Puumarkkinakatsaus

Metsäjohtaja: Tahti vain paranee

Olemme jo parin vuoden ajan kasvattaneet puunostoamme, ja tahti vain paranee. Biotuotetehtaan tuotanto on lähtenyt hyvin käyntiin, mikä on jäsenistöllemme varmasti mieluinen asia. Puulla on nyt koko maassa hyvä kysyntä, ja myös omistajajäsenten hankintapuulle on tilaa puusumassamme.

Syksyn kehnot säät ovat hankaloittaneet huomattavasti puunkorjuuta. Ja valitettavasti metsiin on varotoimista huolimatta jäänyt paikka paikoin painaumia. Se on erittäin harmillista, mutta puuta on saatava metsistä liikkeelle sateisenakin aikana, jotta tuotantolaitokset pysyvät käynnissä. Myös puiden kuljettaminen tienvarsivarastoista on ollut haasteellista – mursketta on viety teille kuormakaupalla.

Olemme kuitenkin pystyneet hoitamaan puutoimitukset, mistä suuret kiitokset sekä yrittäjille että toimihenkilöille, jotka ovat joutuneet venymään puuhuollon varmistamiseksi.

Metsänomistajia puolestaan on kiittäminen siitä, että puukauppa on ollut vilkasta. Toivottavasti se jatkuu vähintään samanlaisena vuodenvaihteen ylitsekin. Omistajajäsenten kannalta tilanne on hieno, sillä ostamme aktiivisesti sekä päätehakkuu- että harvennusleimikoita. Tällä hetkellä ostoslistan kärjessä ovat sulan maan aikana korjattavissa olevat leimikot ja puutavaralajeista erityisesti kuusitukki. Lisäksi mäntysahatavaran markkinat ovat alkaneet vetää paremmin, joten mäntytukkiakin ostetaan viimeaikaista enemmän.

Myös omistajajäsenten hankintapuulla on nyt menneitä talvia parempi menekki. Hankintahakkaajan on siitä huolimatta syytä tehdä kaupat mahdollisimman nopeasti sekä sopia aikataulusta ja kuljetuksia ajatellen hyvästä varastopaikasta. Tämä helpottaa kevään puutoimitustemme suunnittelua.

Teemme valtaosan puukaupoista suoraan omistajajäsentemme kanssa ja voimme samalla esitellä heille hyvät bonuksemme ja puukauppatulojen sijoitusmahdollisuudet – esimerkiksi A-lisäosuuksillemme on viime vuosina maksettu 5,5 prosentin korkoa. Jos jäsenemme kuitenkin haluaa käydä valtakirjakauppaa, hänen kannattaa seurata tarkasti, että tarjoamamme edut tulevat otetuiksi huomioon hintavertailussa.

Itämeren alueella korjuuolosuhteet ovat olleet kotimaatakin huonommat. Se on rajoittanut puun tuloa markkinoille, ja alueen puukauppatilanne on kiristynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna. Toisaalta myös Puolan myrskytuhojen arviolta 10 miljoonan motin sumasta on alkanut virrata puuta markkinoille. Venäjällä paikallisen sahateollisuuden puunkäyttö on korkealla tasolla. Sielläkin syyskelirikko haittaa korjuuta.

Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaidemme kanssa laaditaan parhaillaan vuosisuunnitelmia. Sitä tehtäessä keskustellaan varmasti myös lannoittamisesta, joka on erinomainen keino kasvattaa tehokkaasti ja kannattavasti puuntuotantoa. Muillekin omistajajäsenille on tarjolla lannoitteita erittäin kilpailukyiseen hintaan. Niitä voi kysellä omalta metsäasiantuntijalta.

Taimikonhoitotöitä jatkamme aktiivisesti niin kauan kun lumiolosuhteet antavat myöten. Kemera-tukea on hyvin saatavilla, ja tilanne kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Meiltä saa tekijöitä metsään, ja huolehdimme myös kemera-tuen hakemisesta metsänomistajan niin halutessa.

Metsätietolain käsittely on saatu viimein päätökseen, ja laki tullee voimaan kevättalvella. Meillekin avautuu näin mahdollisuus hyödyntää julkisin varoin metsästä kerättyä tietoa ja tarjota metsänomistajille aina vain kohdennetumpaa markkinointia. Uskon, että tätä kautta usea vähemmälle hoidolle jäänyt metsä saadaan kasvukuntoon. Se on tärkeää, kun puunkäyttö tulevina vuosina lisääntyy.

Kansainvälisessä metsäpolitiikassa on ollut vaiherikas syksy, ja käsittelyssä olevat asiat ovat merkittäviä Suomen metsien ja suomalaisten metsänomistajien kannalta. Toivotaan, että lopulliset päätökset antavat metsäalalle mahdollisuuden tuottaa jatkossakin hyvinvointia kaikille suomalaisille.

Juha Mäntylä, metsäjohtaja, Metsä Group