Values guide Metsä Group's operations 
 

Metsälahjavähennyksestä uusi kannustin metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Metsälahjavähennyksestä kaavaillaan uutta keinoa helpottaa sukupolvenvaihdoksessa tilan jatkajalle syntyvää verotaakkaa. Metsälahjavähennyksessä on kyse tuloverolakiin tulevasta uudesta vähennyksestä, jonka perusteella metsätilan lahjoituksena sukupolvenvaihdoksessa saanut metsänomistaja voi vähentää osan metsätilan lahjaverosta puukauppatuloistaan. Metsävähennyksen määrä perustuu sukupolvenvaihdoksessa maksettavan lahjaveron suuruuteen.

Metsälahjavähennykselle määritellään vähimmäispinta-ala, joka perustuu verottajan tuottoarvoon. Tuottoarvo saadaan verottajan kunnittain vahvistamasta metsän keskimääräisestä vuosituotosta, joka kerrotaan 10 vuodella sekä tilan pinta-alalla. Nyt ehdotettu raja-arvo metsävähennykselle on 30 000 euroa, eli jos metsätilan tuottoarvo on sitä suurempi, tilan jatkajan on mahdollista hyödyntää metsälahjavähennystä.

Pinta-alavaatimus on saajakohtainen, ja kaikki samalla lahjalla saatu metsämaa voidaan laskea mukaan pinta-alaan. Metsävähennyksen voi hyödyntää vain elinaikana saadusta lahjoituksesta, eikä sitä saa perintötilanteessa, joten se kannustaa suunniteltuun sukupolvenvaihdokseen. Vähennyksen voi tehdä pelkästään puhtaasta metsätalouden pääomatulosta, eli sitä ei voi hyödyntää tappion kautta muista tuloista tehtävänä vähennyksenä. Huojennuksen saamiselle asetetaan 15 vuoden määräaika.

Lakiesitys on tulossa hallitukseen ja eduskuntakäsittelyyn syksyn aikana, ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.