Values guide Metsä Group's operations 
 

Webinaarien tallenteet

Klikkaamalla webinaarin otsikkoa pääset katsomaan tallenteen.

9.9.2021 Lannoituksella vauhtia metsän kasvuun
Luennoitsijoina Metsä Groupista metsänhoidon asiantuntija Tiina Laine, operaatioesimies Niko Koskela ja ForestVital Oy:n toimistujohtaja Petri Jykylä.

19.8.2021 Puukaupan uudet hinnoittelumuodot
Luennoitsijoina puukaupan ja metsäpalveluiden johtajamme Juha Jumppanen ja ostopäällikkömme Petri Tahvanainen.

15.6.2021 Metsätuhot muuttuvassa ilmastossa - Mihin Suomessa kannattaa varautua?
Luennoitsijana tutkija Juha Honkaniemi Luonnonvarakeskuksesta ja metsänhoitopäällikkömme Teppo Oijala.

9.6.2021 Metsätilan sukupolvenvaihdos -Mitä tulee ottaa huomioon?
Luennoitsijana sukupolvenvaihdoksen asiantuntija Matti Sipilä

27.5.2021 Metsän käsittely lintujen pesimäaikana
Luennoitsijoina kestävän kehityksen päällikkö Silja Pitkänen-Arte ja operaatioesimies Vesa Tuominen.

21.4.2021 Onnistunut metsätilan sukupolvenvaihdos
Webinaarissa mukana Metsä Groupin metsätilan sukupolvenvaihdoksen asiantuntija Matti Sipilä ja OP:n metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi.

20.4.2021 Ekologinen kestävyys osana laadukasta metsänuudistamista
Luennoitsijoina metsähoidon asiantuntijamme Tiina Laine ja metsänhoitopäällikkömmeTeppo Oijala.

23.3.2021 Taimikonhoito kasvattaa metsän tuottoa ja lisää hiilensidontaa
Metsänhoitopäällikkömme Teppo Oijala ja metsähoidon asiantuntijamme Tiina Laine käyvät webinaarissa läpi taimikonhoidon kannattavuutta ja vaikutuksia hiidensidontaan.

10.3.2021 Metsäsertifiointi ja talousmetsien monimuotoisuus
WebinaarissaTapio Oy:n johtava asiantuntija Lauri Saaristo kertoo siitä, miksi metsäsertifiointi on tärkeää ja mitä metsänomistaja voi tehdä talousmetsien monimuotoisuuden edistämiseksi. Alustusta seuraa paneelikeskustelu, jossa mukana Lauri Saariston lisäksi metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi OP:sta, jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholm Metsä Groupista ja Etämetsänomistajien liiton puheenjohtaja Rauno Numminen.

2.2.2021 Skogsbeskattning
Webinaarissa Mårten Lövdahl Metsäkeskukselta käy läpi metsäverotuksen tekoa Metsäverkon Verotyökalun avulla. Tallenne on ruotsiksi.

1.2.2021 Metsäverotus
Webinaarissa Esa Lappalainen Metsäkeskukselta käy läpi metsäveroilmoituksen tekoa Metsäverkon Verotyökalun avulla.

19.1.2021 FSC® ja FSC-luontokohdepalvelu
Jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholm ja kestävän kehityksen päällikkö Janne Soimasuo Metsä Groupistakertovat metsäsertifioinnista. Metsäliitto Osuuskunnan FSC-ryhmäsertifikaatin lisenssinumero: FSC-C111942.

14.1.2021 Uudistuneen Metsäverkon esittely
Metsätiedon ja sähköisten palveluiden päällikkö Tomi Lankinen Metsä Groupista käy läpi Metsäverkon uudistuksia.

27.10.2021 Metsänhoito muuttuvassa ilmastossa ja ensiharvennuksen laadukas toteutus
Webinaarissa mukana Tapio Oy:n puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen, metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi OP:sta, jäsenpalvelujohtaja Juho Rantala Metsä Groupista ja Etämetsänomistajien liiton puheenjohtaja Rauno Numminen.

Katso myös