Values guide Metsä Group's operations

Vaihtoehtoja metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Jos olet juuri perimässä metsää tai aikeissa siirtää metsäomaisuutesi jälkipolville, et ole asiasi kanssa yksin. Valtaosa suomalaismetsistä vaihtaa omistajaa perheiden sisällä joko perintönä, lahjana tai sukulaiskauppana.

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen voi toteuttaa monella tavalla. Sukupolvenvaihdoksen asiantuntijamme auttaa löytämään sinun tilanteeseesi parhaiten sopivan tavan toteuttaa sukupolvenvaihdos.

Kun metsä jää sukuun

Jos haluat luovuttaa metsän suvussa eteenpäin, voit tehdä luovutuksen kiinteistön kauppana, kiinteistön lahjoituksena tai lahjanluonteisena kauppana. Jos et halua luopua elinaikanasi, voit määrätä metsän tulevasta omistuksesta testamentilla.

Kiinteistön kauppa ja lahja määrämuotoisena

Kiinteistön kauppakirja on tehtävä määrämuotoisena ja kaupanvahvistajan todistamana. Myös kiinteistön lahjakirjan on oltava määrämuotoinen ja kaupanvahvistajan todistama. Voit sopia kaupan tai lahjan yhteydessä erilaisista järjestelyistä, kuten hallintaoikeuden pidättämisestä, maksuajoista, puolison avio-oikeuden poissulkemisesta jne. Näihin on syytä perehtyä asiantuntijan kanssa. Kauppa- tai lahjakirjan voi tehdä sähköisesti kiinteistökaupan verkkopalvelussa.

Sukulaisuus, omistusaika ja hinta vaikuttavat veroseuraamuksiin

Voit vapaasti sopia kauppahinnan ostajan kanssa. Jos sovitte kauppahinnaksi enintään 75 % metsän käyvästä arvosta, on kyseessä lahjanluonteinen kauppa. Tällöin ostajalle tulee maksettavaksi kauppahinnan lisäksi lahjaveroa. Ostaja maksaa metsän kauppahinnasta varainsiirtoveroa 4 %. Sinulle myyjänä voi tulla maksettavaksi luovutusvoiton veroa.

Sukupolvenvaihdoskaupan luovutusvoitto on verovapaa, jos olet omistanut metsän vähintään 10 vuotta tai 10 vuoden omistusaika täyttyy yhdessä edellisten omistajien kanssa silloin, kun olet itse saanut metsän lahjana tai perintönä. Ostajana voi olla lapsesi tai tämän rintaperillinen taikka sisaresi, veljesi, sisarpuolesi tai velipuolesi yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Lisäksi sinun on pitänyt itse harjoittaa tilalla metsätaloutta.

Jos lahjoitat metsäkiinteistön, maksaa lahjan saaja lahjaveroa. Sinulle ei tule lahjoituksesta veroseuraamuksia. Uusi metsänomistaja voi tietyin ehdoin vähentää puukauppatuloistaan osan metsätilan lahjaverosta. Voit arvoida oman metsätilasi metsälahjavähennyksen määrää ja verovaikutusta laskurillamme.

Kun jatkajia ei ole

Jos lähipiirissäsi ei ole halukkaita metsätalouden jatkajia, voi olla suositeltavinta laittaa metsä avoimesti myyntiin. Jos metsäomaisuutta on paljon, voit harkita sen säätiöittämistä. Metsää voi myös lahjoittaa tai testamentata hyväntekeväisyyteen.

Yhteismetsä vaihtoehdon tarjoajana

Oman metsän voi liittää olemassa olevaan yhteismetsään tai perustaa siitä oman yhteismetsän. Yhteismetsä voi tarjota elämäntilanteen mukaan joustavan omistuksen vaihtoehdon.

Esimerkki sukupolvenvaihdoksesta

Puolisot Veera ja Veikko ovat luopuneet 1990-luvulla maataloudesta ja asuvat yhä Veikon omistamalla tilalla. Tilalla on metsää 100 hehtaaria. Metsän käypä arvo on 400 000 €. Pellot on myyty. Tilakeskuksen arvo päärakennuksineen on 150 000 €.

Puolisoilla on kaksi lasta Esko ja Ella. Molemmat ovat kiinnostuneita metsätaloudesta. Lisäksi Ella on kiinnostunut muuttamaan maalle lapsuuden kotiinsa. Perheessä päädytään tekemään erilliset kaupat Eskon ja Ellan kanssa.

Poika Esko ostaa isältään 70 hehtaarin määräalan hintaan, joka on 76 % alueen käyvästä arvosta. Eskolle ei tule lahjaveroseuraamusta. Tästä on ennen kauppaa haettu verottajalta ennakkopäätös. Veikko-isälle luovutusvoitto on verovapaa.

Tytär Ella ostaa puolisonsa kanssa isältään 30 hehtaarin määräalan samoin periaattein, kuin Esko. Lisäksi he ostavat isältään tilakeskuksen rakennuksineen, myös hintaan 76 % käyvästä arvosta. Veera-äidiltä tarvitaan lupa yhteisen kodin myyntiin. Ellalle ja hänen puolisolleen ei tule lahjaveroseuraamusta (ennakkopäätös haettu). Veikolle määräalan myynti on luovutusvoiton verosta vapaa sukulaiskauppa ja kodin myynti rakennuspaikkoineen on luovutusvoiton verosta vapaa oman asunnon myynti.

Esko sekä Ella puolisonsa kanssa saavat oikeuden vähentää metsäverotuksessaan 60 % metsän hankintamenosta metsävähennyksenä.

lue lisää:

Tietoa kiinteistön ostajalle ja myyjälle
Kiinteistön omistuksen muuttuminen
Maatilojen sukupolvenvaihdokset