Values guide Metsä Group's operations

Taimikonhoitotöiden hinnoittelu uudistuu

Uudistamme kaksi vuotta käytössä ollutta taimikonhoitotöiden matriisihinnoittelumallia helmikuun aikana. Hinnoittelumallimme on saanut metsänomistajilta ja yrittäjiltä hyvää palautetta, ja nyt olemme kehittäneet sitä lisää. Jatkossa taimikon harvennuksen ja varhaisperkauksen hinnoittelussa sovelletaan neljään kantoläpimitta- ja viiteen poistumaluokkaan perustuvaa mallia. Vanhassa mallissa käytössä oli viisi eri vaikeusluokkaa per työlaji. Uusi malli on siten aiempaa yksityiskohtaisempi ja portaat eri hintaluokkien välillä matalampia.

Ennakkoraivaustyön hinnoittelu perustuu jatkossa ajanmenekkiin hehtaaria kohden. Ennakkoraivauksessa on käytössä viisi eri vaikeusluokkaa alle neljästä yli kymmeneen tuntiin hehtaarille.

Palkitsee oikea-aikaisuudesta

Uusi portaattomampi hinnoittelumalli on tasapuolinen sekä metsänomistajille että metsuriyrittäjille. Lisäksi malli palkitsee metsänomistajan oikea-aikaisuudesta. Kun taimikonhoitotyöt tehdään oikea-aikaisesti, on hintakin edullisempi: jokainen viivytelty vuosi taimikonhoidossa lisää työn kustannuksia noin 10–15 prosentilla.

Metsänomistaja saa aina Metsä Groupin metsäasiantuntijalta hinta-arvion kustannuksista työtilausta tehtäessä. Lopullinen hinta määräytyy toteutuneen poistuman ja kantoläpimitan perusteella, kun työ on tehty.

Tilaa taimikonhoito ja osallistu arvontaan

Juuri nyt on hyvä aika laittaa tulevan kesäkauden taimikonhoitotyöt vireille oman alueen metsäasiantuntijan kanssa.Kun tilaat taimikonhoitotyöt 15.5.2018 mennessä, osallistut samalla kilpailuun, jossa arvomme 5 kpl 500 euron arvoisia matkalahjakortteja. Arvontasäännöt voit lukea täältä.

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi tai pyydä tarjous taimikonhoitotöistä Metsäverkossa!

Taimikonhoidon vaikeusluokat

Varhaisperkaus ja taimikonharvennus samassa taulukossa.