Ostamme ennen kaikkea harvennusleimikoita

Puulla on nyt hyvä kysyntä ja se kohdistuu ennen kaikkea sulan maan aikana korjattaviin harvennusleimikoihin. Laadukkaasti ja oikeaan aikaan tehty harvennus vauhdittaa metsän järeytymistä ja pitää sen elinvoimaisena. Hankintapuussakin olemme kiinnostuneita harvennuspuusta – teethän hankintasopimuksen ennen hakkuun aloitusta. Energiapuuksi ostamme ensisijaisesti latvusmassaa.

Pyydä tarjous puukaupasta osoitteessa www.metsaforest.com. Omistajajäsenenä voit tehdä helposti puukaupat Metsäverkossa.

 

Maksoimme vuonna 2018 jäsenetuja keskimäärin noin 6 euroa puukuutiolle

Maksoimme viime vuonna jäsenetuja yhteensä yli 90 miljoonaa euroa eli noin 6 euroa jokaista jäseneltä vastaanotettua puukuutiota kohti. Jäsenedut kertyvät puun hinnantarkistuksista, osuuspääoman koroista ja bonuksista sekä pääomabonuksista .*
*Aiempi voitonjako ei ole tae metsänomistajan sijoitusten tulevista tuotoista.

 

Perusosuuksille 7,5 %:n korko

Voit kasvattaa omaisuuttasi sijoittamalla osuuskunnan lisäosuuksiin kilpailukykyisellä korolla. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti 26.4.2019 maksaa jäsenen sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille vuoden 2018 tuloksen perusteella korkoa 7,5 % (vuodelta 2017: 7,0 %). A-lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 7,0 % (6,5) ja B-lisäosuuspääomalle 2,5 % (2,5).* Osuuskorot maksetaan jäsenille 24.5.2019. Lisätietoja sijoitusvaihtoehdoista saat osoitteessa metsaforest.com/sijoitusvaihtoehdot.
*Aiempi voitonjako ei ole tae metsänomistajan sijoitusten tulevista tuotoista.

 

Ripeästi kasvava puusto sitoo paremmin hiiltä

Hyvä metsänhoito auttaa pitämään metsät terveinä ja hyvässä kasvussa eli hiilensitojina. Teetä taimikonhoitotyöt ajallaan, jotta parhaimmat taimet saavat tilaa kasvaa hyvin. Säästät myös hoitokustannuksissa, kun teetät taimikonhoidon ajoissa. Jokainen viivytelty vuosi lisää työn kustannuksia noin 10 % ja siirtää uudistushakkuuta. Hoidettu istutuskuusikko voi esimerkiksi Etelä-Suomessa tuottaa yli 50 % enemmän tukkipuuta hoitamattomaan metsään verrattuna. Taimikonhoitoinvestoinnin tuottoprosentti on istutuskuusikoissa noin viisi ja kylvömänniköissä jopa yli kuusi prosenttia.**

Yksityismetsänomistaja voi saada taimikon varhaishoitoon (vähintään 1 ha) ja nuoren metsän

hoitoon (vähintään 2 ha) valtiolta kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvaa tukea eli Kemera-tukea. Me haemme tuen puolestasi suoraan sinulle ja aloitamme työn vasta, kun rahoitushakemus on jätetty. Muistathan, että paitsi puukaupasta myös metsänhoitopalveluista kertyy bonuksia – joilla voi ostaa uusia metsänhoitopalveluja.

Laita taimikonhoitotyöt vireille oman metsäasiantuntijan kanssa. Hae oma metsäasiantuntijasi osoitteesta www.metsaforest.com/otayhteytta.

**Lähde: Luke

 

Metsätilan sukupolvenvaihdos – kokonaisvaltaista palvelua nyt meiltä

Huolella suunniteltu metsätilan sukupolvenvaihdos voi tuoda kymmenien tuhansien eurojen säästöt. Metsä Groupin asiantuntijat tarjoavat ammattitaitoista palvelua sukupolvenvaihdoksen kaikissa vaiheissa ja hoitavat niin halutessasi prosessin alusta loppuun. Aloita sukupolvenvaihdos ottamalla yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi.

Metsäverkko-mobiilissa metsäsuunnitelmasi on aina mukanasi

Metsäkeskuksen keräämät metsävaratiedot kattavat jo yli 80 % Suomen yksityismetsien pinta-alasta. Siirrä nyt Metsäkeskuksen keräämät metsävaratietosi Metsäverkkoon. Kun metsävaratietosi ovat Metsäverkossa, me päivitämme metsäomaisuutesi kasvun vuosittain ja metsänhoitosopimusasiakkaille puustotiedot meidän tekemien operaatioiden jälkeen. Voit myös itse ylläpitää kuviotietoja ja säästää erillisen metsäsuunnitelman laatimisen kustannukset.

Metsäverkossa voit lisäksi tehdä sähköisesti puukauppaa ja metsänhoitotilauksia sekä hallita osuussijoituksia ja hoitaa metsäverokirjanpitoa. Kaikki tieto ja tarvittavat dokumentit ovat yhdessä paikassa, aina ajan tasalla.

Lataa myös käyttöösi Metsäverkko-mobiilisovellus. Sovelluksen avulla voit suunnistaa tietylle kuviolle esimer­kiksi katsomaan kiireelliset työt, selata kuviotietoja ja toimenpide-ehdotuksia, lisätä omia muistiinpanoja ja kuitata toimenpiteitä tehdyksi. Voit myös valmistella metsänhoitotyön tai puukaupan tarjouspyynnön maastossa.

Metsäverkko-mobiilin Trestima-toiminto laskee puustotiedot ottamasi valokuvan perusteella ja toiminnolla pystyt itse päivittämään metsäsuunnitelmasi kuviotiedon ajan tasalle. Trestima-toiminto on tarjolla Android-käyttöjärjestelmässä. Trestima-toiminnon käytöstä veloi­tamme yhden euron (alv 0 %) per otettu kuva. Maksuksi käyvät omistajajäsenelle puukaupasta ja metsänhoitotöistä kertyvät bonukset. Lataa Metsäverkko-mobiili matkapuhelimeesi sovelluskaupasta tai lue lisää sovelluksesta.

Anna meille metsävaratietojen siirtolupa osoitteessa www.metsaverkko.fi. Linkki siirtoluvan antamiseen on Metsäverkon etusivulla.


Metsä Group 20.5.2019