Values guide Metsä Group's operations

Puulla on erinomainen kysyntä

Alkuvuoden puukauppa on ollut vilkasta, kun metsäteollisuuden tuotteet ovat menneet hyvin kaupaksi maailmanmarkkinoilla. Näkymät ovat edelleen suotuisat, joten puun kysyntä näyttää jatkuvan erittäin hyvänä.

Myös omistajajäsenet ovat tehneet aktiivisesti puukauppoja, mistä teille lämpimät kiitokset. Viime talven korjuukelit olivat hyvät, ja pääsimme töihin talvikorjuuta edellyttäneille leimikoille, joita edellistalvena oli jäänyt varastoon. Jo syksyllä alkanut työteliäs kausi oli hieno asia myös sopimusyrittäjiemme työllisyyden kannalta. Edellinen korjuutalvi oli heille monista syistä erittäin haasteellinen.

Tukin hinta nousi kevään edetessä selvästi, ja myös kuitupuun hinta on ollut nousussa. Me ostamme kaikkia puutavaralajeja, ja paras kysyntä on edelleen leimikoilla, jotka voidaan korjata sulan maan aikana. Kuusitukkileimikot ovat kaikkein halutuimpia.

Baltiassa kuitupuun markkinatilanne on hyvin tasapainoinen, myös Ruotsissa sen tarjonta on normaalilla tasolla. Venäjä on ilmoittanut kieltävänsä pyöreän havupuun viennin ensi vuoden alusta, ja se mietityttää siellä operoivia. Neuvotteluja vientikiellosta käydään edelleen, mutta vaikka se tulisi voimaan, sillä ei olisi juuri vaikutusta meidän Suomen toimintoihimme.

Rauman sahaan ja Kemin biotuotetehtaaseen liittyvät hankkeemme etenevät. Tarvitsemme lisää toimihenkilöitä, jotta uudet tuotantolaitokset saavat tarvitsemansa puut. Metsäasiantuntijoiden sekä korjuun ja kuljetuksen operaattoreiden rekrytointi on alkanut läntisessä Suomessa. Yrittäjäresursseja kartoitamme jo myös Pohjois-Suomessa. Kemin biotuotetehdas käyttää puuta 4,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän vuodessa kuin nykyinen sellutehdas. Olemme suunnitelleet tuovamme puuta Ruotsista noin miljoona kuutiometriä. Jos Kemin Veitsiluodon tehtaiden tuotanto lopetetaan, se toki vaikuttaa puunhankintaamme. Lisäpuun tarve kasvaa kuitenkin niin merkittävästi, että pohjoisen metsänomistajien puulle on varmasti menekkiä myös tulevaisuudessa.

Olemme tuomassa harvennusleimikoille uuden hinnoittelumenetelmän. Metsäasiantuntija ostaa harvennuspuut kokonaisina runkoina ja arvioi niiden järeyden perusteella tarjoukselle hinnan. Jos poistuman järeys hakkuukonemittauksen perusteella muuttuu, myös metsänomistajan leimikosta saama lopullinen puukauppatulo muuttuu. Tämä Järeysrunkohinnoittelu on metsänomistajalle läpinäkyvä ja yksinkertainen menetelmä. Kokeilemme sitä ensin neljällä hankintapiirillä ja toivon, että omistajajäsenet lähtevät tähän mukaan.

Molempien sertifiointijärjestelmien standardeja ollaan uudistamassa. PEFC:n osalta kävi valitettavasti niin, että kaksi uudistustyössä mukana ollutta organisaatiota päätti jättäytyä pois aivan työn loppuvaiheessa. Standardityöryhmässä on kuitenkin ollut mukana ennätykselliset yli 60 organisaatiota sovittamassa yhteen erilaisia tavoitteita. Uudet standardit esitellään kesäkuussa, ja ne käyvät vielä läpi PEFC:n kansainvälisen arviointi- ja hyväksymisprosessiin.

Metsäsektorin edunvalvojilla töitä riittää. Metsäpolitiikassa tapahtuu EU-tasolla koko ajan erittäin tärkeitä asioita. Metsänomistajien on hyvä seurata, millaisia metsätalouteen ja -teollisuuteen vaikuttavia linjauksia ollaan laatimassa.

Edustajisto teki viime kuun lopulla merkittävän päätöksen Metsäliitto Osuuskunnan voitonjakomallin kehittämiseksi. Ensi vuoden alusta lähtien yhä useammalla omistajajäsenillä on mahdollisuus päästä nauttimaan paremmin osuuskuntansa voitonjaosta. Jatkossa myös puukauppaa tekemällä pääsee voitonjaon piiriin, ja aktiivisimmat puunmyyjät hyötyvät jäsenyydestään eniten.

Näin kesän lähestyessä on hyvä muistaa, että luontoelämyksiä syntyy myös omassa metsässä. Vaikka koko perheen yhteisellä metsäretkellä.


Juha Mäntylä

Liiketoimintajohtaja

Metsäliitto Osuuskunta