Values guide Metsä Group's operations

Laita metsärahasi tuottamaan

Maksettuasi sääntömääräiset osuutesi voit sijoittaa puukauppatulojasi tai muuta rahaa osuuskunnan lisäosuuksiin kilpailukykyisellä korolla. Vuodelta 2019 korko A-lisäosuuksille oli 6,0 prosenttia ja B-lisäosuuksille 2,0.

Sijoita puukauppa- tai korkotuloja A-lisäosuuksiin

Voit sijoittaa A-lisäosuuksiin varoja, jotka olet saanut kanssamme tekemistäsi puukaupoista sekä sinulle maksetuista osuuskoroista. Voit itse päättää, kuinka paljon rahoja siirrät A-lisäosuuksiin puukaupan yhteydessä. Enimmillään sijoituksesi voi olla koko puukaupan arvo, josta on vähennetty ennakonpidätys. Merkintä tehdään puukaupan tallennuksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään mittauksen tai loppumaksun yhteydessä. Jos haluat tehdä A-lisäosuussijoituksen puukaupan ennakkomaksusta, sijoitus on tehtävä ennakkomaksun yhteydessä eikä sitä voi tehdä jälkikäteen.   Osuuskoroilla merkintä tapahtuu ilmoittamalla siitä yhteyshenkilöllesi.

Jos haluat vapauttaa A-lisäosuuksiin sijoittamiasi varoja, se onnistuu kirjallisella lisäosuuksien irtisanomisilmoituksella. Maksamme rahat tilillesi ilmoitustasi seuraavan vuoden kesä-heinäkuun vaihteessa. Korkoa irtisanotuille lisäosuuksille maksetaan palautushetkeen saakka.

Merkitse puukauppatuloja A-lisäosuuksiin 15 % edullisemmin

Kun sijoitat A-lisäosuuksiin, saat samalla oikeuden pääomabonukseen. Pääomabonus tarkoittaa, että voit merkitä A-lisäosuuksien merkintävuotta seuraavien kahden kalenterivuoden aikana (ns. käyttöjakso) puukauppatuloilla uusia A-lisäosuuksia edullisemmin eli maksat niistä vain 85 % merkintähinnasta. Loput 15 %:a maksaa Metsäliitto Osuuskunta.

Parhaimpaan tuottoon pääset pitkäjänteisellä vähintään viiden vuoden sijoitusjaksolla. Edullisemmin merkityt A-lisäosuudet kannattaa pitää sijoitettuna kaksi täyttä kalenterivuotta käyttöjakson päättymisen jälkeen. Jos irtisanot A-lisäosuudet aiemmin, menetät Metsäliitto Osuuskunnan maksaman osuuden (15 % merkintähinnasta).

Katso kuvasta, miten pääset mukaan

Pääomabonus antaa pitkäaikaisesta sijoittamisesta kiinnostuneille omistajajäsenille mahdollisuuden maksimoida metsärahansa tuoton.

1. vuosi ANSAINTAJAKSO

Ensimmäisenä kalenterivuonna sijoitat puukaupasta tai osuuskoroista kertyneitä varoja normaalihintaisiin A-lisäosuuksiin. Näin pääset mukaan hyödyntämään Pääomabonusta.

2. ja 3. vuosi KÄYTTÖJAKSO

Kaksi seuraavaa kalenterivuotta kestävän käyttöjakson aikana voit merkitä puukauppatuloillasi lisää A-lisäosuuksia alennettuun hintaan enintään saman verran kuin ansaintajakson aikana. Maksat A-lisäosuuksien nimellisarvosta 85 prosenttia ja me maksamme loput 15 prosenttia. Saat ne siis hyvällä alennuksella, ja korkoa sijoitukselle kertyy normaaliin tapaan edustajiston kulloisenkin korkopäätöksen mukaisesti.

4. ja 5. vuosi SITOUTTAMISJAKSO

Kahden seuraavan vuoden ajan A-lisäosuutesi kasvavat korkoa. Jos irtisanot pääomabonukseen sidotut osuutesi ennen sitouttamisjakson loppumista, menetät maksamamme osan lisä-osuuksista – korot ja itse merkitsemäsi osuudet saat takaisin Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Sitouttamisjakson päätyttyä voit nostaa A-lisäosuutesi korkoineen tai jatkaa sijoittamista normaalien A-lisäosuusehtojen mukaisesti.

Sijoita B-lisäosuuksiin

B-lisäosuuksia ei ole sidottu puukauppoihin, joten voit sijoittaa niihin ilman vähimmäismäärää. Maksimi sijoitussumma B-lisäosuuksiin on 1,5 milj. euroa/jäsen. Saat B-lisäosuuksiin sijoittamasi rahat takaisin irtisanomalla sijoituksesi kirjallisesti. Maksamme rahat tilillesi puolentoista vuoden kuluttua ilmoitusta seuraavasta vuodenvaihteesta. Korkoa irtisanotuille lisäosuuksille maksetaan palautushetkeen saakka.

Kaikki sijoitustuotteemme ovat vain omistajajäsentemme käytössä. Lisätietoa sijoitusmahdollisuuksista saat omalta yhteyshenkilöltäsi tai MetsäSoitto-palvelunumerosta 010 7770 tai sähköpostitse jasenpalvelu[at]metsagroup.com.