​​​​​​​​​​​​​​​

Omistajajäsenyys tuo etuja

 

Metsä Groupin asiakkaana saat lukuisia etuja. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän hyödyt taloudellisesti.

Ydinosaamistamme on parantaa asiakkaidemme – suomalaisten metsänomistajien – metsätalouden kannattavuutta. Se tarkoittaa, että säännöllisellä ja kustannustehokkaalla metsänhoidolla nopeutetaan puuston kasvua ja sen myötä aikaistetaan ja lisätään puunmyyntituloja.

Eniten hyödyt, kun liityt mukaan emoyhtiöömme, Metsäliitto Osuuskuntaan. Omistajajäsenenä olet oikeutettu lukuisiin jäsenetuihin. Vuonna 2020     maksoimme euromääräisiä jäsenetuja (osuuspääoman korot, puukaupan ja metsänhoitopalveluiden    bonukset,    sopimusasiakkaiden hinnantarkistukset ja pääomabonukset) omistajajäsenille  noin  90  miljoonaa euroa, mikä vastaa keskimäärin   7,0    euroa jokaista omistajajäseneltä ostettua puukuutiometriä kohti.

Edut euroina

Taulukosta näet, kuinka paljon  omistajajäsenemme keskimäärin hyötyvät jäsenyydestään joka vuosi. Taulukon luvut perustuvat jäsenen, jäsenetusopimusasiakkaan ja metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaan tyypillisiin puunmyyntimääriin sekä osuuspääomiin ja Pääomabonukseen keskimäärin sijoitettuihin euromääriin. Luvut ovat suuntaa-antavia, ja ne perustuvat vuoden 2020  tietoihin.

jäsenjäsenetusopimus-asiakas

metsäomaisuuden hoitosopimusasiaKAS

​Metsän pinta-ala​40 ha​100 ha​200 ha
​Puun myynti vuodessa​144    m³​405 m³900  m³


​Jäsen edut

​Puukaupan ja metsänhoidon bonus

49 €387   €​1  540 €

Puun hintatakuun tarkastus/sopimusasiakkaat

-
176     €392  €

Jatkuvasti voimassa oleva
metsäsuunnitelma

​--

​300 €

Ajantasaiset
metsävaratiedot

-​-​

​200 €

Maksuton
vuosisuunnitelma

-​-​

500 €

Metsäomaisuuden hoitosopimus, ei vuosi-/jäsenmaksua-​-​

​200 €

​Jäsenedut yhteensä

49 €563 €3 132  €

Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako

Osuuspääomat
(perus- ja lisäosuudet)

9 000 €​24 000 €​42 000 €
Osuuspääoman korko*489   €1 377 €​2 436 €

Rahastokorotusosuus (pääomabonusjärjestelmä)

​-​200 €​500 €

Voitonjako yhteensä

489     €1 577   €2     936      €

 

* Laskettu 5 prosentin tuoton mukaan

Aiempi voitonjako ei ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta.

Asiakkuuden tasot

Tutustu jäsenetuihisi ja ota kaikki hyöty irti jäsenyydestä. Mitä enemmän keskität meille, sitä suuremman palan yhteistä kakkua nautit.  Klikkaa sinua kiinnostavaa jäsenetua, ja kuvan alle avautuu lisätietoa edusta.

Palkitsemme keskittämisestä bonuksilla

​​Omistajajäsenenä saat puukauppahinnan päälle bonusta ja kerrytät bonusta myös metsänhoitopalveluiden ostosta. Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaana saat bonukset perusjäseniin verrattuna vähintään tuplana.

Ajantasaiset Metsavaratiedot
Ajantasaiset metsävaratiedot
Metsänhoitosopimusasiakkaana saat meiltä oman metsäomaisuuden hoitajan. Hänen avullaan varmistat, että metsääsi hoidetaan suunnitelmallisesti tavoitteidesi mukaan suurella ammattitaidolla. Metsäomaisuuden hoitaja laatii sinulle metsäsuunnitelman ja pitää metsävaratietosi aina ajan tasalla niiden töiden osalta, jotka Metsä Group tekee metsässäsi.
Vuosisuunnitelma veloituksetta
Vuosisuunnitelma veloituksetta
Metsänhoitosopimusasiakkaana saat meiltä oman metsäomaisuuden hoitajan. Hän laatii sinulle metsäsuunnitelman ja sen pohjalta vuosittain vuosisuunnitelman. Vuosisuunnitelmassa esitetään tulevan vuoden hakkuu- ja hoitotoimenpiteet sekä tulo- ja menoarvio.
Jopa-40-korkeampi-tuotto
Suunnitelmallisuudella korkea metsätalouden liiketulos
Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden liiketulos hehtaaria kohti on neljänneksen korkeampi kuin maamme yksityismetsissä keskimäärin. Metsä Groupin pitkäaikaisten asiakkaiden liiketulokset voivat olla oleellisesti korkeammat.
Metsanhoitopalvelut avaimet kateen
Metsänhoitopalvelut "avaimet käteen"
Tarjoamme metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua. Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaanamme saat kaikki normaalit metsätalouden harjoittamiseen liittyvät palvelut omalta metsäomaisuuden hoitoon erikoistuneelta metsäasiantuntijalta. Kaikki asiointi kanssamme sujuu yhden toimihenkilön kautta.
Metsänkäsittelyvaihtoehtojen vertailu Metsäverkossa
Metsän käsittelyvaihtoehtojen vertailu Metsäverkossa
Metsäverkossa voit vertailla omaa metsäsuunnitelmaasi vaihtoehtoisilla tavoitteilla laskettuihin suunnitelmiin. Palvelussa havainnollistetaan eri tavoitteiden vaikutusta metsäomaisuudestasi saatavaan tuottoon sekä metsäsi puustoon.
Puukaupan hinta- ja menekkitakuu
Puukaupan hinta- ja menekkitakuu

Puun hinta vaihtelee jopa vierekkäisissä leimikoissa. Puun hintaan vaikuttavat muun muassa puun järeys ja määrä, korjuutapa, -aika ja –olosuhteet, metsäkuljetusmatka sekä puusta valmistettavien tuotteiden markkinatilanne. Jäsenetusopimusasiakkaana saat puukaupoille hin­tatakuun, kun teet kanssamme puu­kaupat 1.12. – 31.5. välisenä aikana.

Korkeammat puukaupan ja metsänhoidon bonukset
Korkeammat puukaupan ja metsänhoidon bonukset

​Omistajajäsenenä saat puukauppahinnan päälle bonusta ja kerrytät bonusta myös metsänhoitopalveluiden ostosta. Jäsenetusopimusasiakkaana saat korkeammat bonukset perusjäseniin verrattuna.

Oma metsäasiantuntija ja tilakäynti veloituksetta
Oma metsäasiantuntija ja tilakäynti veloituksetta

Kun tulet asiakkaaksemme ja liityt omistajajäseneksi emoyhtiöömme Metsäliitto Osuuskuntaan, saat meiltä oman metsäasiantuntijan metsäsi sijaintikunnasta. Hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa metsän omistamiseen ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Puukaupan ja metsänhoidon bonukset

Omistajajäsenenä saat puukauppahinnan päälle bonusta ja kerrytät bonusta myös metsänhoitopalveluiden ostosta. Voit maksaa bonuksilla tilaamasi metsätyöt ja materiaalit. Voit myös nostaa kertyneet bonukset tai sijoittaa ne lisäosuuksiin seuraavan puukaupan yhteydessä.

Yksilöllinen metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan käsikirja, joka helpottaa metsänhoito- ja hakkuutöiden suunnittelua ja toteutusta. Metsäsuunnitelma laaditaan seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi ja siinä otetaan huomioon metsänomistajan tavoitteet.

Metsän- ja luonnonhoitopalvelut
Metsän- ja luonnonhoitopalvelut

Metsä on elävää omaisuutta. Mitä paremmin sitä hoidat, sitä enemmän sen arvo kasvaa. Hoidamme metsiä vastuullisella tavalla, jotta ne säilyvät myös tuleville sukupolville.

Osuussijoitusmahdollisuus
Osuussijoitusmahdollisuus

Maksettuasi sääntömääräiset osuutesi voit sijoittaa puukauppatulojasi tai muuta rahaa osuuskunnan lisäosuuksiin kilpailukykyisellä korolla. Vuodelta 2020 korko A-lisäosuuksille oli 5,0 prosenttia ja B-lisäosuuksille 1,0.

Metsäsertifiointi veloituksetta
Metsäsertifiointi veloituksetta

​Metsäteollisuustuotteiden jälleenmyyjät ja loppukäyttäjät ovat kiinnostuneita tuotteissa käytetyn puun alkuperästä, metsien kestävästä käytöstä sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisesta metsien hoidossa. Myös puuta käyttävä teollisuus edellyttää yleensä raaka-aineelta metsäsertifointia.

Puukauppa ja korjuu
Puukauppa ja korjuu

​Vaivaton kokonaispalvelu, hyvä työnjälki ja kilpailukykyinen puun hinta – muun muassa näiden syiden takia 30 000–35 000 suomalaista metsänomistajaa tekee kanssamme puukaupan joka vuosi.

Erinomainen vuosittainen korko
Erinomainen vuosittainen korko

​Osuuskorko on voitonjakoa omistajajäsenillemme – suomalaisille metsänomistajille! Maksamme tänä vuonna osuuskorkoja yhteensä 66 miljoonaa euroa.

Ei jäsen- tai vuosimaksua
Ei jäsen- tai vuosimaksua

​Metsä Groupin emoyhtiön, Metsäliitto Osuuskunnan, jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka omistaa vähintään kolme hehtaaria metsämaata Suomessa. Erillistä liittymismaksua ei ole, eikä myöskään vuotuista jäsenmaksua perusosuuden lisäksi.

Metsäverkko ja Metsäverkko-mobiili veloituksetta
Metsäverkko ja Metsäverkko-mobiili veloituksetta

​Omistajajäsenenä käytössäsi on ilmainen verkkopalvelu, Metsäverkko.fi, jolla voit hoitaa metsääsi, tehdä puukauppaa ja seurata metsäsi arvon kehitystä vaikka täysin etänä. Sinulle, joka esimerkiksi liikut paljon metsissäsi, sopii erityisesti Metsäverkon mobiilisovellus.

Metsä Groupin Viesti
Oma jäsenlehti

​Metsä Groupin Viesti-lehti on metsätaloudellinen aikakauslehti, jonka omistajajäsenenä saat maksutta.

Tapahtumat
Tapahtumat

​Järjestämme eri puolilla Suomea tapahtumia omistajajäsenillemme ja muille metsäasioista kiinnostuneille. Kaikille avoimista tulevista tapahtumista tiedotamme nettisivuillamme.

Palvelut metsätilan sukupolvenvaihdokseen

​Kun sukupolvenvaihdos on ajankohtainen, sukupolvenvaihdosasiantuntijamme auttavat sen suunnittelussa ja toteutuksessa. Heidän avullaan löydät sukupolvenvaihdokseen toimivan ratkaisun, jossa myös verovaikutukset on otettu huomioon.

Liity jäseneksi

Omistajajäsenenä olet yksi Metsäliitto osuuskunnan omistajista ja oikeutettu jäsenpalveluihimme ja parhaimpiin etuihimme kuten sijoitustuotteisiin, bonuksiin puukaupassa ja Metsäverkko-palveluun.

Asiakaspalvelijamme palvelevat sinua metsäasioihin liittyen arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Poikkeukset aukioloajoissa: heinäkuussa arkisin 8-16 ja la kiinni, juhlapyhien aattoina 8-16. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770


Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.