Values guide Metsä Group's operations 
 

Vaivaton tapa omistaa metsää

Moni metsänomistaja ei enää tänä päivänä ehdi tai pysty itse huolehtimaan metsästään. Vaihtoehtoa kaivataan myös tilanteissa, joissa jälkipolvella ei ole kiinteää suhdetta metsäasioihin. Metsänomistuksella on kuitenkin itseisarvoa. Pitkään suvun hallussa ollutta metsää ei haluta myydä ulkopuoliselle, vaan se halutaan pitää edelleen sijoituskohteena.  

Yksityisellä metsänomistajalla hakkuutulot voivat vuosittain vaihdella paljon, mutta yhteismetsän osakkaat saavat tuloa metsästä joka vuosi. Yhteismetsä maksaa puunmyynneistä verot, joten osakkaan yhteismetsästä saama tulo on verovapaata.

Yhteismetsä Forestia tarjoaa metsänomistusmuotona eteläisessä ja keskisessä Suomessa vaivattoman metsäomaisuuden hoidon ja tasaisen tuoton.

Edut yhteismetsän osakkuudesta

Yhteismetsän osakkuus tarjoaa keinon jatkaa metsän omistamista ja metsään sijoittamista mahdollisimman pienellä vaivalla. Osakkuus takaa säännölliset vuositulot osakkaille. Yhteismetsän metsiä hoidetaan kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteismetsät ovat myös Kemera- tuki kelpoisia ja niiden verokanta (26,5%) on 3,5-7,5 prosenttia alempi kuin pääomatulojen verokanta.  Yhteismetsän tulopohja voi myös olla yksityistä metsänomistajaa laajempi sisältäen esimerkiksi mahdolliset maakaupat ja vuokratulot. Päätöksenteko yhteismetsissä on demokraattista ja itsenäistä.