Puukaupan hyvä tahti jatkuu

 

Puun korjuu- ja kuljetusmäärämme kasvoivat viime vuonna viidenneksellä. Toimitimme asiakkaillemme puuta 4,4 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisvuonna. Puukaupassakin teimme ennätyksen, ja hyvä tahti on jatkunut tämän vuoden puolella.

Ennätyksille on selityksensä. Viime vuoden alussa sekä tienvarsi- että tehdasvarastot olivat alhaiset, koska edeltävä syksy oli ollut erittäin sateinen. Tammikuun puolivälistä lähtien korjuu- ja kuljetusolosuhteet olivat erinomaiset. Puuta tarvittiin enemmän erityisesti siksi, että biotuotetehdas saavutti normaalikäyntinsä tason.

Myös hankintahakkaajat löivät ennätyksiä ja toimittivat meille puuta aiempaa enemmän. Ammattimaisen hankintahakkuun toimintamalli tuntuu vakiintuneen, ja se on alkanut näyttää voimaansa. Tuemme edelleen toimintamallin käyttöönottoa ja parannamme näin jäsenten mahdollisuuksia tehdä töitä omissa metsissään.

Puukauppaa tehtiin vuoden viimeisinä viikkoina poikkeuksellisen vilkkaasti. Vaikka toimihenkilömme varmasti tekivät kaikkensa, heidän kireä työtilanteensa heijastui vääjäämättä palvelutasoomme. Kaikkien osapuolten kannalta olisi parasta, jos puukauppaa tehtäisiin tasaisesti läpi vuoden. Lupaamme kuitenkin ottaa palautteesta opiksemme.

Asiakkaamme tarvitsevat tänä vuonna puuta vähintään saman verran kuin viime vuonna. Sahatavaran hintojen lasku heijastuu tukin hintaan, mutta pidemmällä aikajaksolla tarkastellen hintataso on edelleen korkea.

Tällä hetkellä ostamme erityisesti kesäharvennustyömaita. Omistajajäsenille on nyt erinomainen tilaisuus harventaa metsää kasvukuntoon. Tarjouksemme 70 prosentin veloituksettomasta ennakosta kesäharvennuksille onkin saanut hyvän vastaanoton.

Kesäharventaminen on tärkeää myös yrittäjiemme ympärivuotisen työllistämisen takia. Kasvanut puuntarpeemme on jo parantanut tilannetta, ja viime vuoden tammikuusta tähän kevääseen he ovat olleetkin täystyöllistettyjä.

Itämeren alueella puukauppa on tasaantumassa, tosin Keski-Euroopasta markkinalle virtaa edelleen myrskypuuta. Ruotsissa korjuu on viimein päässyt normaaliin tahtiin, viime vuosi oli siellä vaikea kesään saakka.

Myös metsänpalveluissa teimme viime vuonna uuden ennätyksen. Hoitotöiden määrä kasvoi voimakkaasti ja kasvua haetaan tänäkin vuonna. Erityisesti kannustamme jäsenistöä taimikonhoitotöihin.

Kemera-varoja jäi valitettavasti viime vuonna käyttämättä. Näin ei saisi tapahtua, ja siksi koko metsäsektorin on syytä huolehtia asian esillä pitämisestä.

Ilmastonmuutos näyttää nousevan teemaksi kevään eduskuntavaaleissa. Valitettavasti keskustelu on suuntautunut voimakkaasti pelkästään siihen, miten ilmakehän hiilidioksidia voitaisiin sitoa vielä enemmän metsien avulla. Kokonaisuuden kannalta pitäisi ennemminkin kiinnittää huomiota päästölähteisiin. On tärkeää, ettei tulevaan hallitusohjelmaan kirjata tavoitteita, jotka voisivat rajoittaa metsien kestävää käyttöä.

Tosin Luonnonvarakeskuksen tuoreimmat laskelmat kertovat, että hyvä metsänhoito on keskeinen asia hiilinielujen kasvattamisessa. Ja senhän me suomalaiset metsänomistajat osaamme.

Meillä on omatkin vaalit. Juuri alkaneessa äänestyksessä Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet valitsevat itselleen uudet edustajat seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Nyt on vaikuttamisen paikka.

 

Juha Mäntylä

Liiketoimintajohtaja

Metsäliitto Osuuskunta

 

Metsä Group 20.3.2019