Values guide Metsä Group's operations

Uusin askelin ensi vuoteen

Puunkäyttö aleni alkuvuonna selvästi suunnitellusta, ensin metsäteollisuuden  lakkojen, sitten pandemian hiljentämän markkinatilanteen takia. Vaikka puukauppa syksyllä vilkastui, näyttää siltä, että ostomäärämme jää hieman viimevuotisesta.  Odotukset ensi vuodelle ovat paremmat.

Suunniteltua vähäisempi puuntarve on valitettavasti  vaikuttanut myös yrittäjiemme toimintaan, kun korjuuta ja  kuljetusta on jouduttu supistamaan.  Töiden vähentyminen on harmillisesti heijastunut heidänkin talouteensa.

Ensi vuoden ennustaminen on vaikeaa, sillä pandemia voi heilauttaa metsäteollisuuden lopputuotteiden markkinoita hyvinkin nopeasti. Pellervon taloustutkimus PTT ja Luonnonvarakeskus kuitenkin ennustavat, että ensi vuosi olisi päättymässä olevaa normaalimpi. On siis toiveita saada juna takaisin raiteille ja kunnolla liikkeelle.

Teollisuutemme tarvitsee joka tapauksessa suuret määrät puuta myös ensi vuonna. Meillä puukauppa saa lisää vauhtia, kun sopimusasiakkaidemme myyntikausi on nyt käynnistynyt. Toiveissa on tietysti kunnon pakkaset, jotta päästään kelirikosta ylitse. Talvileimikoita on jäänyt korjaamatta useammalta vuodelta, mikä rajoittaa niiden ostoa. Sulan maan aikana korjattavat leimikot ovatkin edelleen halutuimpia.

Itämeren alueen markkinatilanne on tasapainottunut, kun tuontipuun tarve Suomeen ja Ruotsiin on pienentynyt. Etelä­Ruotsissa on ollut paljon hyönteistuhopuun hakkuita, ja samaan aikaa sitä on ollut tarjolla edelleen myös Saksasta – siellä se tosin on jo muuttumassa energiapuuksi. Baltiassa puukauppa on ollut hiljaista, ja korjuuta on huonojen kelien takia tehty poikkeuksellisen vähän.

Venäjällä puuta käyttävä teollisuus on pyörinyt hyvin, se on kilpailukykyinen ja pystyy toimimaan vaikeissakin markkina­tilanteissa. Venäjä on ilmoittanut rajoittavansa pyöreän havupuun vientiä vuoden 2022 alusta alkaen. Meidän toimintaamme kiellolla olisi hyvin vähäinen vaikutus, sillä tuomme Venäjältä lähinnä koivukuitua, jota kotimaasta ei saada riittävästi. Olisi kuitenkin toivottavaa, että kauppasopimuksesta saadaan aikaan neuvotteluratkaisu.

EU-metsäpolitiikkaa leimaa ensi vuonna Euroopan komission kestävän kasvun ohjelman eteneminen. Se sisältää muun muassa esityksiä merkittävästä suojelualueiden lisäämisestä ja turvemaiden käytön rajoituksista. On myös esitetty jo hyväksyttyjen LULUCF­asetuksen ja uusiutuvan energian direktiivin avaamista uudelleen. Lisäksi EU:n uusi metsästrategia julkaistaan ensi vuonna. Toivottavasti Euroopan parlamentin hyväksymä, europarlamentaarikko Petri Sarvamaan johdolla tehty raportti ohjaa sen sisällön laadintaa. Valmistelussa on siis isoja EU­tason asioita, joilla on huomattavia vaikutuksia myös Suomelle.

Kotimaassa kemera-tuki näyttää pysyvän voimassa nykyisellään vuoteen 2023 asti. Vuodenvaihteessa tulee voimaan puuttomien alueiden metsitystuki. Tukea saa puolen hehtaarin ja sitä isommalle puuttomalle alueelle, jolle ei ole saatu maataloustukea. Ilmastopoliittisesti metsitystuki on tärkeä, mutta puuntuotannon kannalta sillä ei ole kovin suurta merkitystä verrattuna siitä syntyviin kustannuksiin.

Rauman saha käynnistyy vuonna 2022, ja Kemistäkin toivomme myönteisiä investointiuutisia. Valmistaudumme ensi vuonna vahvistamaan koko maan kattavaa metsäasiantuntijaverkostoamme, jotta olemme valmiita kasvavaan puunhankintaan. Puuvirtoja suunnataan jälleen uudelleen, joten omistajajäsenet hyötyvät kasvavasta puuntarpeesta koko maassa.

Kiitokset omistajajäsenille kuluneesta vuodesta, joka varmasti jää meidän kaikkien mieleen. Lähdetään positiivisin mielin ensi vuoteen, jolloin toivottavasti alkaa koronaviruksen lopullinen nujertaminen ja maailmanmarkkinoiden normalisoituminen. Rauhoitutaan joulunaikaan läheistemme kanssa ja pysytään terveinä.Juha Mäntylä

Liiketoimintajohtaja

Metsäliitto Osuuskunta