Values guide Metsä Group's operations

Metsäjohtajan puumarkkinakatsaus:
Syksy on aktiivisen puukaupan aikaa

Alkuvuoden puukauppa oli Suomessa selvästi hiljaisempaa kuin viime vuonna, jolloin rikottiin ennätyksiä. Puukaupan on kuitenkin hyvä jatkua mahdollisimman tasaisti. Puukaupan verkkaisempi vauhti on selkeä heijastus lopputuotteiden markkinatilanteesta. Eniten se vaikuttaa mekaaniseen metsäteollisuuteen, jossa puuraaka-aineen osuus tuotteen valmistuskustannuksissa on suuri. Näin ollen sahatavaran hintojen merkittävä aleneminen on vaikuttanut tukin hintaan, ja viime vuoden suhdannehuipun hinnoista on tultu alaspäin. 

Vaikka oma varantotilanteemme on edelleen hyvä, metsäasiantuntijamme ovat ryhtyneet tekemään aktiivisesti puukauppaa. Oman teollisuutemme puunkäyttö on kasvanut viime vuosina, joten puuta tarvitaan tasaiseen tahtiin ja lähes viimevuotiset määrät. Puukauppa onkin lähtenyt mukavasti liikkeelle lomakauden jälkeen. Kaikkein paras kysyntä on edelleen sulan maan aikaan korjattavissa olevilla harvennusleimikoilla, mutta muitakin leimikoita kannattaa laittaa tarjolle. 

Itämeren alueen puumarkkina on tasapainottunut. Saksan ja Puolan hyönteistuhojen seurauksena markkinalle tulee edelleen paljon kuitupuuta, mikä heijastuu koko Itämeren alueelle. Myös Etelä-Ruotsissa on tehty havaintoja hyönteistuhoista. Suomessakin täytyy pysyä valppaana, etteivät aiempaa lämpimämmät kesät aiheuta meillä hyönteistuhoaaltoja. Niitäkin vastaan hyvä metsänhoito on oiva lääke, sillä elinvoimainen metsä kestää tuhoja paremmin. 

Venäjällä suotuisat korjuukelit ovat tuoneet puuta runsaasti markkinoille. Sikäläinen mekaaninen metsäteollisuus on tällä hetkellä hyvin kilpailukykyistä, mikä vauhdittaa hakkuita ja tuo samalla kuitupuuta markkinoille. 

Taimikonhoito on aina ajankohtainen asia, ja tutkitusti taloudellisesti erittäin kannattava sijoitus. Hoidon ansiosta myöhemmin metsän kiertoajan edetessä saatavan puun määrä kasvaa ja laatu paranee. Metsänomistajan kannattaa hyödyntää taimikonhoitoon tarjolla oleva kemera-tuki. Ja muistaa sekin, että mitä kauemmin hoitotöissä viivyttelee, sen kalliimmaksi työkustannus nousee. Meiltä saa ammattilaisia töihin metsään, ja me hoidamme metsänomistajan puolesta myös kemera-hakemukset.
Metsäsertifioinnista on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti. Toukokuun lopulla sertifiointijärjestelmä FSC otti käyttöön uuden niin sanotun metsien korkean suojeluarvon (HCV) riskikartoituksen, mikä on saanut aikaan monenlaisia virhepäätelmiä. Julkaisemme syksyn kuluessa Metsäverkko-palvelussamme Tapio Palvelut Oy:n tarkentaman kartta-aineiston, josta asiakkaamme saa suuntaa-antavaa tietoa omissa metsissään mahdollisesti olevista luontoarvokeskittymistä. Jos niitä tulee puukaupanteon yhteydessä esiin, metsäasiantuntijamme selvittää tilanteen aina ennen tarjouksen tekoa – puukaupan esteitä ne eivät välttämättä ole. 

Suomessa on kaksi sertifiointijärjestelmää, joista PEFC on metsänomistajille se tutumpi. Kumpikin sertifiointijärjestelmä varmistaa, että niiden mukaan sertifioituja metsiä hoidetaan kestävästi. 

Metsä Group on mukana molemmissa järjestelmissä siksi, että asiakkaillamme ja heidän asiakkaillaan on tuotteilleen erilaisia tarpeita ja painotuksia markkina-alueesta ja tuoteryhmästä riippuen. Olemme mukana myös siksi, että pääsemme vaikuttamaan. Toivoisinkin, että mahdollisimman moni taho tekisi samoin eli, että ympäristöjärjestöt tulisivat mukaan PEFC:hen ja metsänomistajajärjestöt FSC:hen. Vain osallistumalla voi vaikuttaa.

Kirpeistä syyspäivistä kannattaa nauttia vaikka viikonloppuisin, jollei sitä pääse tekemään työn puolesta. Voi käydä vaikka tallomassa heiniä taimien ympäriltä tai katsomassa, olisiko metsään viimeinkin ilmestynyt sieniä. 

Julkaistu aiemmin Metsä Groupin Viestissä 3/2019 18.9.2019