Values guide Metsä Group's operations 
 

PEFC-metsäsertifiointi näkyy metsässäsi monin tavoin

Metsäsertifiointi varmistaa metsänkäytön kestävyyttä monella tavalla. Muistatko esimerkiksi nämä toimet metsäluonnon hyvinvoinnin eteen?

1. Sertifioidulla metsätilalla hakkuussa jätetään vähintään 10 säästöpuuta hehtaarille. Ne voidaan keskittää esimerkiksi isompiin ryhmiin, eikä niitä korjata myöhemmin pois, vaikka ne kaatuisivat. Säästöpuiden on tarkoitus lahota metsään. Jättämällä eläviä säästöpuita varmistat lahopuujatkumon sekä sen, että metsästäsi löytyy tulevaisuudessa järeitä puuyksilöitä.

 

2. Metsänkäsittelyssä säästetään olemassa oleva lahopuu, erityisesti järeät rungot. Järeät pitkälle lahonneet rungot kierretään metsätöissä, mutta tuoreet voidaan siirtää pois ajourilta.

3. Vesistöjen varteen jätetään valumavesien mukana kulkevia ravinteita sitova suojakaista. Suojakaistalla ei tehdä maanmuokkausta. Suojakaistoilta voidaan poimia osa puista pois. Pensaskerros jätetään raivaamatta, näin syntyy automaattisesti sekä eri latvuskerroksia että eläimille tärkeitä suojatiheikköjä.

4. Myös luonnontilaisten soiden ympärille jätetään suojavyöhyke. Pitämällä soiden suojavyöhykkeet peitteisinä ja kerroksellisena, turvataan kanalintujen elinympäristöt.

5. Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään pitämällä ulkoilureitit kulkukelpoisina. Esimerkiksi hakkuutähteitä ei jätetä poluille.