Puumarkkinakatsaus

Monen ennätyksen vuosi

Suomessa ostettiin marraskuun loppuun mennessä puuta yhtä paljon kuin koko viime vuonna.
Myös Metsä Group on tehnyt ennätyksellisen paljon puukauppoja.

Kuluneen vuoden aikana puun hinnat nousivat selvästi. Tukin hinnannousu painottui kevääseen ja kuitupuun enemmän syksylle. Vuoden edetessä kuusi- ja mäntytukin välinen tasapaino on parantunut, kun männyn kysyntä on noussut.

Ensi vuonna tarvitsemme puuta vähintään yhtä paljon kuin tänä vuonna. Biotuotetehdas käyttää  puuta jo nyt normaalikäyntinsä mukaisesti, ja tukin menekkiä jonkun verran nostavat investoinnit saadaan valmiiksi ennen kesää. Vaikka lopputuotteiden markkinat näyttävät lähes kaikkien osalta kohtalaisen hyviltä, sahateollisuuden kilpailukyky saattaa vaikuttaa merkittävästi tukin kysyntään.

Puunostossa kesäharvennukset ovat edelleen halutuimpia, ja kun kuitupuun kysyntä on hyvä, hankintahakkaajillakin on nyt erinomaiset mahdollisuudet saada enemmän tuloja metsätaloudestaan. Lisäksi metsäenergiamarkkinalla on viimein hieman valoa näkyvissä, kun vaihtoehtoisten polttoaineiden hinnoissa on painetta. Oma ostomme painottuu edelleen latvusmassaan.

Itämeren alueen markkinoilla puun kysyntä jatkuu vahvana. Metsäteollisuuden tuotantokapasiteetti on noussut sekä Suomessa että Ruotsissa. Lähtökohdat alkavalle talvelle ovat hyvät, sillä korjuuolosuhteet ovat olleet mainiot koko alueella. Markkinatilanteeseen vaikuttaa Saksan myrskytuhoalueelta tuleva puu. Myrskyä seuranneiden hyönteistuhojen suuruudeksi on arvioitu jopa 20 miljoonaa kuutiometriä.

Myös metsänhoitotöitä on tehty ennätysvauhtia. Uudistusten lisäksi olemme hoitaneet paljon omistajajäsenten taimikoita, ja töitä jatketaan aktiivisesti myös ensi vuonna. Kemera-rahaa on edelleen hyvin tarjolla. Yleensä käyttämättä jääneet rahat ovat siirtyneet seuraavalle vuodelle, ja niin käynee nytkin.

Omistajajäsenillä on mahdollista vaalia metsäomaisuuttaan myös yhä digitaalisemmin, kun Metsäverkossa voi vierailla omassa metsässään virtuaalisesti. Metsävaratietoihin perustuva virtuaalimetsä on laadittu toiminnalliseksi osaksi metsäsuunnitelmaa. Jos metsävaratiedot on ladattu Metsäverkkoon, kannattaa käydä virtuaalisesti katsomassa vaikkapa metsän hoitotarpeet. Lisäksi viime kesänä kopterikameralla saatuun tietoon pohjautuvat ensimmäiset metsäsuunnitelmat alkavat olla luovutusta vaille valmiita.

Keskustelu ilmastonmuutoksesta jatkuu varmasti voimakkaana ensi vuonna. Toivon, että asiaa katsotaan monesta eri näkökulmasta niin, että huomiota kiinnitetään sekä päästölähteisiin että siihen, miten hiilidioksidi sitoutuu ja varastoituu. Toistaiseksi on puhuttu enemmän metsien hiilensidonnasta kuin siitä, millä keinoin ilmakehän hiilidioksidipäästöjä pystyttäisiin pienentämään – se edellyttäisi toimenpiteitä muun muassa energiankulutuksessa ja maataloudessa.

Ilmastonmuutokseen liittyen keskustelu myös hakkuutavoista jatkuu. Meidän tehtävämme on tarjota valikoima erilaisia hakkuumenetelmiä ja asiantuntemusta niistä. Metsänomistaja päättää itse, miten hän haluaa hakkuut omistamissaan metsissä toteuttaa.

Luonnonvarakeskus kertoi lokakuussa uusimmat valtakunnan metsien inventointitulokset, jotka perustuvat vuosien 2014–2017 mittaustietoihin. Niiden mukaan kestävä hakkuusuunnite säilyy samalla tasolla, jolle se muutama vuosi  sitten määriteltiin kansallisessa ilmasto- ja energiastrategissa. Inventointitulosten mukaan tukin hakkuun lisäysmahdollisuudet ovat paremmat kuin kuitupuun, jonka käytön suurin lisäyspotentiaali on Pohjois-Suomessa.

Kiitokset jäsenistölle toimeliaasta vuodesta. Ensi vuosi on Suomessa vaalivuosi. Myös Metsäliitto Osuuskunnalla on vaalivuosi, kun keväällä valitaan uusi edustajisto. Juuri nyt on hyvä aika alkaa pohtia kiinnostustaan lähteä mukaan vaikuttamaan oman osuuskuntansa toimintaan. 


Juha Mäntylä

Liiketoimintajohtaja
Metsäliitto Osuuskunta


Metsä Group 5.12.2018