​​​​​

Jäsenen edut

Oma metsäasiantuntija ja tilakäynti veloituksetta

Omistajajäsenenä saat meiltä oman metsäasiantuntijan metsäsi sijaintikunnasta ja voit pyytää häntä tilakäynnille, joka on omistajajäsenille maksuton. Tilakäynti yhdessä metsäasiantuntijamme kanssa on paras tapa laittaa vireille esimerkiksi puukauppa tai metsänhoitotyöt. Uudelle metsänomistajalle tilakäynti on maksuton, ja se on myös oiva tapa tutustua omaan palstaan ja kysyä mieltä askarruttavista asioista ammattilaiselta.

Tilakäynnin päätteeksi metsäasiantuntija tekee esityksen metsässä tarvittavista toimenpiteistä sekä arvion niistä kertyvistä tuloista ja menoista. Näiden tietojen pohjalta sinun on helppo tehdä metsääsi koskevia päätöksiä.

Puukaupan ja metsänhoidon bonukset

Puukaupan ja metsähoidon bonukset

Omistajajäsenenä alat saada puukaupasta hinnan päälle bonusta, kun neljänä edellisvuonna olemme vastaanottaneet sinulta vähintään 500 kuutiometriä puuta. Bonus kasvaa puunmyyntiaktiivisuutesi mukaan.

Metsänhoitopalveluiden bonus lasketaan prosentteina laskun loppusummasta. Voit käyttää bonuksia esimerkiksi metsänhoitotöiden maksamiseen. Alla oleva taulukko kertoo tarkemmin bonusten kertymisestä eri jäsentasoilla.

Puun vastaanotot neljänä edellisvuonna (m³)Alle 500500-15001501-2500Yli 2500Metsänhoito-palvelut
METSÄNHOITO­SOPIMUSASIAKAS
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
0,40 €0,60 €1,00 €1,40 €4 %
JÄSENETU­SOPIMUSASIAKAS
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
0,30 €0,50 €0,80 €1,00 €2 %
OMISTAJAJÄSEN, EI SOPIMUSTA
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
ei bonusta0,30 €0,40 €0,60 €1 %

Kullanarvoisia etuja

Näin paljon jäsenemme keskimäärin hyötyvät jäsenyydestään joka vuosi. Taulukon luvut perustuvat jäsenen, jäsenetusopimusasiakkaan ja metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaan tyypillisiin puunmyyntimääriin sekä osuuspääomiin ja Pääomabonukseen keskimäärin sijoitettuihin euromääriin. Luvut ovat suuntaa-antavia, ja ne perustuvat jäsentietoihin vuodelta 2020.

JÄSENJÄSENETUSOPIMUS-ASIAKASMETSÄOMAISUUDEN HOITOSOPIMUS-ASIAKAS
Metsän pinta-ala40 ha100 ha200 ha
Puun myynti vuodessa144m³285m³707 m³
Osuuspääomat (perus-, A- ja B-lisäosuudet)9 000 €24 000 €42 000 €
VUOSITTAISET TUOTOT
Puukaupan ja metsänhoidon bonus49 €291 €1 270 €
Osuuspääoman korko*489 €1 377€2 436 €
Pääomabonus-200 €500 €
VUOSITTAISET EDUT
JES-hinnan tarkastus-124€308€
Jatkuvasti voimassa oleva metsäsuunnitelma--300 €
Ajantasaiset metsävaratiedot--200 €
Maksuton vuosisuunnitelma--500 €
Metsäomaisuuden hoitosopimus, ei vuosi/jäsenmaksua--200 €
KAIKKI EDUT YHTEENSÄ538 €1 992 €5 714 €
Edut, euroa per myyty puukiintokuutio3,7 €/m³7,0 €/m³8,1 €/m³
Edut, euroa per metsähehtaari13,5 €/ha19,9 €/ha28,6 €/ha

Yksilöllinen metsäsuunnitelma

Values guide Metsä Group's operations

Metsäsuunnitelmassa tilan metsät jaetaan puuston kehitysvaiheen, kasvupaikan sekä tulevien hoito- ja hakkuutarpeiden mukaan tarkoituksenmukaisiin kuvioihin. Kuviointityössä hyödynnämme tuoreita ilmakuvia. Kunkin kuvion puuston määrä arvioidaan maastossa ja kuviolla tarpeelliset metsänhoito- ja hakkuutyöt sekä arviot niistä aiheutuvista tuloista ja menoista kirjataan suunnitelmaan.

Laadukkaan metsäsuunnitelman toimenpide-ehdotuksia noudattaen työt voidaan toteuttaa ajallaan ja taloudellisesti kannattavasti. Suunnitelmallisella hoidolla voit jopa kaksinkertaistaa metsätaloutesi kannattavuuden. Omistajajäsenenä voit maksaa metsäsuunnitelman puukaupasta ja metsänhoitotöistä kertyneillä bonuksilla.

Metsä Groupin omistajajäsenenä saat metsäsuunnitelmasi sähköiseen Metsäverkko-palveluumme, jonka lisäksi saatavilla on myös perinteinen paperiversio kansiossa. Metsäverkossa metsäsuunnitelmasi pysyy aina ajan tasalla.

Metsän- ja luonnonhoitopalvelut

Metsän- ja luonnonhoitopalvelut

Sinun ei itse tarvitse olla metsäalan ammattilainen hoitaaksesi hyvin metsääsi, sillä me olemme. Saat oman metsäasiantuntijan kautta metsän- ja luonnonhoidon suunnittelun sekä laadukkaat materiaalit ja ammattitaitoiset tekijät töihin metsääsi, olipa kyseessä hoidettu tai hoitamaton metsä, iso tai pieni tila ja sijaitsipa semissä päin Suomea tahansa. Jos olet omistajajäsen, tilaamasi työt ja materiaalit on mahdollista maksaa myös puukaupoista kertyneillä bonuksilla.

Jäsenyys Metsäliitto Osuuskunnassa tarkoittaa sinulle valinnanvapautta metsänomistajana: voit päättää, hoidatko metsätyöt itse vai teetätkö osan tai vaikka kaikki meillä. Omistajajäsenenä sinun on mahdollista ulkoistaa jopa koko metsäomaisuutesi hoito meille. Tällöin varmistamme, että metsäsi tulee hoidetuksi toiveidesi mukaan ja että pitkän tähtäimen suunnitelmasi metsänomistajana toteutuvat. Meillä voit olla sellainen metsänomistaja kuin itse haluat – omine toiveinesi ja tavoitteinesi!

Osuussijoitusmahdollisuus

Osuussijoitusmahdollissus

Voitonjako uudistuu

Metsäliitto Osuuskunnan voitonjako uudistuu 1.1.2022 alkaen. Vuoden 2022 alusta alkaen voit sijoittaa puukaupoista saamiasi tuloja ja osuuskorkoja Metsä1-lisäosuuksiin. Näin puusi voivat tuottaa vielä vuosia korjuun jälkeenkin. Lisäksi voit saada jokaisesta myymästäsi puukuutiosta lisätuottoa vielä neljän vuoden ajan, vaikket sijoittaisi senttiäkään.

A- ja B-lisäosuudet säilyvät edelleen voimassa, mutta vuodesta 2022 alkaen niihin ei voi enää sijoittaa. A-lisäosuuden tilalle tulee Metsä1-lisäosuus. Myös Pääomabonuksen kohteeksi vaihtuu Metsä1-lisäosuudet. Vuosina 2020 ja 2021 ansaitut Pääomabonusoikeudet voi halutessaan käyttää A-lisäosuuksien merkintään niiden normaalin käyttöajan mukaisesti, mikäli jäsenellä on vielä A-lisäosuuksia ja niihin sisältyy pääomabonusoikeutta. Vuonna 2020 ansaittujen pääomabonusten käyttöjakso loppuu vuoden 2022 lopussa. Vuonna 2021 ansaittujen pääomabonusten käyttöjakso loppuu vuoden 2023 lopussa. Lisätietoja Sijoitusvaihtoehdot-sivulta.

Sijoita puukauppatuloja A-lisäosuuksiin

Vuoden 2021 loppuun asti voit sijoittaa A-lisäosuuksiin varoja, jotka olet saanut kanssamme tekemistäsi puukaupoista sekä sinulle maksetuista osuuskoroista. Enimmillään sijoituksesi voi olla koko puukaupan arvo, josta on vähennetty ennakonpidätys. Voit ilmoittaa haluavasi merkitä A-lisäosuuksia puukaupan tallennuksen yhteydessä tai viimeistään mittaustuloksen selvittyä. Osuuskorot voit siirtää A-lisäosuuksiin, kun ilmoitat siitä yhteyshenkilöllesi hyvissä ajoin ennen koronmaksua.

Jos haluat vapauttaa A-lisäosuuksiin sijoittamiasi varoja, se onnistuu kirjallisella irtisanomisilmoituksella tai voit ilmoittaa siitä Metsäverkossa. Maksamme rahat tilillesi ilmoitustasi seuraavan vuoden kesä-heinäkuun vaihteessa. Osuuskunnan jäsenyyden jatkuessa irtisanotuille lisäosuuksille maksetaan korkoa palautushetkeen saakka.

Merkitse A-lisäosuuksia 15 % edullisemmin

Kun sijoitat A-lisäosuuksiin, saat samalla oikeuden merkitä puukauppatuloilla uusia A-lisäosuuksia edullisemmin merkintävuotta seuraavien kahden kalenterivuoden aikana (ns. käyttöjakso). Maksat niistä vain 85 % merkintähinnasta ja loput 15 % maksaa Metsäliitto Osuuskunta.

Parhaimpaan tuottoon pääset pitkäjänteisellä vähintään viiden vuoden sijoitusjaksolla. Edullisemmin merkityt A-lisäosuudet kannattaa pitää sijoitettuna kaksi täyttä kalenterivuotta käyttöjakson päättymisen jälkeen. Jos irtisanot A-lisäosuudet aiemmin, menetät Metsäliitto Osuuskunnan maksaman osuuden (15 % merkintähinnasta).

Sijoita B-lisäosuuksiin muita rahoja

B-lisäosuuksia ei ole sidottu puukauppoihin, joten voit sijoittaa niihin ilman vähimmäismäärää. Maksimi sijoitussumma B-lisäosuuksiin on 1,5 milj. euroa/jäsen. Saat B-lisäosuuksiin sijoittamasi rahat takaisin irtisanomalla sijoituksesi kirjallisesti tai Metsäverkossa. Maksamme rahat tilillesi puolentoista vuoden kuluttua ilmoitusta seuraavasta vuodenvaihteesta. Osuuskunnan jäsenyyden jatkuessa irtisanotuille lisäosuuksille maksetaan korkoa palautushetkeen saakka. B-lisäosuuksiin voi sijoittaa vuoden 2021 loppuun asti.

Metsäsertifiointi veloituksetta

Metsäsertifiointi veloituksetta

Metsäsertifioinnin avulla varmistetaan suomalaisten metsien kestävä käyttö ja kotimaisesta puuraaka-aineesta valmistettujen tuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä. Käytännössä sertifiointi siis tukee oman metsäsi hoitoa ja varmistaa puutavarasi menekin. Samalla se edistää suomalaisesta puusta valmistettujen tuotteiden markkinointia.

Metsäliiton omistajajäsenet voivat ilmoittautua mukaan PEFC™ -sertifikaattiin ilmaiseksi Metsä Groupin kautta. Edellytys on, että sitoudut täyttämään metsässäsi metsäsertifioinnin kriteerit.

Metsä Groupin PEFC-ryhmään voivat tulla mukaan ne omistajajäsenet, jotka eivät ole mukana metsäsertifioinnissa muuta kautta ja joiden metsäsuunnitelma / metsävaratiedot ovat Metsäverkko-internetpalvelussamme.

Metsäasiantuntijamme osaavat kertoa sinulle myös FSC®-sertifioinnista.

Puukauppa ja korjuu

Values guide Metsä Group's operations

Vankka kokemuksemme puukaupassa ja korjuussa tarkoittaa sinulle huolettomuutta: pystymme huomioimaan tavoitteesi ja metsäsi erityispiirteet. Hoidamme puolestasi puukaupan vaiheet leimikon suunnittelusta puiden kuljetukseen sekä erilaiset viranomaisluvat. Pidämme sinut ajan tasalla, mitä kulloinkin tapahtuu.

Helppoa puukauppaa Metsäverkon avulla

Kesäkuussa 2015 teimme ensimmäisen sähköisen puukaupan Suomessa. Jos olet omistajajäsen, voit tehdä puukaupan alusta loppuun Metsäverkon välityksellä silloin, kun se sinulle parhaiten sopii, ajasta ja paikasta riippumatta. Puukaupan teko onnistuu toki edelleen myös perinteisesti metsäasiantuntijamme kanssa kasvokkain.

Puunkorjuu ja sen jälkeen

Puunkorjuussa puut kaadetaan, karsitaan, katkotaan ja mitataan sekä kuljetetaan metsästä. Puunkorjuu tapahtuu yleensä kahden vuoden sisällä puukaupan solmimisesta, ja kuljetus tehtaalle viimeistään kolmen vuoden sisällä korjuusta.

Korjuun ja kuljetuksen hoitavat pääosin paikallisyrittäjämme. Korjuu toteutetaan TAPIO:n Hyvän metsänhoidon suositukset ja metsäsertifiointikriteerit sekä metsä- ja luonnonsuojelulait huomioon ottaen. Kalusto valitaan korjuukohteelle sopivaksi, jotta maastoon ja metsäautoteille jäisi mahdollisimman vähän jälkiä.

Kaupan lopullinen arvo selviää, kun puut mitataan. Puut mitataan koneellisesti, yleisimmin hakkuukoneen mittalaitteella tai tehtaan mittausasemalla (niin sanottu tehdasmittaus) tai kuormainvaakamittauksena. Kontrolloimme mittaustarkkuuden useassa eri vaiheessa ja eri menetelmillä. Halutessasi voit tulla seuraamaan mittausta.

 

Erinomainen vuosittainen korko

Erinomainen vuosittainen korko

Vuodelta 2020 maksoimme korkoa

  • Perusosuudelle 6,0 %
  • A-lisäosuudelle 5,0 %
  • B-lisäosuudelle 1,0 %

Aiempi voitonjako ei ole tae metsänomistajan sijoitusten tulevista tuotoista. Osuuskunnan edustajisto päättää korkojen suuruuden vuosittain.

Ei jäsen- tai vuosimaksua

Values guide Metsä Group's operations

Osuuskunnassa ei ole vuotuista jäsenmaksua. Kun liityt Metsäliitto Osuuskuntaan, teet sen sijaan osuussijoituksen. Osuussijoituksen suuruus määräytyy metsäsi koon ja sijaintikunnan mukaan. Me maksamme tälle perusosuudelle osuuskorkoa. Osuuskorko on voitonjakoa omistajajäsenillemme
ja sinulle vaivaton tapa kartuttaa omaisuuttasi. Vuodelta 2020 ​maksoimme korkoa perusosuudelle 6,0 prosenttia.*

* Aiempi voitonjako ei ole tae metsänomistajan sijoitusten tulevista tuotoista. Osuuskunnan edustajisto päättää korkojen suuruuden vuosittain.

Metsäverkko ja Metsäverkko-mobiili veloituksetta

Metsäverkko ja Metsäverkko-mobiili veloituksetta

Metsäverkossa voit tarkastella ja päivittää omaa metsäsuunnitelmaasi, pyytää metsäasiantuntijaltasi tarjouspyynnön ja tehdä sähköisesti metsänhoitotilauksen ja puukaupan. Voit myöshallita osuussijoituksia ja hoitaa metsäverokirjanpitoasi, seurata markkinoita ja metsäsi kasvua ja sen arvon kehitystä. Kaikki metsääsi liittyvät asiat pysyvät varmassa tallessa – ja yhdessä paikassa. Omistajajäsenenä Metsäverkko-palvelu on käytössäsi veloituksetta osoitteessa metsaverkko.fi. Voit kirjautua sisään palveluun pankkitunnuksillasi.

Lataa myös Metsäverkon mobiilisovellus älypuhelimeesi. Sovelluksen avulla voit suunnistaa tietylle kuviolle esimerkiksi katsomaan kiireelliset työt, selata kuviotietoja ja toimenpide-ehdotuksia, lisätä omia muistiinpanoja ja kuitata toimenpiteitä tehdyksi. Myös Metsäverkko-mobiili on omistajajäsenillemme maksuton.

Kokonaisvaltaista palvelua metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Groupin ammattitaitoiset sukupolvenvaihdoksen asiantuntijat palvelevat omistajajäseniämme eri puolella maata ja ovat tukena niin luopuvalle kuin aloittavalle metsänomistajalle. Tarjoamme omistajajäsenillemme asiantuntevaa palvelua sukupolvenvaihdoksen jokaiseen vaiheeseen.

Sukupolvenvaihdoksen asiantuntijamme tekee alkukartoituksen jälkeen laskelmat sukupolvenvaihdoksen eri ratkaisuvaihtoehdoista ja esittää niiden pohjalta edullisinta ratkaisua, joka sopii parhaiten niin luopujan kuin tilan jatkajan tilanteeseen. Asiantuntijamme laatii myös tarvittavat asiakirjat, kuten kauppa- tai lahjakirjat.

Meiltä saat lisäksi ajantasaisen metsäsuunnitelman ja tila-arvion, jonka pohjalta sukupolvenvaihdosta on hyvä suunnitella. Autamme myös siirtämään Metsäliitto Osuuskunnan jäsensijoitukset ja jäsenedut uudelle metsänomistajalle.

Oma jäsenlehti

Oma jäsenlehti

Metsä Groupin Viesti on jäsenetu, joka postitetaan jäsenille veloituksetta neljä kertaa vuodessa. Lehdessä kirjoitetaan jäsenille tarjottavista palveluista ja muista jäsenyyteen liittyvistä asioista, metsäalan kuulumisista sekä Metsä Groupin liiketoiminta-alueiden ajankohtaisista asioista. Lehden sähköisen version voit lukea Metsäverkossa.

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1949 lähtien, ja se on Aikakauslehtien Liiton jäsen. Lehden painos on 110 000 kappaletta.

Tapahtumat

Values guide Metsä Group's operations

Järjestämme asiakkaillemme erilaisia tilaisuuksia, joista ilmoitamme nettisivuillamme ja Facebook-sivullamme. Tule tapaamaan metsäasiantuntijoitamme ja keskustelemaan ajankohtaisista metsäasioista ja jäsenpalveluistamme!