Metsäsertifiointi kertoo vastuullisesta metsien käytöstä ja hoidosta

Metsäteollisuustuotteiden jälleenmyyjät ja loppukäyttäjät ovat kiinnostuneita tuotteissa käytetyn puun alkuperästä, metsien kestävästä käytöstä sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisesta metsien hoidossa. Metsäsertifioinnilla voidaan osoittaa, että metsää on hoidettu vastuullisesti ja kestävästi.

Metsäsertifiointi ottaa huomioon ihmisten nykyiset ja tulevat tarpeet ja oikeudet, varmistaa ekologisten arvojen säilymisen ja takaa metsien käytön taloudellisen merkityksen. Näiden periaatteiden toteutumista seurataan riippumattoman osapuolen tekemillä tarkastuksilla. Tarkoituksena on, että puusta valmistettujen tuotteiden käyttäjä voi vakuuttua siitä, että puu on tullut laillisesti ja hyvän metsänhoidon periaatteita noudattaen korjatusta metsästä.

Sertifioinnilla varmistat metsäsi hyvinvoinnin ja lisäät puusi menekkiä

Sertifiointi tukee oman metsäsi hoitoa ja metsäluonnon hyvinvointia. Varmistat kestävän puuntuotannon, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä metsääsi lähellä olevien vesien suojelun. Metsien sertifioinnissa sitoudut noudattamaan sertifiointistandardissa asetettuja hyvän metsänhoidon vaatimuksia. Osa niistä täyttyy jo lainsäädännön noudattamisen myötä, mutta mukana on myös metsäsertifiointiin liittyviä lisävaatimuksia.

Metsäsertifiointi vie tiedon puun vastuullisesta alkuperästä eteenpäin kuluttajalle, jolla sertifikaatti voi vaikuttaa ostopäätökseen. Sertifioidusta puusta valmistetuilla tuotteilla on parempi ja vakaampi kysyntä kuin sertifioimattomilla, tai sertifiointi voi olla jopa edellytys tuotteen myynnille. Käytännössä sertifiointi siis varmistaa kasvattamasi puun menekin. Samalla se edistää suomalaisesta puusta valmistettujen tuotteiden markkinointia.

Kaksi hallitsevaa metsäsertifiointijärjestelmää

Suomessa käytössä on kaksi sertifiointijärjestelmää: PEFC™ ja FSC®. Molemmat järjestelmät edistävät ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsänhoitoa. Metsäsertifioinnin laadun ylläpitämiseksi on hyödyllistä, että tarjolla on useampi kuin yksi luotettava sertifiointijärjestelmä. PEFC soveltuu hyvin pienmetsänomistajuuteen ja on siksi Suomessa selvästi enemmän hyödynnetty sertifiointijärjestelmä, mutta myös FSC on kasvattamassa suosiotaan.

PEFC ja FSC -järjestelmillä on sama tavoite, mutta niiden välillä on myös eroja. Molempien järjestelmien vaatimukset niin metsänhoidolle kuin alkuperäketjullekin perustuvat laajaan sidosryhmäyhteistyöhön. Esimerkkinä eroavuuksista, PEFC:ssä metsätalouden ulkopuolelle jätettävät alueet määräytyvät metsän ekologisten arvojen perusteella, mutta FSC -sertifiointi tyypillisesti edellyttää vähintään 5% suojelua. Voit tutustua sertifiointistandardeihin tarkemmin sertifiointijärjestöjen nettisivuilla.

Liity metsäsertifiointiin veloituksetta meidän kauttamme

Sertifioinnissa sitoudumme yhdessä siihen, että metsässäsi toimitaan vastuullisen metsätalouden vaatimusten mukaisesti. Kaikki metsänomistajat voivat ilmoittautua mukaan PEFC-sertifiointiin ilmaiseksi Metsä Groupin kautta. Edellytys on, että sitoudut täyttämään metsässäsi metsäsertifioinnin kriteerit. Sopimusasiakkaamme voivat liittyä kauttamme maksutta myös FSC-sertifiointiin, ja heille tarjoamme lisäksi FSC-luontokohdepalvelua, josta voit lukea lisää täältä.

Kumpaankin sertifiointijärjestelmään liittyminen onnistuu ottamalla yhteyttä lähimpään metsäasiantuntijaamme. PEFC-sertifiointiin voit liittyä myös Metsäverkossa Asiakastiedot-osiossa tai täyttämällä lomakkeen tästä linkistä. Metsäasiantuntijamme kertoo mielellään lisää sertifioinnista.


Metsäliitto Osuuskunnan FSC ryhmäsertifikaatin lisenssinumero: FSC-C111942

 
 

MetsäSertifiointi varmistaa puulle ostajan

Ulkomailla suomalaista metsänhoitoa ei välttämättä tunneta, mutta sertifiointiin luotetaan.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa
 
 

Metsäsertifiointi kertoo kestävästä metsätaloudesta

Metsäsertifiointi osoittaa, että talousmetsää hoidetaan ja käytetään kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa