Values guide Metsä Group's operations 
 

Vaivaton tapa omistaa metsää

Moni metsänomistaja ei enää tänä päivänä ehdi tai pysty itse huolehtimaan metsästään. Vaihtoehtoa kaivataan myös tilanteissa, joissa jälkipolvella ei ole kiinteää suhdetta metsäasioihin. Metsänomistuksella on kuitenkin itseisarvoa. Pitkään suvun hallussa ollutta metsää ei haluta myydä ulkopuoliselle, vaan se halutaan pitää edelleen sijoituskohteena.

Yksityisellä metsänomistajalla hakkuutulot voivat vuosittain vaihdella paljon, mutta yhteismetsän osakkaat saavat tuloa metsästä joka vuosi. Yhteismetsä maksaa puunmyynneistä verot, joten osakkaan yhteismetsästä saama tulo on verovapaata.

Eteläisessä ja keskisessä Suomessa Yhteismetsä Forestia tarjoaa metsänomistusmuotona vaivattoman metsäomaisuuden hoidon ja tasaisen tuoton. Lue lisää Yhteismetsä Forestiasta täältä.

Edut yhteismetsän osakkuudesta

Yhteismetsän osakkuus tarjoaa keinon jatkaa metsän omistamista ja metsään sijoittamista mahdollisimman pienellä vaivalla. Osakkuus takaa säännölliset vuositulot osakkaille. Yhteismetsän metsiä hoidetaan kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Yhteismetsien verokanta (26,5 %) on 3,5-7,5 prosenttia alempi kuin pääomatulojen verokanta. Yhteismetsät ovat myös Kemera-tukikelpoisia. Yhteismetsät tarjoavat usein myös suuremman pinta-alansa vuoksi paremmat mahdollisuudet esimerkiksi maakauppoihin ja vuokratuloihin. Päätöksenteko yhteismetsissä on demokraattinen ja itsenäistä.