Values guide Metsä Group's operations

Osuuskorkojen verotus

Metsä Groupin maksamista, alle 5 000 euron suuruisista osuuskoroista 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verotonta tuloa. Sen sijaan 5 000 euron ylittävältä osuudelta 85 prosenttia osuuskoroista on veronalaista ja 15 prosenttia osuuskoroista verotonta pääomatuloa.

Metsä Group tekee luonnollisille henkilöille, kuolinpesille ja verotusyhtymille maksettavista osuuskoroista ennakonpidätyksen. Ennakonpidätys on 7,5 prosenttia, jos osuuskorkojen määrä on enintään 5 000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5 prosenttia. Jos maksettava osuuskorko on enintään 20 euroa, ennakonpidätystä ei toimiteta.

Pääomabonuksen verotus luovutustilanteessa

Metsä Groupin alennettuun hintaan merkityille A-lisäosuuksille maksama Pääomabonus on luovutustilanteessa luovutusvoittona verotettavaa tuloa. Jos jäsen itse irtisanoo alennetulla hinnalla merkityt A-lisäosuudet sitouttamisjakson päätyttyä, rahastokorotusosuus eli Metsä Groupin jäsenen puolesta sijoittama 15 % verotetaan luovutusvoittona sinä vuonna, jonka aikana se maksetaan jäsenen tilille.

Jos Pääomabonuksella merkittyjä A-lisäosuuksia siirretään uudelle omistajalle, esimerkiksi myydään tai lahjoitetaan, Metsä Groupin jäsenen puolesta sijoittama 15 % verotetaan luovutusvoittona sinä vuonna jonka aikana se luovutetaan eli se siirtyy uudelle omistajalle. Tällöin hankintameno on alennetulla 85 %:n hinnalla hankitun lisäosuuden hinta. Jos jäsen siis myy alennetulla hinnalla merkityn A-lisäosuuden täydellä hinnalla, hänelle tulee luovutusvoittoa 15 % myyntihinnasta. Jos hän myy osuudet hintaan 85 %, hänelle ei tule voittoa eikä tappiota.

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama luovutusvoitto ei kuitenkaan ole verotettavaa tuloa, jos omaisuuden luovutushinnat ovat verovuoden aikana yhteensä enintään 1 000 euroa. Vastaavasti omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuoden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa ja lisäksi hankintamenot enintään 1 000 euroa.

Jäsenen täytyy itse seurata hankintamenoja ja luovutuksia ja ilmoittaa ne verottajalle. Kannattaa ottaa huomioon, että yhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, vaan yhtymän osakkaat henkilökohtaisesti. Kuolinpesä taas on erillinen verovelvollinen. Metsä Group tekee erittelyn Pääomabonuksen luovutuksista vuosi-ilmoitukseen vuoden 2018 tapahtumista alkaen (2019 tammikuun tiliotepostitus). Luovutusvoittoilmoitus löytyy verottajan sivulta www.vero.fi.

Yhteenveto Pääomabonuksen verotuksesta erilaisissa luovutustilanteissa

Kun pääomabonusta luovutetaan ennen sitouttamisajan päättymistä

  • Perintö tai lahja: Perintö- tai lahjavero maksetaan jäsenen A-lisäosuuksiin maksamasta 85 %:n osuudesta. Kun sitouttamisaika on päättynyt ja A-lisäosuudet irtisanotaan, maksetaan luovutusvoittovero.
  • Myynti: Luovutusvoittovero maksetaan luovutusvoitosta, jos myyntihinta on suurempi kuin jäsenen maksama 85 % osuus.

Sitouttamisjakson päättymisen jälkeen

  • Siirto A-lisäosuuksiin: Luovutusvoittoveroa ei makseta tässä vaiheessa.
  • Ulosnosto itselle: Luovutusvoittovero maksetaan osuudesta, joka ylittää jäsenen A-lisäosuuksiin maksaman 85 %:n osuuden.
  • Perintö tai lahja: Perintö- tai lahjavero maksetaan koko A-lisäosuudesta.
  • Myynti: Luovutusvoittovero maksetaan luovutusvoitosta, jos myyntihinta on suurempi kuin jäsenen maksama 85 % osuus.
    • Lisäksi ostaja maksaa varainsiirtoveron maksamastaan summasta.

Esimerkkilaskelmat

Esimerkki 1: Jäsen luovuttaa alennetulla hinnalla merkityt A-lisäosuudet täyteen hintaan, 1000 kpl, á 1 e/kpl ​ ​
Sijoitukset Hankintameno % eur
Sijoitus v. 2013 85850
Metsä Groupin osuus 0150
Hankintameno85850
Luovutushinta1000
Luovutusvoitto150
Pääomavero 30 %* 45

 

 

Esimerkki 2: Jäsen luovuttaa alennetulla hinnalla merkityt A-lisäosuudet huomioimatta Metsä Groupin jäsenen puolesta maksamaa osuutta (sitouttamisjakson aikana) ​ ​
Sijoitukset Hankintameno % eur
Sijoitus v. 2013 85850
Metsä Groupin osuus 0150
Hankintameno85850
Luovutushinta850
Luovutusvoittto0
Pääomavero 30 %* 0

 

*Esimerkkilaskelmissa verotettavat pääomatulot alle 30 000 euroa vuodessa.