Values guide Metsä Group's operations

Meillä on hieno, yhteinen haaste

Kemiin rakennettava biotuotetehdas käyttää puuta vuodessa 4,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin nykyinen sellutehdas. Tehtaan puunhankinta  vaikuttaa toimintaamme koko maassa, kun puuvirtojen suuntia muutetaan. Meillä on omistajajäsenten kanssa edessämme hieno, yhteinen haaste.

Äänekosken biotuotetehdas lisäsi valtakunnallisesti kuitupuun käyttöä noin neljä miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Siitäkin urakasta olemme selvinneet, ja meillä on ehtinyt kerääntyä tietoa siitä, miten noinkin iso harppaus otetaan. Omistajajäsenten lisäksi myös sopimusyrittäjämme ovat vahvasti mukana tässä uusimmassakin, yhteensä 7,6 miljoonan kuutiometrin haasteessa. Pohjoissuomalaisten kumppaniemme kanssa olemme jo ryhtyneet tunnustelemaan heidän halukkuuttaan laajentaa yritystoimintaansa. 

Tällaisia korjuutalvia kuin meillä on tämän vuoden puolella ollut koko maassa tarvittaisiin silloinkin, kun Kemin tehdas käynnistyy. Nyt olemme päässeet purkamaan talviharvennusrästejä, ja toivottavasti voimme jatkaa sitä vielä kovimpien pakkaskausien jälkeenkin. Hyvät korjuukelit ovat tärkeitä korjuu- ja kuljetusyrittäjille, jotta he voivat hankalan viime vuoden jälkeen kohentaa talouttaan. 

Puukauppa vilkastui jo viime vuoden lopulla, ja se on jatkunut pirteänä. Puun kysyntä on nyt vahvaa, sillä konsernin kaikilla teollisilla tuotteillamme on hyvä markkinatilanne ja tehtaat pyörivät normaalisti. Jäsenten kannattaakin nyt olla aktiivisia, kun markkinatilanne on suotuisa. Sulan maan aikana korjattavat leimikot ovat edelleen halutuimpia. Seuraamme tarkkaan puunkorjuun etenemistä sen varalta, jos talvileimikoitakin päästäisiin ostamaan enemmän muiltakin kuin sopimusasiakkailta. 

Itämeren alueella on havukuitupuusta ylitarjontaa. Venäjän metsätalouteen vaikuttavat jo nyt suunnitelmat rajoittaa puun vientiä ulkomaille. Vaikka rajoitukset tulisivat voimaan vasta ensi vuoden alussa, ne aiheuttavat metsätoimijoissa epävarmuutta. Ruotsissa puumarkkinat sen sijaan toimivat hyvin.

Baltiassa korjuumäärät eivät hyvistä korjuuolosuhteista huolimatta nouse kovin suuriksi, sillä konekantaa on siirretty Keski-Euroopan työmaille. Oletettavaa on, että hyönteistuhoalueiden puuta alkaa virrata markkinoille jälleen kesällä. 

Taimikonhoito kannattaa aina ja etenkin nyt, jos tarttuu tarjoukseemme ja teettää tämän vuoden aikana työn ammattilaisillamme. Ja jos taimia ei tämän kevään istutuksiin ole vielä tilattu, on syytä ottaa kiireesti yhteyttä omaan metsäasiantuntijaan. Osasta taimilajeja on jo selvästi puutetta. 

Tämä vuosi on EU:n metsäasioiden  supervuosi, sillä käsittelyssä on suuri määrä metsä sektoriin vaikuttavia asioita. Euroopan komission julkaisemassa Green Dealissa eli Euroopan vihreän kehityksen ohjemassa metsät ja niiden käyttö ovat kiinnostuksen kohteena ja ohjelmassa ollaan avaamassa monia metsätalouteen vaikuttavia vanhoja säännöksiä.

Nyt olisi tärkeää saada voimaan uusi EU:n metsästrategia, joka voisi ohjata tulevaa metsiä koskevaa päätöksentekoa siten, että metsäsektorin taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys nähtäisiin yhtenä kokonaisuutena.

Metsätalouden kannustejärjestelmää pohtinut METKA-työryhmä antoi tammikuun lopulla esityksensä nykyisen kemeralain korvaavasta järjestelmästä. Tuettavina säilyisivät muun muassa taimikon ja nuoren metsän hoito, suometsänhoito, terveyslannoitus, metsätieverkoston rakentaminen, ympäristötuki ja luonnonhoito.

Taimikonhoidon tuki ohjaisi työn tekemistä oikea-aikaisemmaksi, mikä on hyvä asia. Metsäojitukseen kaavaillaan isoa muutosta, jonka mukaan ojien kunnostukseen ei enää saisi tukea, mutta vesiensuojelun suunnitteluun ja rakenteisiin liittyviin valtaojiin saisi. Lisäksi kulotus näyttäisi tulevan tuen piiriin. Uusi tukijärjestelmä tullee voimaan viimeistään vuonna 2023, mihin saakka nykyinen kemera on tarvittaessa voimassa.

Suomalaiset ovat vuoden verran vaeltaneet suurin joukoin metsään ja  muualle luonnon helmaan. Nautitaan vielä hetki talvesta, ennen kuin pääsemme seuraamaan luonnon heräämistä.


Juha Mäntylä

Liiketoimintajohtaja

Metsäliitto Osuuskunta