Values guide Metsä Group's operations

Yhteismetsä metsänomistusmuotona

 

Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi ensi sijassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi.

Yhteismetsät ovat yksityismaita, eikä niillä ole mitään julkisoikeudellista luonnetta tai velvoitetta.
Yhteismetsän osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat, jotka muodostavat yhteismetsän osakaskunnan.

Yhteismetsän ylin päättävä elin on osakaskiinteistöjen omistajista koostuva osakaskunnan kokous.
Osakaskunta on erillinen oikeushenkilö eli osakkaat eivät vastaa henkilökohtaisesti osakaskunnan velvoitteista.

Yhteismetsän osakkaina voi olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtiöitä, yhtymiä ja yhteisöjä. Osakkaan äänivalta ja oikeudet riippuvat osuuden koosta. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.

Osakaskunta ei omista yhteismetsän aluetta, vaan hoitaa ja hallinnoi sitä osakkaiden puolesta.

Metsän omistusmuotona yhteismetsä sopii yhtä hyvin yksityishenkilöille, perikunnille kuin yhteisöillekin. Myös kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhtiöt voivat olla yhteismetsän osakkaina.