Puumarkkinakatsaus

Metsäjohtajan markkinakatsaus: Puuvirrat kohti Äänekoskea alkavat kasvaa

Biotuotetehtaan käynnistäminen on sujunut suunnitelmien ja ennakoidun starttikäyrän mukaisesti. Uuden tehtaan puunkäyttö kasvaa samassa tahdissa kuin tehdas etenee kohti täyttä tuotantoaan. Viimeistään ensi syksynä sen odotetaan pyörivän täysillä.

Puuta on ostettu Suomessa kutakuinkin samaa vauhtia kuin viime vuonna, jolloin saavutettiin hyvä taso. Tänä vuonna puun kokonaismäärän soisi nousevan, jotta sitä riittää korjattavaksi ensi vuonna selvästi kasvavan käytön mukaisesti. Oma ostomme on sujunut tavoitteiden mukaisesti, mistä on jälleen kiittäminen etenkin sopimusasiakkaitamme.

Ostamme tällä hetkellä puuta aktiivisesti, sillä oma ostotavoitteemme on selvästi viimevuotista suurempi. Edelleen halutuimpia ovat kuusitukkileimikot ja sulan maan aikana korjattavissa olevat harvennukset.

Myös mahdollisuus kasvattaa omatoimisten omistajajäsenten hankintapuun vastaanottoa kohentuu pikku hiljaa. Heidän pitää vain olla nopeasti yhteydessä omaan metsäasiantuntijaansa sekä sopia kaupoista ja puiden varastopaikasta kesäkuljetuskelpoisen tien varrelle. Mitä aikaisemmin omistajajäsen yhteyttä ottaa, sitä paremmin puut sopivat puusumaamme. Hankintahakkaajan
kannattaa hyödyntää syksyn parhaat hakkuuajat, kun sääkin on viilennyt niin, ettei puun pilaantumisvaaraa enää ole.

Itämeren alueella puumarkkinat ovat hyvässä tasapainossa. Baltiassa on ollut alkusyksystä huonot korjuukelit, ja Ruotsissa koivukuidusta on edelleen lievää ylitarjontaa. Venäläisen puun kilpailukykyä parantaa ruplan arvon voimakas heikentyminen. Nähtäväksi jää, kuinka voimakkaasti Puolan elokuun myrskytuhot vaikuttavat Itämeren alueen eteläosien puumarkkinoihin.

Yrittäjät sitoutuneet hienosti kasvaan puunhankintaan

On ollut hienoa havaita, miten vahvasti sopimusyrittäjämme ovat sitoutuneet kasvavaan puunhankintaamme. He ovat investoineet uuteen kalustoon, jolle biotuotetehtaan käynnistymisen edetessä saadaan lisää töitä.

Äänekosken ympärille rakennettu terminaaliverkosto on jo käytössä, ja tuleva talvi on meille näytön paikka, jotta pystymme hyödyntämään sitä maksimaalisesti. Tavoitteena on pystyä pienentämään korjuun ja kuljetuksen kausivaihtelua sekä muun muassa päästä tyhjentämään puuvarastot metsäteiden varsilta hyönteistuholain edellyttämässä aikataulussa. Terminaaliverkosto antaa meille hyvän mahdollisuuden rationalisoida työtämme, mutta se edellyttää kuljetustoiminnan hyvää suunnittelua ja sen eri vaiheiden niveltämistä toisiinsa.

Nyt on taimikoiden ja nuorten metsien kunnostuksen aika

Metsänhoidossa on taimikoiden ja nuorten metsien kunnostuksen aika. Vaikka metsänhoitotöiden myyntimme on jälleen rikkonut ennätyksiä, syksylle on vielä mahdollisuus saada meiltä ammattilaisia töihin suuressa osassa Suomea. Hyväksi muuttunut kemera-tukitilannekin kannattaa nyt hyödyntää.

Syksy on erinomaisen hyvää aikaa myös leimikoiden ennakkoraivaukselle. Sillä metsänomistajalla on mahdollisuus parantaa jonkun verran harvennusleimikon hintaa sen lisäksi, että puun korjuulaatu kohentuu merkittävästi. Lannoitustakin on syytä suunnitella, jos metsänomistajalla on pari vuotta sitten tehty kasvatusmetsän harvennus. Nyt on lannoituksen aika, kun puustolla on ollut aikaa tottua tuuleen ja latvuksetkin ovat vahvistuneet.

Meillä on edessä monella tavalla mielenkiintoinen talvi. Säiden suhteen toiveissa on tietysti aluksi sopivasti pakkasta roudan syntymiseen ja sen jälkeen lunta vain sen verran, että korjuu ja kuljetukset rullaavat sujuvasti aina kevääseen asti. Silloin olisi tilaisuus hakata mahdollisimman paljon talvikelejä edellyttäviä leimikoita.

Juha Mäntylä
Metsäjohtaja
Metsä Group