Values guide Metsä Group's operations 
 

Esimerkkilaskelma: Hyväpuustoisen metsätilan kauppa

Jos luovuttajalla ei ole metsävähennystä ja hän on omistanut hyväpuustoisen metsätilan yli 10 vuotta, kannattaa harkita lahjoittamisen sijaan sen myymistä perillisille. Lapsi tai lasten yhteisestä omistuksesta verotuksessa muodostuva yhtymä saa kauppahinnan perusteella metsävähennyksen, ja koroton maksuaika voi olla jopa 15 vuotta. Kauppasumma voidaan maksaa puunmyyntituloilla, ja tilan pääoma-arvo siirtyy verottomasti ostajalle. Luovuttajille ei tule luovutusvoittoveroa. Mikäli vanhemmille vuosien saatossa kertyy ylimääräisiä varoja, on mahdollista antaa verovapaita lahjoja 4 999 euroa kolmen vuoden välein (sama kalenteripäivä).

Metsävähennyksen muodostuminen

Perillinen voi vähentää metsätilan hankintamenosta osan tuloverotuksessa metsävähennyksenä.

​Metsätilan hankintameno muodostuu seuraavasti: ​
​Tilan kauppahinta​200 000 €
​Varainsiirtovero 4 %​+8 000 €
​Hankintameno​= 208 000 €

 

Metsävähennys on 60 % hankintamenosta.
Perillinen säästää puunmyyntitulon verona 30 % 124 800 eurosta.

​Verohyöty 30 % 124 800 €:sta ​37 440 €
​Maksettu varainsiirtovero 4 %​- 8 000 €
​Metsävähennyksen tuoma nettohyöty​29 440 €

 

 

Jos esimerkkitapauksessa luovuttajalle maksettu kauppahinta 200 000 € tulee takaisin perilliselle perintönä tai lahjana, verohyöty on edelleen positiivinen.

​1. vaihtoehto: Perintö ​
​​Perintövero (I lk. 1 perittävä)- 21 700 €
​Metsävähennyksen nettohyöty29 440 €
​Verohyöty7 740 €

 

​2. vaihtoehto: Luovuttaja lahjoittaa kauppahinnan 200 000 € takaisin perilliselle ​
​Lahjavero (I lk. 1 lahjoittaja)22 100 €
Metsävähennyksen nettohyöty29 440 €
​Verohyöty7 340 €