Taimikonhoitotyöt tehdään tyypillisesti kahdessa vaiheessa

Taimikoihin syntyy aina luontaisesti lehtipuita. Taimikonhoidossa poistetaan liiat lehtipuut havupuutaimien ympäriltä. Lehtipuusto vie kasvutilaa kuusen ja männyn taimilta ja niiden kasvu hidastuu. Lisäksi lehtipuut myös piiskaavat havutaimia ja aiheuttavat niihin vaurioita. Taimikonhoidossa osa lehtipuista jätetään kasvamaan metsän monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Lehtipuustoa poistetaan tyypillisesti kahdessa vaiheessa. Varhaisperkaus tehdään, kun kasvatettaviksi aiotut taimet ovat noin metrin mittaisia. Taimikonharvennus taas on ajankohtainen taimien ollessa puulajista riippuen 3–7 metrin mittaisia.

Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito palkitsee hinnassa ja kasvussa

Ajallaan ja hyvin tehdyt varhaisperkaus ja taimikonharvennus tarkoittavat, että ensiharvennukseen päästään jopa viisi vuotta aikaisemmin ja harvennuskertymäkin on suurempi. Hoidetun metsikön ensiharvennuksessa metsänomistajalle karttuu puustosta jo mukavasti puunmyyntituloja.

Metsäalalla tuttu nyrkkisääntö on, että jokainen vuosi, jonka taimikonhoito myöhästyy, lisää työn hintaa kymmenellä prosentilla. Myöhästynyt taimikonhoito kostautuu taimivaurioina ja kasvutappiona. Pahimmillaan laiminlyönti johtaa arvokkaiden istutustaimien korvautumiseen vähempiarvoisilla lehtipuilla. Myöhästynytkin hoito kuitenkin kannattaa, koska tappioiden karttuminen loppuu. Jo kertyneitä kasvutappioita ei kuitenkaan saa takaisin.

Tilaa taimikonhoito ja osallistu arvontaan

Juuri nyt on hyvä aika laittaa tulevan kesäkauden taimikonhoitotyöt vireille oman metsäasiantuntijan kanssa. Kun tilaat taimikonhoitotyöt 31.5.2018 mennessä, osallistut samalla kilpailuun, jossa arvomme 5 kpl 500 euron arvoisia matkalahjakortteja. Arvontasäännöt voit lukea täältä.

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi tai pyydä tarjous taimikonhoitotöistä Metsäverkossa

Muistathan, että metsänhoitotöiden maksuksi käyvät Metsäliitto Osuuskunnanomistajajäsenelle puukaupasta ja metsänhoitotöistä kertyvät bonukset. Metsänhoitotyöt kerryttävät myös bonusta. Yksityismetsänomistaja voi saada taimikon varhaishoitoon (vähintään 1 ha) ja nuoren metsän hoitoon (vähintään 2 ha) valtiolta kemera-tukea. Me haemme tuen puolestasi suoraan sinulle.