Values guide Metsä Group's operations

Metsä Groupin tulostaso parani puolivuotiskauden loppua kohden

Liikevaihtomme tammi-kesäkuussa 2020 oli 2 453 milj. euroa (Q1–Q2/2019: 2 809 milj. euroa). Vertailukelpoinen liiketulos oli 158 milj. euroa (308 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 6,2 % (12,1 %). Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulosta heikensivät sellun myyntihintojen lasku ja Suomen tehtaiden lakot, jolla oli noin 50 milj. euron negatiivinen tulosvaikutus.

Sellumarkkinan kehitys on alkuvuonna ollut lievästi positiivinen. Koronapandemia on vahvistanut pehmopapereihin käytettävän sellun kysyntää, mutta vähentänyt painopapereiden kulutusta. Kartonkitoimitukset olivat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Puulla on hyvä kysyntä - ostamme ennen kaikkea harvennusleimikoita ja kuusitukkia

Muutaman viime vuoden aikana tehdyt investoinnit ovat nostaneet puunkäyttömääriä Suomessa eli puulla on kysyntää jatkossakin. Kysyntä kohdistuu nyt ennen kaikkea sulan maan aikana korjattaviin harvennusleimikoihin ja kuusen uudistushakkuisiin. Laadukkaasti ja oikeaan aikaan tehty harvennus vauhdittaa metsän järeytymistä ja pitää sen elinvoimaisena. Energiapuuksi ostamme ensisijaisesti latvusmassaa ja energiarankaa. Pyydä tarjous puukaupasta ja tee puukauppa kanssamme.

Metsänomistajan vinkit

Tilaa meiltä taimikonhoitotyöt

Taimikonhoito kannattaa. Hoidettu istutuskuusikko voi esimerkiksi Etelä-Suomessa tuottaa yli 50 % enemmän tukkipuuta hoitamattomaan verrattuna. Taimikonhoidolla turvataan tulevien vuosien hakkuumahdollisuudet ja varmistetaan, että suomalaisella metsäteollisuudella riittää raaka-ainetta myös tulevaisuudessa.

Taimikonhoito on palkitseva investointi, sillä sen tuottoprosentti on istutuskuusikoissa noin viisi ja kylvömänniköissä jopa yli kuusi prosenttia ilman Kemera-tukea.* Kun Kemera-tuki otetaan huomioon, sijoitetun pääoman tuotto nousee karkeasti noin 7-10 prosenttiin, ja verotus huomioiden päästään vieläkin korkeampaan sijoitetun pääoman tuottoon verojen jälkeen.

Muistathan, että paitsi puukaupasta myös metsänhoitopalveluista kertyy bonuksia – joilla voi ostaa uusia metsänhoitopalveluja. Kun tilaat taimikonhoidon 15.10.2020 mennessä, saat siitä alennusta 20 euroa per hehtaari. Tarjous koskee vuosina 2020 ja 2021 toteutettavia töitä.

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaamme ja pyydä tarjous taimikonhoitotöistä.

*Lähde: Luke

Huolehdithan metsäsi ravinnetasapainosta

Terveyslannoitus on tarpeellinen, jos metsämaan ravinnesuhteiden epätasapaino häiritsee puiden normaalia kasvua. Terveyslannoituksen ansiosta puut pystyvät hyödyntämään metsämaan kasvupotentiaalin täysipainoisesti ja sitomaan hiiltä mahdollisimman paljon. Terveyslannoitus lisää metsän kasvua 35–40 kuutiota hehtaarille 15 vuoden aikana.

Metsäasiantuntijamme osaavat opastaa ravinnehäiriöiden tunnistamisessa. Tiesithän, että terveyslannoitukseen voi saada myös valtion Kemera-tukea. Ota yhteyttä metsäasiantuntijaamme ja pyydä tarjous.

Saat meiltä kaikki puukaupan ja metsänhoidon palvelut sähköisesti

Puukauppa ja metsänhoitotöiden tilaus onnistuvat meidän kanssamme kokonaan sähköisesti. 

Tapaamme metsänomistajia pääsääntöisesti metsässä, siellä keskustelu onnistuu turvallisen yli kahden metrin välimatkan päästä. Yhdessä metsänomistajan kanssa sopien myös läsnäolotapaamiset turvaetäisyyksiä noudattaen ovat mahdollisia.

Toimistomme ovat 10.8. alkaen myös auki siten, että pystymme huolehtimaan turvaväleistä.

Ota meihin yhteyttä puhelimella, sähköpostilla, Metsäverkon kautta tai verkkosivujemme chatissä.

Ota yhteyttä.