Values guide Metsä Group's operations

Voit maksaa työt vaikka puukaupasta kertyneillä bonuksilla

Ajallaan tehdyllä taimikonhoidolla varmistat taimikon kasvun ja säästät kustannuksissa. Varhaisperkauksessa poistetaan havupuutaimikosta taimien kasvua haittaava lehtipuuvesakko. Varhaisperkaus tehdään, kun kasvatettavat männyn- tai kuusentaimet ovat noin metrin mittaisia eli 4–8 vuotta istutuksen jälkeen. Toimenpiteellä varmistat taimikkosi kasvun ja estät puustovauriot, joita muutoin syntyisi ylitiheässä metsässä.

Taimikonharvennuksella tarkoitetaan metsänhoitotyötä, jossa taimikosta poistetaan huonolaatuiset ja vähäarvoiset puut sekä harvennetaan taimikkoa siten, että taimikon arvokkaimpien puiden kasvu jatkuu ripeänä. Kuusikoissa harvennus on hyvä tehdä 3–4 metrin ja männiköissä 5–6 metrin pituudessa. Taimikonharvennuksen ansiosta ensiharvennushakkuun taloudellinen kannattavuus paranee merkittävästi.

Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito palkitsee

Metsäalalla tuttu nyrkkisääntö on, että jokainen vuosi, jonka taimikonhoito myöhästyy, lisää työn hintaa kymmenellä prosentilla. Myöhästynyt taimikonhoito kostautuu taimivaurioina ja kasvutappiona. Pahimmillaan laiminlyönti johtaa arvokkaiden istutustaimien korvautumiseen vähempiarvoisilla lehtipuilla. Myöhästynytkin hoito kuitenkin kannattaa, koska tappioiden karttuminen loppuu. Jo kertyneitä kasvutappioita ei kuitenkaan saa takaisin.

Sen sijaan oikeaan aikaan ja hyvin tehtynä varhaisperkaus ja taimikonharvennus tarkoittavat, että ensiharvennus voidaan tehdä jopa viisi vuotta aikaisemmin ja harvennuskertymäkin on suurempi. Hoidetun metsikön ensiharvennuksessa metsänomistajalle karttuu jo mukavasti puunmyyntituloja.

Saat maksuttoman hinta-arvion taimikon varhaisperkauksesta ja harvennuksesta omalta metsäasiantuntijaltasi. Kun tilaat työt meiltä, huolehdimme puolestasi Kemera-tuen hakemisen työhön. Muistathan, että metsänhoitotöiden maksuksi käyvät Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenelle puukaupasta ja metsänhoitotöistä kertyvät bonukset. Metsänhoitotyöt kerryttävät sinulle myös lisää bonusta.

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi tai pyydä tarjous taimikonhoitotöistä Metsäverkossa!