Values guide Metsä Group's operations

Yhteismetsän osakkuus

 

Yhteismetsän osakkuus on helppo tapa toimia metsänomistajana. Metsää ei tarvitse itse hoitaa, vaan yhteismetsä hoitaa puunmyynnit ja hoitotyöt metsäsuunnitelmaan mukaan. Päätöksentekoon saa osallistua osakaskunnan kokouksissa.

Yhteismetsään liittyvä tila saa yhteismetsän osuuksia liitettävän alueen arvon mukaisesti. Liittyminen tapahtuu sopimuksen perusteella.

Yhteismetsän osakas saa säännöllisen ja tasaisen tuoton. Vuotuinen ylijäämäosuus on osakkaalle verotonta tuloa, sillä yhteismetsä on maksanut toiminnasta aiheutuneet verot.

Yhteismetsän hallinto

 

Yhteismetsän toimintaa ohjaavat yhteismetsälaki ja sen pohjalta laadittu osakaskunnan ohjesääntö. Osakaskunnassa päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva osakaskunnan kokous ja käytännön toimintaa johtaa osakaskunnan valitsema hoitokunta. Yhteismetsä Forestian hoitokunnassa on 4 jäsentä.

Hoitokunta vastaa yhteismetsän metsien hoidosta osakaskunnan päätöksien mukaisesti ja tilittää vuosittain osakkaille heidän osuutensa yhteismetsän tuloksesta niin sanottuna ylijäämänä.

 

katso myös