Metsäomaisuuden hoitosopimus-asiakkaan edut

Bonukset vähintään tuplana

 

Omistajajäsenenä alat saada puukaupasta hinnan päälle bonusta, kun neljänä edellisvuonna olemme vastaanottaneet sinulta vähintään 500 kuutiometriä puuta. Bonus kasvaa puunmyyntiaktiivisuutesi mukaan. Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaalle bonusta alkaa kertyä heti ensimmäisestä puukaupasta, aina vähintään 0,40 €/m³.

Metsänhoitopalveluiden bonus lasketaan prosentteina laskun loppusummasta. Voit käyttää bonuksia esimerkiksi metsänhoitotöihin. Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaat saavat bonukset perusjäseniin verrattuna vähintään tuplana. Alla oleva taulukko kertoo tarkemmin bonusten kertymisestä.

Puun vastaanotot neljänä edellisvuonna (m³)Alle 500500-15001501-2500Yli 2500Metsän-hoito-palvelut
METSÄNHOITO­SOPIMUSASIAKAS
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
0,40 €0,60 €1,00 €1,40 €4 %
JÄSENETU­SOPIMUSASIAKAS
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
0,30 €0,50 €0,80 €1,00 €2 %
OMISTAJAJÄSEN, EI SOPIMUSTA
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
ei bonusta0,30 €0,40 €0,60 €1 %

Ajantasaiset metsävaratiedot

Values guide Metsä Group's operations

Ajan tasalla olevien metsävaratietojen ja metsäsuunnitelman ansiosta tunnet metsäsi nykytilan ja -arvon ja saat kokonaisvaltaisen näkemyksen seuraavan kymmenvuotiskauden toimenpiteistä tuloineen ja menoineen. Metsäsuunnitelma helpottaa töiden suunnittelua ja toteutusta sekä yhteydenpitoa Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa.

Vuosisuunnitelma veloituksetta

Values guide Metsä Group's operations

Yhden puukaupan sijaan katsomme metsäomaisuuttasi ja sen kannattavuutta kokonaisuutena. Vuosisuunnitelmassa ehdotamme ja suunnittelemme toimenpiteet tehtäväksi ajallaan ja niin, että pitkäntähtäimen tavoitteesi toteutuvat. Lopullinen päätösvalta siitä, mitä metsässä tehdään, on aina sinulla. Suunnitelmallisella hoidolla voit kuitenkin jopa kaksinkertaistaa metsätaloutesi kannattavuuden.

katso myös

Jopa 40 % korkeampi tuotto metsästä

Values guide Metsä Group's operations

Kun Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden kannattavuuslukuja verrattiin Luonnonvarakeskuksen julkistamiin valtakunnallisiin lukuihin, kävi ilmi, että hoitosopimusasiakkaiden liiketulos hehtaaria kohti on neljänneksen korkeampi kuin maamme yksityismetsissä keskimäärin.

"Valtakunnan tason vertailussa ei ole voida aivan tarkasti tietää, sijoittuvatko asiakkaidemme metsätilat maantieteellisesti samalla tavalla kuin Suomen metsätilat keskimäärin sijoittuvat", Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen toteaa. Hän nostaakin esimerkiksi Keski-Suomen luvut. "Siellä meillä on runsaasti hoitosopimusasiakkaita, eikä alueellista sijoittumiseroa synny."

"Kun Keski-Suomessa metsätalouden liiketulos oli viime vuonna hehtaarilta 127 euroa, metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaidemme tulos oli keskimäärin 159 euroa eli 25 prosenttia suurempi."

Jumppanen sanoo, että Metsä Groupin pitkäaikaisten asiakkaiden liiketulokset voivat olla jopa 30–40 prosenttia korkeammat kuin alueella keskimäärin. Yksittäisiin tuloksiin vaikuttavat esimerkiksi metsänomistajan asettamat tavoitteet ja metsien rakenne.

Liiketulosta laskettaessa on otettu huomioon metsäpinta-ala, puunmyyntitulot, metsäpalveluihin käytetyt varat ja metsänomistajan saama kemera-tuki.

Uusi tapa toimia

"Korkeaan taloudelliseen tuottoon päästään, kun hyödynnetään metsän tarjoamat mahdollisuudet ja tehdään työt suunnitelmallisesti: hoitotyöt oikeaan aikaan hyviksi havaituilla menetelmillä ja hakkuut ajallaan", asiakaspäällikkö Mikko Välikoski sanoo. "Vaalimme metsiä hyvien metsänhoitosuositusten mukaisesti."

"Noin vuosi sitten ryhdyimme tarjoamaan metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaillemme yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Heitä palvelevat metsäomaisuuden hoitoon erikoistuneet metsäasiantuntijat, joiden kautta asiakas saa kaikki normaalit metsätalouden harjoittamiseen liittyvät palvelut. Kaikki asiointi kanssamme sujuu yhden toimihenkilön kautta."

Yhteistyön lähtökohta on yhdessä laadittava vuosisuunnitelma, joka sisältää myös tulo- ja menoarvion. "Ehdotamme toimenpiteitä sen mukaisesti, mitä asioita metsänomistaja haluaa painottaa, ja hän itse päättää, mitä metsässä tehdään. Vuosisuunnitelmaan kirjataan sekin, mitä töitä metsänomistaja mahdollisesti tekee itse vai valitseeko hän avaimet käteen -palvelun. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma."

"Seuraamme työn laatua neliportaisella laadunvarmistusmenetelmällä. Metsänhoitotöille annamme takuun metsänhoitopalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti."

Metsä Group kouluttaa aktiivisesti omia toimihenkilöitään sekä metsureita ja muita metsänhoitotöitä tekeviä kuten maanmuokkausyrittäjiä. Iso osa yrittäjistä on pitkäaikaisia kumppaneitamme. "Varmistamme monien eri tavoin, että työn jälki pysyy varmasti kilpailukykyisenä", Välikoski sanoo

Metsänhoitopalvelut ”avaimet käteen”

Values guide Metsä Group's operations

Metsäomaisuuden hoitosopimuksen perusteella tehtävän yhteistyön lähtökohta on yhdessä laadittava vuosisuunnitelma, joka sisältää tulo- ja menoarvion. Ehdotamme toimenpiteitä sen mukaisesti, mitä asioita haluat metsäsi hoidossa painottaa, ja päätät itse, mitä metsässä tehdään. Vuosisuunnitelmaan kirjataan sekin, mitä töitä mahdollisesti teet metsässäsi itse vai valitsetko avaimet käteen -palvelun. Laadimme sinulle yksilöllisen suunnitelman."

Seuraamme metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaidemme metsässä tehtävän työn laatua neliportaisella laadunvarmistusmenetelmällä. Metsänhoitotöille annamme takuun metsänhoitopalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti.