Yhteismetsä Forestia

Yhteismetsä Forestian osakkaana metsän omistaminen on helppoa

 
 

Yhteismetsä Forestia on vuonna 2004 perustettu yhteismetsä, joka tarjoaa metsänomistajille mahdollisuuden liittää metsiään yhteismetsään. Yhteismetsä Forestian metsiä hoidetaan ammattimaisesti, ja toimintaa kehitetään osakkaiden tarpeiden pohjalta. Yhteismetsä Forestia toimii tiiviissä yhteistyössä Metsä Groupin kanssa, ja isona metsäkeskittymänä se tuottaa osakkailleen monenlaisia taloudellisia etuja.

Tällä hetkellä Yhteismetsä Forestian pinta-ala on 1740 hehtaaria, josta metsätalousmaata on 1658 ha. Alueet sijaitsevat eteläisessä ja keskisessä Suomessa 15 eri kunnan alueella, ja yhteismetsällä on 25 osakasta. Yhteismetsän enemmistöosuus on yksityisillä metsänomistajilla.

Yhteismetsä Forestia on Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, ja sillä on jäsenetusopimus, joka varmistaa vuosittain myytävälle puutavaralle hintatakuun. Yhteismetsä Forestialla on myös Metsäliitto Osuuskunnan kanssa metsäomaisuuden hoitosopimus, joka takaa yhteismetsälle suunnitelmallisen, kustannustehokkaan ja pitkäjänteisen metsien hoidon.

Yhteismetsä on yhteismetsän osakkaiden hallinnoimaa metsää. Yhteismetsän tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen yhteismetsän osakkaiden hyväksi. Yhteismetsä Forestia on tietyin edellytyksin valmis ottamaan uusia osakkaita, jotka haluavat liittää metsäalueitaan yhteismetsään.

Kartta Yhteismetsä Forestian alueista

 

Values guide Metsä Group's operations
 

Liittyminen Yhteismetsä Forestiaan

Values guide Metsä Group's operations

Yhteismetsä Forestiaan pyritään liittämään ensisijaisesti metsätalousmaata. Liitettävä alue voi olla kokonainen tila tai määräala. Liittyminen edellyttää ajan tasalla olevia metsävaratietoja. Metsä Group avustaa mielellään ajantasaisten metsävaratietojen hankinnassa.

Omaisuuden arvo määritellään yleisesti käytössä olevien laskentaperiaatteiden mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat kaikkien halukkaiden saatavilla, ja arvonmääritysmenetelmä on aina sama osakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi. Uuden liittyjän osuus yhteismetsästä lasketaan ajan tasalla olevien metsävaratietojen perusteella vertaamalla omaisuuden arvoa yhteismetsän vastaavaan arvoon. Esimerkin Yhteismetsä Forestian liittymislaskelmasta voit katsoa täältä.

Yhteismetsän hoitokunta päättää uuden alueen liittämisestä yhteismetsään osakaskunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. Uusien osakkaiden liittyessä yhteismetsään kaikkien osakkaiden osuudet lasketaan uudelleen.

Alue liitetään yhteismetsään osuuksia vastaan liittyjän ja yhteismetsän keskinäisen sopimuksen perusteella. Sopimuksessa määritellään liitettävä alue, sitä vastaan luovutettava yhteismetsäosuus ja muut ehdot sekä todetaan muut osapuolille tärkeät seikat.

Tilan liittäminen yhteismetsään tapahtuu maanmittaustoimituksessa. Toimituskustannukset maksetaan valtion varoista. Yhteismetsään liittyminen ei ole kiinteistönluovutus, joten liittymisestä ei peritä varainsiirtoveroa eikä siitä synny verotettavaa luovutusvoittoa.

Yhteystiedot

Yhteismetsä Forestia
PL 171
40351 Jyväskylä

Hoitokunnan puheenjohtaja
Asiakaspäällikkö Matti Närhi
gsm: 0500 345 699
e-mail: matti.narhi(at)metsagroup.com

Yhteismetsä Forestian avainluvut

 
 

Pääryhmät

PääryhmäPinta-ala, ha
Metsämaa yhteensä1 607
Kitumaa32
Joutomaa18
Metsätalousmaa yhteensä1 658

Nykypuuston kasvu

 m3/vm3/ha/vkasvu-%
Metsämaa8 7705,54,9
Kitumaa270,83,6
Yhteensä8 7975,44,9

Yhteismetsä Forestian kokonaispuusto on 179 677 m3.


Puusto puulajeittain 

Values guide Metsä Group's operations

Ikäluokkittaiset osuudet puuston tilavuudesta

Values guide Metsä Group's operations

Hoitomenot / tuotto ja liikevoitto

Values guide Metsä Group's operations

 

Liikevoitto Values guide Metsä Group's operations

Avainlukujen puustotiedot ovat vuodelta 2016.