Metsäomaisuuden hoitosopimus-asiakkaan edut

Metsäomaisuuden hoitosopimus

Metsäomaisuuden hoitosopimuksella voit ulkoistaa vaikka koko metsäsi hoidon. Tällöin hoidamme metsäomaisuuttasi lähtökohtanamme sinun toiveesi ja asettamasi pitkän aikavälin tuotto-odotukset. Sopimukseen ei liity erillisiä vuosi- tai sopimusmaksuja, vaan maksat aina vain toteutetuista hoitotöistä ja materiaaleista. Päätösvalta on koko ajan sinulla. Sopimus tuo etua metsänomistajalle, jonka metsässä tehdään hoitotöitä ja puunkorjuuta vuosittain. Tälle sivulle on koottu kaikki edut, jotka metsäomaisuuden hoitosopimusasiakas saa muiden jäsenetujemme ja jäsenetusopimusasiakkaan etujen lisäksi.

Bonukset vähintään tuplana

Values guide Metsä Group's operations

Omistajajäsenenä alat saada puukaupasta hinnan päälle bonusta, kun neljänä edellisvuonna olemme vastaanottaneet sinulta vähintään 500 kuutiometriä puuta. Bonus kasvaa puunmyyntiaktiivisuutesi mukaan. Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaalle bonusta alkaa kertyä heti ensimmäisestä puukaupasta, aina vähintään 0,40 €/m³.

Metsänhoitopalveluiden bonus lasketaan prosentteina laskun loppusummasta. Voit käyttää bonuksia esimerkiksi metsänhoitotöihin. Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaat saavat bonukset perusjäseniin verrattuna vähintään tuplana. Alla oleva taulukko kertoo tarkemmin bonusten kertymisestä.

Puun vastaanotot neljänä edellisvuonna (m³)Alle 500500-15001501-2500Yli 2500Metsän-hoito-palvelut
METSÄOMAISUUDEN HOITOSOPIMUSASIAKAS
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
0,40 €0,60 €1,00 €1,40 €4 %
JÄSENETU­SOPIMUSASIAKAS
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
0,30 €0,50 €0,80 €1,00 €2 %
OMISTAJAJÄSEN, EI SOPIMUSTA
Bonusta kertyy uudessa puukaupassa (€/m³)
ei bonusta0,30 €0,40 €0,60 €1 %

Ajantasaiset metsävaratiedot

Values guide Metsä Group's operations

Ajan tasalla olevien metsävaratietojen ja metsäsuunnitelman ansiosta tunnet metsäsi nykytilan ja -arvon ja saat kokonaisvaltaisen näkemyksen seuraavan kymmenvuotiskauden toimenpiteistä tuloineen ja menoineen. Metsäsuunnitelma helpottaa töiden suunnittelua ja toteutusta sekä yhteydenpitoa Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa.

Vuosisuunnitelma veloituksetta

Values guide Metsä Group's operations

Yhden puukaupan sijaan katsomme metsäomaisuuttasi ja sen kannattavuutta kokonaisuutena. Vuosisuunnitelmassa ehdotamme ja suunnittelemme toimenpiteet tehtäväksi ajallaan ja niin, että pitkäntähtäimen tavoitteesi toteutuvat. Lopullinen päätösvalta siitä, mitä metsässä tehdään, on aina sinulla. Suunnitelmallisella hoidolla voit kuitenkin jopa kaksinkertaistaa metsätaloutesi kannattavuuden.

katso myös

Korkeampi tuotto metsästäsi

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Groupin kanssa metsäomaisuuden hoitosopimuksen tehneillä metsänomistajilla on keskimäärin viidenneksen korkeampi liiketulos kuin maassa keskimäärin. Metsätalouden liiketulos kasvoi vuonna 2016 koko maassa, koska puunkäyttö on lisääntynyt.

Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden metsien liiketulos oli vuonna 2016 keskimäärin 141 euroa hehtaarilla, kun keskimääräinen liiketulos yksityismetsissä oli Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan noin 117 euroa. Metsätilan sijainnilla on suuri merkitys, sillä Luken laskemassa liiketuloksessa maakunnittainen vaihtelu oli suurta, lähtien Lapin 25 eurosta aina Päijät-Hämeen 250 euroon hehtaarilta. Yksityismetsien liiketulos on parantunut koko maassa aiempaan verrattuna, koska puun kysyntä ja käyttö ovat kasvaneet.

Yksityismetsien kantorahatulot olivat vuonna 2016 Luken mukaan 1,79 miljardia euroa.

Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen sanoo, että Metsä Groupin pitkäaikaisten asiakkaiden liiketulokset voivat olla oleellisesti korkeammat kuin alueella keskimäärin. Yksittäisiin tuloksiin vaikuttavat esimerkiksi metsänomistajan asettamat tavoitteet ja metsien rakenne.

”Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden paremman liiketuloksen takana ei ole mitään sen ihmeellisempää kuin oikea-aikainen, säännöllinen metsänhoito ja hakkuut laadukkailla menetelmillä ja materiaaleilla”, sanoo Jumppanen.

Hoitosopimusasiakkaille tehdään joka vuodelle suunnitelma metsähoitotöistä menoineen ja hakkuista tuloineen. Lisäksi Metsä Group on sitoutunut ostamaan kaikki metsäsuunnitelman mukaisesti hakattavat
puut.

Metsätilan liiketulos saadaan, kun vuoden aikana metsästä saaduista tulosta vähennetään niiden saamiseen tarvitut menot. Käytännössä siis lasketaan yhteen puunmyyntitulot ja kemera-tuet ja
saadusta luvusta vähennetään metsänhoitomenot, metsäteiden ylläpitokulut sekä muut mahdolliset metsään liittyneet menot. Metsänomistajien oman työn (yrittäjätyön) arvo puuttuu sekä Metsä Groupin että Luken tilastoista.

Metsänhoitopalvelut ”avaimet käteen”

Values guide Metsä Group's operations

Metsäomaisuuden hoitosopimuksen perusteella tehtävän yhteistyön lähtökohta on yhdessä laadittava vuosisuunnitelma, joka sisältää tulo- ja menoarvion. Ehdotamme toimenpiteitä sen mukaisesti, mitä asioita haluat metsäsi hoidossa painottaa, ja päätät itse, mitä metsässä tehdään. Vuosisuunnitelmaan kirjataan sekin, mitä töitä mahdollisesti teet metsässäsi itse vai valitsetko avaimet käteen -palvelun. Laadimme sinulle yksilöllisen suunnitelman.

Seuraamme metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaidemme metsässä tehtävän työn laatua neliportaisella laadunvarmistusmenetelmällä. Metsänhoitotöille annamme takuun metsänhoitopalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti.