Yhteismetsä Forestia

Yhteismetsä Forestian osakkaana metsän omistaminen on helppoa

 
 

Yhteismetsä Forestia on vuonna 2004 perustettu yhteismetsä, joka tarjoaa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille mahdollisuuden liittää metsiään yhteismetsään. Yhteismetsä Forestian metsiä ja puukauppoja hoidetaan ammattimaisesti ja toimintaa kehitetään osakkaiden tarpeiden pohjalta. Yhteismetsä toimii tiiviissä yhteistyössä Metsä Groupin kanssa ja isona metsäkeskittymänä se tuottaa osakkailleen monenlaisia taloudellisia etuja, koska sen metsäalueiden hoito- ja hakkuutyöt voidaan tehdä kustannustehokkaasti.

Tällä hetkellä Yhteismetsä Forestian pinta-ala on noin 1871 hehtaaria ja alueet sijaitsevat eteläisessä ja keskisessä Suomessa 17 eri kunnan alueella ja yhteismetsällä on 29 osakasta. Yhteismetsän enemmistöosuus on yksityisillä metsänomistajilla.

Yhteismetsä Forestia on Metsäliitto Osuuskunnan jäsen ja sillä on jäsenetusopimus ja metsäomaisuuden hoitosopimus joka takaa yhteismetsälle suunnitelmallisen, kustannustehokkaan ja pitkäjänteisen metsien hoidon sekä varmistaa vuosittain myytävälle puutavaralle hintatakuun.

Yhteismetsä on yhteismetsän osakkaiden hallinnoimaa metsää. Yhteismetsän tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen yhteismetsän osakkaiden hyväksi. Yhteismetsä Forestia on tietyin edellytyksin valmis ottamaan uusia osakkaita, jotka haluavat liittää metsäalueitaan yhteismetsään.


Kartta Yhteismetsä Forestian alueista

Values guide Metsä Group's operations
 

Liittyminen Yhteismetsä Forestiaan

Values guide Metsä Group's operations

Yhteismetsä Forestiaan pyritään liittämään ensisijaisesti metsätalousmaata. Liitettävä alue voi olla kokonainen tila tai määräala. Liittyminen edellyttää ajan tasalla olevia metsävaratietoja. Metsä Group voi avustaa metsävaratietojen hankinnassa.

Omaisuuden arvo määritellään yleisesti käytössä olevien laskentaperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat kaikkien halukkaiden saatavilla ja arvonmääritysmenetelmä on aina sama osakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi. Uuden liittyjän osuus yhteismetsästä lasketaan ajan tasalla olevien metsävaratietojen perusteella, vertaamalla omaisuuden arvoa yhteismetsän vastaavaan arvoon.

Yhteismetsän hoitokunta päättää uuden alueen liittämisestä yhteismetsään osakaskunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. Uusien osakkaiden liittyessä yhteismetsään, kaikkien osakkaiden osuudet lasketaan uudelleen.

Alue liitetään yhteismetsään osuuksia vastaan liittyjän ja yhteismetsän keskinäisen sopimuksen perusteella. Sopimuksessa määritellään liitettävä alue, sitä vastaan luovutettava yhteismetsäosuus ja muut ehdot sekä todetaan muut osapuolille tärkeät seikat.

Tilan liittäminen yhteismetsään tapahtuu maanmittaustoimituksessa. Toimituskustannukset maksetaan valtion varoista. Yhteismetsään liittyminen ei ole kiinteistönluovutus, joten liittymisestä ei peritä varainsiirtoveroa eikä siitä synny verotettavaa luovutusvoittoa.

Yhteystiedot

Hoitokunnan puheenjohtaja
Asiakaspäällikkö
Tomi Tasanen
tomi.tasanen@metsagroup.com
Puh. 0500 760285

Postikatu 2A,20250 TURKU


Yhteismetsä Forestian avainluvut

 
 

Pääryhmät

PääryhmäPinta-ala, ha
Metsämaa yhteensä1 653,1
Kitumaa32,3
Joutomaa18,5
Metsätalousmaa yhteensä1 703,8

Nykypuuston kasvu

 m3/vm3/ha/vkasvu-%
Metsämaa8 863
5,4
4,8
Kitumaa26
0,83,7
Yhteensä8 889
5,3
4,8

Yhteismetsä Forestian kokonaispuusto on 182 078 m3.


Puusto puulajeittain 

Values guide Metsä Group's operations

Ikäluokkittaiset osuudet puuston tilavuudesta

Values guide Metsä Group's operations

Hoitomenot / tuotto ja liikevoitto


 

Liikevoitto Values guide Metsä Group's operations