Values guide Metsä Group's operations

Puunosto on pitkäjänteistä toimintaa 

Metsäteollisuuden alkuvuoden työtaistelut eivät vaikuta puunostoomme. Se on pitkäjänteistä toimintaa, jolla pystytään tasoittamaan tilanteita, joita markkinoilta tai poikkeusolosuhteista metsäteollisuuden tuotantoon heijastuu.

Puukauppaa käydään normaalisti, ja eniten kysyntää on sulan maan aikana korjattavissa olevilla uudistushakkuu- ja harvennusleimikoilla. Alkutalven korjuuolosuhteet ovat olleet suuressa osassa maata kehnot, ja talvesta tulee vääjäämättä lyhyt. Siksi talvileimikoiden osto on rajallista ja vaihtelee voimakkaasti alueittain.

Erityisen harmissani olen korjuu- ja kuljetusyrittäjiemme puolesta. Jo joulun tienoo oli hiljainen, ja alkuvuosi on kelien ja työtaisteluiden takia ollut vielä hankalampi. Kun tehtaat seisovat, niiden puuvarastot täyttyvät nopeasti. Jonkun aikaa tilannetta helpottivat puuterminaalit, joita meillä on rautatieasemien lähistöllä ja verkostona Äänekosken ympäristössä. Terminaalit ovat osoittaneet tärkeytensä lisäämällä joustoa toimintaamme myös tämänkaltaisissa poikkeustilanteissa.

Baltiassa talvi on jäänyt vain haaveeksi, mikä rajoittaa alueen maiden puuvirtoja. Sen sijaan Venäjällä meidän toimialueellamme puuta on päästy korjaamaan normaalin talven tapaan. Saksan ja Keski-Euroopan hyönteistuhopuuta tulee edelleen markkinoille, eivätkä tuhot valitettavasti jääne viime kasvukauteen tuovat lisää puuta markkinoille viimeistään alkukesästä.

FSC-sertifioinnista kiinnostuneilla omistajajäsenillä on nyt mahdollisuus päästä siihen mukaan FSC-ryhmäsertifikaattimme kautta. Olemme jo pitempään miettineet, miten muutkin kuin isoja metsätiloja omistavat voisivat saada metsälleen FSC-sertifikaatin. Pieniltä tiloilta on usein mahdotonta löytää riittävästi luontoarvoltaan sellaisia kohteita, jotka täyttäisivät viiden prosentin suojeluvaatimuksen. Nyt se on mahdollista Dasosin kanssa aloittamamme yhteistyön ansiosta. Tämän uuden palvelun avulla metsien suojelu kohdentuu luontoarvoiltaan arvokkaimpiin kohteisiin.

Metsänhoitopalveluiden myynnissä ja toteutuksessa teimme viime vuonna jälleen uusia ennätyksiä. Etenkin metsänviljelytöitä tehtiin aiempaa enemmän, ja myös taimikonhoitotöitä myytiin edellisvuoteen verrattuna merkittävästi enemmän. Taimikoiden varhaishoitoon tarjolla ollutta kemera-tukea jäi maassamme viime vuonna kymmenisen prosenttia käyttämättä, mikä on koko metsäsektorin kannalta harmillinen asia.

Metsien hiilensidonnasta on viime aikoina keskusteltu paljon. Metsänomistajat antavat siihen oman konkreettisen ratkaisunsa pitämällä metsänsä kasvukunnossa ja tehostamalla niiden uudistamista korkealaatuisilla taimilla ja siemenillä. Lisäksi lannoitus on oikeissa kohteissa erittäin tuottava investointi – myös hiilensidonnan kannalta.

Turvemaiden käsittely on toinen voimakkaasti esiin noussut puheenaihe. Etenkin turvemaiden uudistamisessa täytyy olla tarkkana: vedenpinnan pitää pysyä sen verran alhaalla, että puuston kasvu on hyvä ja toisaalta sen verran korkealla, ettei turve rupea maatumaan nopeasti, jolloin vapautuu hiilidioksidia. Tasapainoilua vaativa tehtävä on haastava, mutta ei mahdoton. Uusimme parhaillaan turvemaametsien käsittelyohjeita tuoreimpien tutkimustulosten pohjalta. Olemme myös aktiivisesti mukana turvemaiden kestävän metsänhoidon tutkimushankkeessa.

Monin paikoin metsissä liikkuminen on lumitilanteen takia helppoa, joten nyt siellä voi käydä tarkastamassa hoito- ja hakkuutarpeita. Metsäkäynnin voi tehdä myös yhdessä metsäasiantuntijamme kanssa.


Juha Mäntylä

Liiketoimintajohtaja

Metsäliitto Osuuskunta