Values guide Metsä Group's operations

Teemme puukauppaa kuten ennenkin

Sahatavaran markkinatilanne vaikuttaa tällä hetkellä eniten toimintaamme. Se on heikentynyt koronapandemian takia, ja seuraamme markkinan kehittymistä päivittäin. Puukauppaa teemme kuitenkin normaaliin tahtiin.

Koronaviruspandemian vaikutus sahatavaran kysyntään vaihtelee markkinoittain. Omat ja muut asiakassahamme ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan supistaa tuotantoaan ja osa on sen jo tehnyt. Tämä heijastuu suoraan tukin tarpeeseen ja puunkorjuuseen.

Vaikka tukin ja kuitupuun käyttö ovat eri tasoilla, pyrimme pitämään puutavaralajien tasapainon mahdollisimman hyvänä. Tämä on tärkeää myös sopimusyrittäjiemme työllisyyden takia.

Baltiassa ei juuri talvea ollut, joten siellä puuta korjattiin kesäolosuhteissa jo viime kuussa. Tämä on helpottanut sikäläistä puunhankintaamme. Venäjällä koronaviruspandemian takia asetetut rajoitteet ovat vaikuttaneet myös meihin. Tosin toiminta-alueellamme oltaisiin nyt kelirikkotauolla, joten rajoitteiden merkitys ei nouse kovin suureksi. Ruotsissa toimintamme on lähes normaalia.

Kotimaassa ostamme leimikoita kuten ennenkin, mutta pääpaino on sulan maan aikana korjattavissa olevissa harvennuksissa. Talvileimikoita jäi valitettavasti korjaamatta, mikä heijastuu niiden ostomahdollisuuksiin.

Sähköisen asioinnin osuus sekä alkuvuoden puukaupassa että metsäpalvelujen myynnissä nousi uusiin ennätyslukemiin. Parhaimpina viikkoina sähköisten kauppojen osuus oli lähes 70 prosenttia, joten monet ensikertalaiset ovat nyt tehneet kauppansa Metsäverkossa. Veikkaan, että moni tekee niin uudelleen, kun on havainnut kauppatavan kätevyyden.

Metsänviljelytyöt ovat nyt vilkkaimmillaan. Vaikka osa ulkomailta odotetuista istuttajista ei päässyt työmaillemme, meillä ei ole työvoimapulaa, sillä istuttajia on löytynyt erilaisin järjestelyin. Esimerkiksi sopimusyrittäjiemme kuljettajia on tullut töihin istutustyömaille, mikä on hieno asia.

Tekijöitä riittää myös metsänhoitotöihin, joiden kustannuksiin on edelleen tarjolla kemera-rahoitusta. Sitä kannattaa hyödyntää turvemaiden tuhkalannoituksessakin, sillä sen tukea on laajennettu. Metsän ravinne-epätasapainoa ei tarvitse tukea haettaessa osoittaa, kuten aiemmin piti tehdä.

Nyt on hyvä harkita rehevähkön turvemaametsän lannoittamista tuhkalla fosforin ja kaliumin saannin varmistamiseksi. Metsäasiantuntijamme neuvovat tässäkin asiassa.

Verottaja on uuden lainsäädännön seurauksena antanut ohjeita koskien puukaupasta ja metsäpalvelujen ostosta kertyviä bonuksia. Bonusjärjestelmämme on rakennettu siten, että parhaat edut saavat ne omistajajäsenet, jotka ovat sitoutuneet toimintaamme. Tämä keskeinen periaate toteutuu jatkossakin, sillä verottajan ohjeistusten vaikutukset bonusjärjestelmäämme ovat vähäisiä.

Rauman sahan rakentamispäätös on varmasti kevään paras metsäalan uutinen. Työpaikkoja syntyy lisää, ja saha käyttää mäntytukkia 1,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Valtaosa sahan tarvitsemasta tukista hankitaan Länsi- ja Etelä-Suomesta.

Mäntytukin tarve kasvaa kuitenkin niin merkittävästi, että sen hankinta vaikuttaa laajemmallakin alueella. Me optimoimme Suomen puunhankintaa yhtenä kokonaisuutena, mikä tarkoittaa mäntytukkivirtoihin muutoksia suuressa osassa maata. On esimerkiksi mahdollista, että tuomme meritse mäntytukkia Pohjois-Suomesta, etenkin jos myös Kemin biotuotetehdashanke toteutuu.

Olemme jo nyt tuoneet FSC-sertifioitua mäntytukkia Ruotsista, jollei sitä ole saatu kotimaasta riittävästi. Jos tarve vaatii, sitä voidaan tuoda myös Raumalle. Lisäksi Itämeren kautta sahalle voidaan tuoda kotimaasta tai tuonnista lähtöisin olevaa puuta. Äänekoskelle rakennetun biotuotetehtaan tapaan Rauman sahalla on myönteinen vaikutus monen omistajajäsenen puun kysyntään.

Moni meistä on viime kuukausina käynyt tavallista useammin metsässään. Pysytään terveinä, ja poiketaan metsään ahkerasti jatkossakin.

 

Juha Mäntylä

Liiketoimintajohtaja

Metsäliitto Osuuskunta