalostetun 1,5-sukupolven siemenviljelyssiemenen, eli valiosiemenen saatavuus on parantunut merkittävästi Etelä- ja Keski-Suomessa. ”Valiosiementä tuottavat siemenviljelyksemme ovat nyt sen ikäisiä, että niiden tuottama siemenmäärä riittää vastaamaan kysyntään”, Metsä Groupille valiosiementä toimittavan Siemen Forelian markkinointijohtaja Kari Lahtinen kertoo.

Siemen Forelia on pystynyt kerryttämään valiosiementä myös varastoon, joten vuosittaiset vaihtelut siemensadossa eivät uhkaa saatavuutta entisen Oulun läänin eteläpuolella. Tätä pohjoisemmaksi valiosiementä on saatavilla metsänviljelyyn rajoitetusti, koska kyseiselle lämpösumma-alueelle sitä tuottavat siemenviljelykset ovat vielä varsin nuoria.

Valiosiemenen hinta laskee

Metsä Groupin metsänhoitopäällikkö Teppo Oijala kertoo, että Metsä Group toimittaa kaikille siementilauksen tehneille asiakkailleen tänä keväänä Oulun ja Kemin hankintapiirien eteläpuolella valiosiementä, vaikka metsänomistaja olisikin tilannut 1. sukupolven siemenviljelyssiementä.

”Haluamme osaltamme edistää jalostetun siemenmateriaalin käyttöä ja parantaa metsien kasvua ja metsätalouden kannattavuutta perustehtävämme mukaisesti. Siksi toimitamme tänä vuonna tälle alueelle valiosiementä 1. sukupolven siemenviljelyssiemenen hinnalla riippumatta siitä, mitä siemenlajia on alun perin tilattu. Aiemmin valiosiemen on ollut 100–200 euroa kalliimpaa kuin 1. sukupolven siemenviljelyssiemen, joten etu on asiakkaillemme merkittävä.”

Jopa 100 kuutiota lisäkasvua

Valiosiemenen ansiosta puuston kasvu lisääntyy 25–30 prosenttia metsikkösiemeneen verrattuna. ”Puuston kiertoajalla tämä tarkoittaa noin sadan kuution lisäystä puuntuotokseen hehtaarilla tai reilusti lyhyempää kiertoaikaa”, Kari Lahtinen laskee.

Männyn 1. sukupolven siemenviljelyssiemen tarjoaa noin 10–20 prosenttia metsikkösiementä paremman tuoton, joten valiosiemen menee tästä vielä selvästi ohi. Merkittävä etu metsänomistajalle on myös valiosiemenestä syntyneiden taimien nopea pituuskasvu, jolloin vakiintunut taimikko syntyy huomattavasti lyhemmässä ajassa kuin jalostamatonta siemenalkuperää käytettäessä.

Siemenviljelyksien iän karttuessa valiosiemenen ominaisuudet kehittyvät koko ajan keskimäärin paremmiksi, kun viljelyksillä tehdään vartteiden valikoivaa harvennusta. ”Käytännössä entistä suurempi osa tuottamistamme valiosiemenistä on syntynyt siten, että ne ovat perineet huippuominaisuudet sekä ’isän’ että ’äidin’ puolelta”, Lahtinen selvittää.