Values guide Metsä Group's operations

Syksyn puukauppa on lähtenyt hyvin liikkeelle

Kuluvasta vuodesta näyttää tulevan erinomainen puukauppavuosi, sillä ostetuissa puumäärissä lähestytään ennätysvuotta 2018. Metsäteollisuudella menee hyvin, ja se tarvitsee puunsa. Puukauppa onkin jatkunut vilkkaana kesän jälkeen.

Omistajajäsenille kiitokset alkuvuoden aktiivisesta puukaupasta. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sulan maan aikana korjattavista harvennusleimikoista, mutta ostamme aktiivisesti uudistushakkuitakin, erityisesti koivuvaltaisia leimikoita. Lisäksi ostamme latvusmassaa ja nuorten metsien hoidosta kertyvää rankaa – myös hankintakaupalla.

Sahatavaran maailmanlaajuisten markkinoiden kehitys vaikuttaa suoraan meidän puukauppaamme koko Itämeren alueella. Nyt näyttää siltä, että sahatavaran kysynnän ja hintojen huippu on tällä erää nähty ja markkinatilanne on tasoittumassa. Vuoden viimeisen neljänneksen tilannetta on hankala ennustaa. Mutta kun katsotaan pidemmälle lähivuosiin, korkealaatuisen havusahatavaran markkina on kokonaisuudessaan hyvässä kasvussa.

Itämeren alueella Venäjällä ja Baltiassa tukkikauppa on kuumentunut ja tukin hinnat ovat heilahdelleet enemmän kuin Suomessa. Kuitupuumarkkina on siellä ollut tasainen ja kuitupuun saatavuus on ollut hyvä.

Korjuun kannalta kuiva kesä oli suotuisa – tosin työmailla jouduttiin maastopalosyttymien riskin takia toimimaan erityisen varovaisesti. Tästäkin sopimusyrittäjämme suoriutuivat mallikkaasti.

Tänä keväänä toimitimme metsänomistajille 32 miljoonaa tainta, joiden istutuksesta hoidimme suuren osan. Kesän kuivuuden takia istutusten onnistumista on syytä seurata. Meille ei syyskuun alkuun mennessä ole tullut tietoa merkittävistä taimituhoista, mutta mekin seuraamme tilannetta.

Rauman sahan ja Kemin biotuotetehtaan investointien seurauksena olemme aloittaneet kentän toimihenkilöiden rekrytoimisen eteläisessä Suomessa. Tarvitsemme suuren määrän osaajia vahvistamaan ammattilaistemme joukkoa. Pohjois-Suomessa hankittavat puumäärät kasvavat niin paljon, että olemme päättäneet perustaa uuden hankintapiirin, jotta piiripäälliköille raportoivien henkilöiden määrä pysyy kohtuullisena. Perustettavalle Kajaanin hankintapiirille valitaan ensin vetäjä, joka vuoden vaihteessa ryhtyy rekrytoimaan lisää toimihenkilöitä ja suunnittelemaan uuden piirin toimintaa.

Juhannuksen tienoolla myrsky kaatoi Koillismaalla noin miljoona mottia puuta. Toimihenkilömme lykkäsivät kesälomiaan ja sopimusyrittäjämme siirsivät alueelle kalustoaan, jotta saimme omistajajäsenten myrskypuut ostettua ja korjuun käyntiin. Heidän ansiostaan pystyimme palvelemaan nopeasti alueen omistajajäseniä. Asiakaslupauksemme mukaisesti aloitimme toimet sopimusasiakkaidemme metsissä, mutta olemme jo löytäneet vastaanottajat lähes kaikkien muidenkin jäsenten myrskypuulle.

Kentän toimihenkilömme ovat kesästä lähtien kartuttaneet tietämystään lehdoista. Vaikka lehtojen osuus maamme metsäpinta-alasta on alle kaksi prosenttia, niissä ja muissa rehevissä kohteissa elää lähes puolet uhanalaista metsälajeistamme. Siksi haluamme, että toimihenkilömme osaavat kertoa omistajajäsenille lehtojen merkityksestä metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta. Heillä on nyt enemmän tietämystä lehtojen hoidosta ja käsittelyvaihtoehdoista ja siitäkin, millaisia kohteita kannattaisi tarjota esimerkiksi Metso-ohjelmaan. Päätökset metsän käsittelystä tekee aina metsänomistaja.

EU:ssa tapahtui kesällä metsänomistajien kannalta tärkeitä asioita. Metsästrategia-esityksen lisäksi julkaistiin metsien käyttöön vaikuttava EU:n ilmasto- ja energiapaketti. Metsäteollisuus on mukana vaikuttamassa siihen, millaisia kantoja niihin Suomen metsäpolitiikassa otetaan. Myös metsänomistajien kannattaa seurata niistä käytävää keskustelua.

Helteisen kesän jälkeen on mukava nauttia kirpeistä syyspäivistä. Mennään siis metsään, kuten yhä isompi osa suomalaista nykyään tekee.

 

Juha Mäntylä

Liiketoimintajohtaja

Metsäliitto Osuuskunta