Jäsenetusopimus-asiakkaan edut

Jäsenetusopimus sinulle, joka teet puukauppaa vuosittain

Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenenä voit tehdä jäsenetusopimuksen yhteistyöstä, joka takaa sinulle metsiesi hakkuumahdollisuuksien täysimääräisen hyödyntämisen. Sopimus tuo etua metsänomistajalle, jonka metsässä tehdään hoitotöitä ja puunkorjuuta vuosittain. Tälle sivulle on koottu kaikki edut, jotka jäsenetusopimusasiakas saa muiden jäsenetujemme lisäksi.

Puukaupan hinta- ja menekkitakuu

Values guide Metsä Group's operations

Jäsenetusopimusasiakkaana saat puukaupoille hintatakuun, kun teet kanssamme puukaupat 1.12. – 31.5. välisenä aikana. Hinnat tarkastetaan marraskuussa ja mikäli puunhinnat ovat nousseet kaupanteon jälkeen, lisätili maksetaan sinulle seuraavan vuoden alussa. Hintatason määrittää vastaavista leimikoista samassa kunnassa maksettu hintataso.

Sopimusasiakkaana saat myös puun menekkitakuun metsäsuunnitelman mukaisille puumäärille edellyttäen, että puukaupat tehdään joulu-toukokuun aikana.

Korkeammat puukaupan ja metsänhoidon bonukset

Values guide Metsä Group's operations

Omistajajäsenenä alat saada puukaupasta hinnan päälle bonusta, kun neljänä edellisvuonna olemme vastaanottaneet sinulta vähintään 500 kuutiometriä puuta. Bonus kasvaa puunmyyntiaktiivisuutesi mukaan. Jäsenetusopimusasiakkaalle bonusta alkaa kertyä heti ensimmäisestä puukaupasta, aina vähintään 0,30 €/m³.

Metsänhoitopalveluiden bonus lasketaan prosentteina laskun loppusummasta. Voit käyttää bonuksia esimerkiksi metsänhoitotöiden maksamiseen. Jäsenetusopimusasiakkaana saat korkeammat bonukset perusjäseniin verrattuna. Alla oleva taulukko kertoo tarkemmin bonusten kertymisestä.

Puun vastaanotot neljänä edellisvuonna (m³)Alle 500500-15001501-2500Yli 2500Metsän-hoito-palvelut
METSÄOMAISUUDEN HOITOSOPIMUSASIAKAS
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
0,40 €0,60 €1,00 €1,40 €4 %
JÄSENETU­SOPIMUSASIAKAS
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
0,30 €0,50 €0,80 €1,00 €2 %
OMISTAJAJÄSEN, EI SOPIMUSTA
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
ei bonusta0,30 €0,40 €0,60 €1

Metsän käsittelyvaihtoehtojen vertailu Metsäverkossa

Values guide Metsä Group's operations

Metsää voidaan kasvattaa ja hoitaa erilaisilla käsittelymalleilla, jotka perustuvat asettamiisi tavoitteisiin. Metsäverkossa voit vertailla omaa metsäsuunnitelmaasi vaihtoehtoisilla tavoitteilla laskettuihin suunnitelmiin. Palvelussa havainnollistetaan eri tavoitteiden vaikutusta metsäomaisuudestasi saatavaan tuottoon sekä metsäsi puustoon. Vaihtoehtolaskurit ovat käytössä sopimusasiakkaillamme.