Puun hyvä kysyntä jatkuu

Puukauppa on sujunut alkuvuonna mukavasti. Omistajajäsenet hyödynsivät hienosti kevättalvella tarjolla olleen ennakkorahoitusmahdollisuuden kesäharvennuksille. Näin myös yrittäjillämme riittää kesäksi hyvin töitä.

Sulan maan aikana korjattavissa olevat harvennusleimikot pysyvät edelleen ykkösenä ostoslistallamme. Myös hankintakuitupuu on tervetullutta, kunhan sen luovutusajankohdasta ja -paikasta sovitaan yhdessä etukäteen.

Baltian maissa tarjonnan ja kysynnän välinen tasapaino on parantunut nopeasti – myös Ruotsissa ne alkavat olla tasapainossa. Saksasta ja Puolasta tulee markkinalle edelleen kasvavia määriä hyönteistuhojen vaurioittamaa puuta.  Venäjällä talven korjuukelit olivat hyvät, ja puuta tuli hyvin markkinoille.

Metsänhoitopalveluiden myyntimme on edistynyt erinomaisesti. Toivon kuitenkin, että metsänomistajat aktivoituvat erityisesti taimikonhoidossa, onhan se taloudellisestikin erittäin kannattava sijoitus omaan metsään. Työhön on tarjolla kemera-tukea, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien olisi nyt syytä osoittaa, että valtion tarjoamille rahoille on käyttöä. Se varmistaisi tuen jatkumisen tulevaisuudessa.

Tarjoamme metsänomistajille mahdollisuutta hankkia aikaisempaa tarkemman metsäsuunnitelman, jonka tiedot hankitaan dronella eli kamerakopterilla kuvaamalla. Kun drone-suunnitelma on virtuaalimetsän pohjana, sillä voi helposti havainnollistaa esimerkiksi eri metsänkäsittelytapojen vaikutuksia. Se olisikin mainio työkalu esimerkiksi yhteisöille, kuten kunnille ja seurakunnille.

Omistajajäsenille oman teollisuuden jatkuva, voimakas kehittäminen on tervetullutta. Mahdollisen toisen biotuotetehdasinvestoinnin lisäksi myös sahaukseen ollaan investoimassa voimakkaasti. Uutiset ovat hyviä sopimusyrittäjillemmekin, joille tarjoutuu mahdollisuus laajentaa omaa toimintaansa.

Metsien monimuotoisuuskysymykset ja hiilensidonta nousivat vaalikevään keskusteluihin, jotka ovat jatkuneet investointisuunnitelmiemme julkitulon jälkeen on. Selvää on, että metsien monimuotoisuutta on vaalittava entistä voimakkaammin – se on kirjattu myös Metsä Groupin omiin lähiajan tavoitteisiin. Niissä on mukana myös hyvän metsänhoidon edistäminen, mikä kasvattaa metsien hiilinielua.

METSO-ohjelmalla on suuri merkitys eteläisen Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisessa, etenkin kun suojelukohteet valitaan huolellisesti niin, että niillä on suuri vaikutus metsän luontoarvoihin. Metsäteollisuus ja monet järjestöt ovatkin esittäneet yhteisen toiveen uudelle hallitukselle, että ohjelman resursseja lisättäisiin.

Luonnonvarakeskuksen mukaan puuta kasvaa Suomessa nykyään 107 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Viime vuonna runkopuuta hakattiin noin 75 miljoonaa kuutiometriä, kun kestävä hakkuusuunnite on 84,5 miljoonaa kuutiometriä.

Hakkuissa on siis vielä jonkin verran lisäysvaraa, tukissa enemmän kuin kuitupuussa. Sen käytön kasvupotentiaalista valtaosa on nimenomaan Pohjois-Suomessa. Olisikin hienoa, jos myös pohjoisessa saataisiin omistajajäsenten kuitupuulle lisää käyttöä, ja hekin saisivat osuutensa konsernin kehittämisestä ja menestyksestä.

Kevään edustajistovaaleissa tehtiin uusi ennätys äänestysaktiivisuudessa. Se kertonee omistajajäsenten kasvavasta kiinnostuksesta omaa osuuskuntaansa kohtaan, mikä on erinomainen asia.

Mennään kesällä metsään, vaikka retkeilemään perheen kanssa.

Metsä Group 18.6.2019