Values guide Metsä Group's operations

Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako uudistuu 1.1.2022 alkaen

Olemme muuttaneet Metsäliitto Osuuskunnan voitonjakomallia niin, että se palkitsee kanssamme aktiivisesti puukauppaa tekeviä omistajajäseniä. Osuuskunnan perusosuuksille on tavoitteena maksaa korkeinta tuottoa kuten ennenkin, mutta lisäosuudet muuttuvat niin, että paljon puukauppaa tekevän on tarkoitus hyötyä entistä enemmän. Muutos tapahtuu vuoden 2022 alusta – Metsä1-lisäosuus korvaa A-lisäosuudet uusien sijoitusten kohteena.

Vuoden 2022 alusta alkaen voit sijoittaa puukaupoista saamiasi tuloja ja osuuskorkoja Metsä1-lisäosuuksiin. Näin puusi voivat tuottaa vielä vuosia korjuun jälkeenkin. Lisäksi voit saada jokaisesta myymästäsi puukuutiosta lisätuottoa vielä neljän vuoden ajan, vaikket sijoittaisi senttiäkään.

Metsä1-lisäosuuksille on tavoitteena maksaa lisäosuuslajeista korkeinta korkoa. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto kuitenkin erikseen päättää ja vahvistaa osuuskorot vuosittain hallituksen ehdotuksesta. Metsä1-lisäosuudet ovat voimassa 10 vuotta, jonka jälkeen ne muuntuvat Metsä2-lisäosuuksiksi, jos niiden voimassaoloa ei ole jatkettu uusilla puukaupoilla. Tekemällä uudet puukaupat Metsä Groupin kanssa Metsä1-lisäosuuksien voimassaolo jatkuu saamasi puukauppatulon osuudelta. Osa voitonjaosta on jatkossa tarkoitus kohdentaa aktiivisesti puukauppaa käyneille jäsenille vastaanotettujen puumäärien suhteessa ja jakaa Metsä1-lisäosuuksina.

Voit muuntaa nykyiset A-lisäosuutesi Metsä1-lisäosuuksiksi

A- ja B-lisäosuudet säilyvät edelleen voimassa, mutta vuodesta 2022 alkaen niihin ei voi enää sijoittaa. A-lisäosuuden tilalle tulee Metsä1-lisäosuus. Halutessasi voit muuntaa A-lisäosuutesi Metsä1-lisäosuuksiin. Vaihto ei edellytä puukaupan tekemistä. Myös pääomabonuksen kohteeksi vaihtuu Metsä1-lisäosuudet. Vuosina 2020 ja 2021 ansaitut Pääomabonusoikeudet voi halutessaan käyttää A-lisäosuuksien merkintään niiden normaalin käyttöajan mukaisesti, mikäli jäsenellä on vielä A-lisäosuuksia ja niihin sisältyy pääomabonusoikeutta. Vuonna 2020 ansaittujen pääomabonusten käyttöjakso loppuu vuoden 2022 lopussa. Vuonna 2021 ansaittujen pääomabonusten käyttöjakso loppuu vuoden 2023 lopussa.

Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomisaika on 6 kuukautta irtisanomisvuoden lopusta laskettuna. Hallituksella on kuitenkin Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä kuvattu oikeus lykätä palautuksen maksamista, mikäli tämä vaarantaisi osuuskunnan vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymisen riittävällä tasolla. Lisäksi huomioidaan se, mitä Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen 16 §:ssä säädetään perusosuuksien ja lisäosuuksien palauttamisen määrästä ja irtisanottujen osuuksien oikeuksista. Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksiin kohdistuu myös Metsäliitto Osuuskunnalle varattu takaisinlunastusoikeus suhteessa lajikohtaiseen omistukseen lunastettavassa osuuslajissa. Lunastushinta on lisäosuuden nimellisarvo eli yksi (1) euro. Lunastusoikeuden käyttämisellä voitaisiin tarvittaessa hallita osuuspääomien määrää.

Muut jäsenedut, kuten esimerkiksi puukauppabonus, säilyvät ennallaan ja hyödyttävät sinua tuttuun tapaan.

Lisää tietoa muutoksesta ja sijoitusvaihtoehdoista löydät täältä:

Tule kuulemaan lisää uudesta voitonjaosta webinaareihimme 13.10. ja 3.11.2021 klo 18. Tilaisuudet avaa Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jussi Linnaranta. Jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholm ja metsätiedon ja sähköisten palveluiden päällikkö Tomi Lankinen käyvät läpi voitonjaon uudistuksen periaatteet ja näkymän Metsäverkossa.

Osallistu tilaisuuteen täällä.

Tehdessään osuussijoituksen Metsäliitto Osuuskuntaan jäsen vahvistaa tutustuneensa Metsäliitto Osuuskunnan sääntöihin, Metsäliitto Osuuskuntaa ja sen lisäosuuksia koskevaan esittelyasiakirjaan, lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin, sekä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin ja hyväksyy ne. Lisätietoa sekä edellä mainitut dokumentit löytyvät tämän sivun linkeistä.           

Aiempi voitonjako ei ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta.