Puumarkkinakatsaus

Metsäjohtaja: Kiitos korjuu- ja kuljetusyrittäjille

Yhteistyökumppanimme puunkorjuussa ja -kuljetuksessa ovat kuluneen korjuukauden aikana venyneet hienolla tavalla, samoin omat toimihenkilömme. Haasteellisista olosuhteista huolimatta olemme pystyneet toimittamaan puut omalle teollisuudellemme.

Korjuutalvesta tuli lopulta kohtuullisen hyvä, vaikka se lyhyt olikin. Etelä-Suomessa töitä saatiin tehdä tavallista pidemmälle kevääseen. Saimme kasvatettua merkittävästi sekä tienvarsi- että tehdasvarastoja erittäin hankalan loppuvuoden jälkeen.

Alkuvuoden puukauppa on sujunut hyvin, ja siitä kiitos kuuluu omalle jäsenistöllemme. Olemme ostaneet puuta enemmän kuin viime vuonna, mikä on toki ollut meidän tavoitteemme. Jäsenet panivat merkille maaliskuun alussa tarjolle tulleen kuitupuun tuplabonuksen, mikä vaikutti selvästi meille tulleeseen puuvirtaan. Tuplabonusta oli mahdollista saada toukokuun loppuun saakka.

Myös hankintakauppaa on tehty erittäin vilkkaasti. Tienvarsiin on toimitettu hankintapuuta aiempaa enemmän jo talvella. Sen vastaanoton kehittyminen ympärivuotisemmaksi toiminnaksi on toivottu suuntaus. Tällä hetkellä erityisesti kesällä korjattavissa olevan puun kysyntä on hyvä, ja etenkin harvennuksia otamme mielellämme työn alle.

Itämeren alueen puumarkkinatilanne kuumeni etenkin Baltiassa kevään edetessä. Syksyn kehnot korjuuolot olivat aiheuttaneet puuvarastojen laskun. Kun kysyntä kasvoi erittäin voimakkaasti, satamiin toimitetun puun hinta nousi samaa tahtia. Venäjällä kevään markkinatilanne säilyi Baltiaa normaalimpana.

Metsänviljelykaudesta on tulossa ennätysmäisen vilkas, ja siksi alkukesän istutuksiin taimia ei enää ole saatavissa. Mutta syysistutuksiin niitä on tarjolla, joten jos uudistusalue on jäämässä ilman taimia tai maanmuokkaus tehdään vasta kesällä, taimia kannattaa kysyä metsäasiantuntijaltamme. Hänen kauttaan saa tekijöitä myös taimikonhoitotöihin, joihin on kemera-rahoitustakin saatavissa runsaasti.

Harvennus- ja uudistustyömaillamme on jätetty lokakuusta 2016 lähtien yli 250 000 tekopökkelöä. Tuolloin käyttöön ottamamme toimintatapa on ollut omistajajäsenten mieleen, sillä noin 75 prosenttia heistä on antanut luvan jättää tekopökkelöitä hakkuiden yhteydessä. Ne ovat oivallinen tapa lisätä lahopuun määrää metsissä, ja niistä on näin keväällä iloa myös monille kolopesijälinnuille.

Olemme mukana selvittämässä, millaiset edellytykset Metsä Groupilla on kehittää Kemin sellutehdasta – uudistetaanko nykyistä tehdasta vai rakennetaanko uusi, selvästi suurempi tuotantolaitos, jolloin puuta tarvittaisiin huomattavasti nykyistä enemmän.

Meidän osuutemme on tutkia perusteellisesti raaka-aineen riittävyyteen ja sen logistiikkaan liittyviä asioita. Jo nyt tiedämme, että kuitupuun käytön kasvupotentiaali maassamme on nimenomaan Pohjois-Suomessa.

Äänekoskella viime elokuussa käynnistetyn biotuotetehtaan puuhuolto on sujunut hyvin. Meille on karttunut hyvää kokemusta puunhankinnan voimakkaasta kasvattamisesta. Tieto Kemin sellutehtaan kehittämisestä on pohjoissuomalaisille omistajajäsenille varmasti erittäin mieluisa asia – kumpi tahansa vaihtoehdoista toteutetaankaan.

Toimeliasta metsänviljelykautta!

Juha Mäntylä
Metsäjohtaja
Metsä Group