Metsäverkko mobiili - käyttöohjeet

Metsäverkko mobiilisovelluksenkäyttöohjeet

1. Sovelluksen käynnistäminen ja sisäänkirjautuminen verkkopankkitunnuksilla

Avaa Metsäverkko Mobiili puhelimesi sovellusvalikosta ja kirjaudu sisään pankkisi verkkopankkitunnuksilla. Pankki-tunnistautuminen tehdään vain ensimmäisellä kerralla ja on voimassa 365 päivää.

2. Metsätilat – metsätilojen lataaminen, etusivu, poistaminen

Kun käynnistät Metsäverkko Mobiilin ensimmäisen kerran, sovellus pyytää lataamaan metsätilojesi tiedot laitteeseen.

Avaa Metsäverkko Mobiili puhelimesi sovellusvalikosta ja kirjaudu sisään pankkisi verkkopankkitunnuksilla. Pankki-tunnistautuminen tehdään vain ensimmäisellä kerralla ja on voimassa 365 päivää.

Metsätilavalikossa voit tarkastella metsätilojasi, ja ladata metsätilojesi tiedot laitteeseen offline-käyttöä varten painamalla -symbolia metsätilan kohdalla. Isojen metsätilojen lataus saattaa kestää jopa 30 minuuttia internet yhteydestä riippuen.

Puhelimeen ladattujen metsätilojen tiedot voi poistaa laitteesta avaamalla metsätilojenmuokkaus-valikon, ja painamalla poistettavan tilan kohdalla -symbolia.

3. Yhteydenotto

Ota yhteyttä -toiminnallisuuden avulla voit jättää yhteydenottopyynnön metsäasiantuntijallesi.

4. Metsäverkon ja sovelluksen tietojen päivittäminen

Voit päivittää Metsäverkon ja sovelluksen tiedot manuaalisesti painamalla päivitys-painiketta sovelluksen etusivulla. Etusivulta näet myös, milloin Metsäverkon ja sovelluksen tiedot on päivitetty viimeksi. Tiedot päivittyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa.

5. Metsätilalla

Karttanäkymässä voit palata sovelluksen etusivulle painamalla valikko-painiketta.

6. Karttapohja ja kartalla korostettava kuvio

Voit valita karttapohjaksi joko peruskartan tai ilmakuvakartan. Voit valita kartalla korostettavan kuvion teemoituksen vaihtoehdoista.

  • Metsäsuunnitelma (heti) korostaa kartalle kuviot, joilla on heti tehtäviä toimenpiteitä.
  • Metsäsuunnitelma (hakkuut 0-5 vuotta) korostaa kartalle kuviot, joilla on suunnitelmissa hakkuita seuraavien viiden vuoden sisällä.
  • Metsäsuunnitelma (hoitotoimenpiteet 0-5 vuotta) korostaa kartalle kuviot, joilla on suunnitelmia hoitotoimenpiteille seuraavan 0-5 vuoden sisällä.

Pääset takaisin karttanäkymään painamalla yläreunassa näkyvää karttaa.

Painamalla suurennuslasi-symbolia pääset kuviohakuun.

Kuviohaun avulla voit hakea metsätilasi kuvioita ja siirtyä kartalle tarkastelemaan haluamasi kuvion tietoja.

7. GPS

Painamalla GPS painiketta aktivoit/deaktivoit sovelluksen GPS-paikannuksen. GPS aktivoituu automaattisesti esimerkiksi reitin nauhoituksen yhteydessä tai Trestimaa käytettäessä. GPS-paikannuksen aktivointi edellyttää, että laitteen GPS-toiminnallisuus on päällä. Kun olet aktivoinut GPS-paikannuksen, voit keskittää kartan sijaintiisi painamalla tähtäin-painiketta.

8. Reitit

Metsäverkko Mobiilissa voit nauhoittaa metsässä kulkemasi reitin myöhempää tarkastelua varten. Voit aloittaa reitin nauhoittamisen painamalla ”Aloita nauhoittaminen” -painiketta. Sovellus siirtyy automaattisesti karttanäkymään, jossa voit seurata reaaliajassa kulkemaasi reittiä.

Nauhoitus voidaan katkaista siirtymällä karttanäkymästä takaisin Reitit-näkymään ja painamalla ”Lopeta nauhoittaminen”. Tämän jälkeen voit nimetä ja tallentaa reitin.

Reitit-näkymässä voit tarkastella tallentamiasi reittejä, ja valita tallentamasi reitin korostettavaksi karttanäkymässä.

Voit poistaa tallentamasi reitin painamalla – (miinus) merkkiä asetukset-valikon kautta.

9. Kuvion perustiedot

Kuvion perustiedot näkymässä voit tarkastella metsätilasi kuvion tietoja.

Voit päivittää kuvion puustotiedot Trestima toiminnon avulla (Android-päätelaitteilla). Katso käyttöohjeen kohta 13.

10. Muistiinpanot

Muistiinpanonäkymässä voit tarkastella kuviolle tallennettuja muistiinpanoja. Voit lisätä kuviolle muistiinpanon painamalla lisäyspainiketta sovelluksen oikeassa yläreunassa.

Merkitse ensin karttaan sijaintisi.

Voit lisätä muistiinpanoosi valokuvan ja/tai tekstiä. Voit tallentaa muistiinpanon painamalla ”tallenna”-painiketta.

11. Toimenpiteet

Siirtymällä toimenpiteet-valikkoon, voit tarkastella kuvion aiemmin tehtyjä toimenpiteitä sekä tulevia toimenpiteitä. Voit tarkastella kuvion toimenpiteitä myös suoraan karttanäkymästä avaamalla ylösvetovalikon kartan alareunasta.

Voit tarkastella toimenpidettä tarkemmin painamalla toimenpiteen kohdalla olevaa nuoli-painiketta. Muokkaa-toiminnon avulla voit siirtyä tekemään muutoksia toimenpiteisiin.

Voit tehdä muutoksia kuvion toimenpiteisiin ja kuitata toimenpiteet tehdyiksi.

12. Tarjouspyyntö

Voit poimia kuvion toimenpiteen tarjouspyynnölle ”Lisää tarjouspyynnölle” -painikkeesta.

Kun toimenpide on lisätty tarjouspyynnölle, voit poistaa sen ”Poista tarjouspyynnöstä” -painikkeella.

Tarjouspyyntö-välilehdellä voit tarkastella tarjouspyynnölle poimimiasi toimenpiteitä. Voit poistaa yksittäisen toimenpiteen halutessasi.

Tallenna tarjouspyyntöluonnos Metsäverkkoon klikkaamalla ”Tallenna Metsäverkkoon” -painiketta. Viimeistele tarjouspyyntö Metsäverkossa (www.metsaverkko.fi) ja lähetä se Metsäverkosta omalle metsäasiantuntijallesi.

13. Trestima (toimii vain Android-päätelaitteilla)

Trestima on palvelu, jonka avulla metsästä ottamasi kuvat tulkitaan ja muutetaan puustotiedoiksi. Ota joka kuviolta viidestä kymmeneen sellaista valokuvaa, jotka edustavat kuvion keskimääräistä puustoa. Ota kuvat mahdollisimman hyvässä valaistuksessa; ei esim. ilta-aurinkoa vasten tai hämärään aikaan. Ota kuvat metsästä niin, että puiden tyvet ja aina myös maanpintaa on näkyvillä. Trestima antaa sinun kuvata vain silloin, kun laitteesi on vaakasuorassa. Kun puhelin on oikeassa asennossa, kuvausnäytön vasemmassa yläreunassa on tällöin puunrunkoja kuvaavat mustat palkit. Jos puhelin on väärässä asennossa, kuvausnäytön vasemmassa yläreunassa on rasti. Ottamasi kuvat lähtevät automaattisesti Trestima-palveluun, jossa ne analysoidaan. Palvelu palauttaa puhelimellesi raportin puustotiedoista, jonka jälkeen voit päättää, haluatko päivittää kuvion puustotiedot raportin perusteella vai ottaa lisää kuvia. Muista: älä kuvaa puita, vaan metsää. Trestima-palvelu vaatii verkkoyhteyden toimiakseen. Jos puhelimesi ei ole verkkoyhteydessä kuvien ottohetkellä, kuvat siirtyvät palveluun, kun puhelimesi on jälleen verkkoyhteydessä. Palvelun käyttö on maksullista: 1 € / kuva (alv. 0%)

Trestiman käyttö

Voit käynnistää Trestiman joko kuvion puustotiedoista tai kartalta Trestima painikkeesta.

Puustotiedoista:

Trestima käynnistyy painamalla “Päivitä Trestiman avulla” –painiketta.

Tai kartalta painamalla Trestima –painiketta:

Puustotiedoista käynnistettäessä näytetään Trestiman infonäyttö. Tässä voit laittaa GPS:n päälle, jos se ei vielä ole. Mikäli haluat piilottaa infonäytön jatkossa, niin valitse: älä näytä tätä uudelleen. Seuraavaksi avautuu näyttö, jossa valitset kuvion, jonka tiedot haluat päivittää kuvaamalla. Mikäli GPS-sijainti ei ole löydetty, odota niin kauan, että se löytyy. Kun olet valinnut kuvion paina: Seuraava ja Trestima käynnistyy kuvausnäyttöön. Kuvausnäytöllä toimi seuraavasti. Kun näytön vasemmassa yläkulmassa on neliössä puunrunkoja kuvaavat palkit, voit ottaa kuvan. Kun neliössä on rasti, ei laite ole oikeassa asennossa. Kuvaus onnistuu ainoastaan pitämällä laitetta vaakasuunnassa. Kuvan otto tapahtuu painamalla kamera-kuvaketta näytön oikeassa reunassa. Kun olet ottanut kuvan, palaa sovellus automaattisesti kuvion valintanäytölle, jossa voit valita jatkatko Trestima-kuvien ottoa vai palaatko edelliselle näytölle eli kuvion perustietoihin tai karttanäkymälle.

Trestiman infonäyttö:

Trestimalla päivitettävän kuvion valinta:

Kuvan ottaminen

Kuvaus mahdollinen:

Kuvaus ei mahdollista.

Voit käynnistää Trestiman myös karttanäytöltä painamalla Trestima kuvaketta.

Trestima-palvelun päivittämiä puustotietoja pääset tarkastelemaan päävalikon Päivitä kuviot-painikkeen kautta. Raporteilta löydät Trestiman päivittämät kuvioiden puustotiedot ja vertailun olemassa olevaan puustotietoon. Vertailun pohjalta voit tehdä ratkaisun haluatko päivitätkö kuviotiedot, jatkaa kuvien ottoa samalle kuviolle vai jättää kuviotietojen päivityksen Trestima-raportin pohjalta tekemättä.

Päivitä kuviot näytöllä avautuu kolmenlaisia kuviotietoja. Valmis päivitykseen –kuviot ovat niitä, joiden pohjalta voit tehdä kuviotietojen päivityksen. Odottavat ovat niitä, joiden käsittely on vielä kesken Trestimalla ja päivitetyt kuviot ovat niitä, jotka on jo päivitetty Trestiman avulla. Trestima-toiminnon avulla päivitetyt kuviotiedot päivittyvät Metsäverkkoon, jossa niille tehdään uusi, puustotietojen tarkempi laskenta. Tämän vuoksi puumäärät voivat hieman poiketa mobiilisovelluksella päivitetyistä.

Odotus-tilassa oleva kuviotieto:

Kuviotieto, joka on valmiina päivitykseen:

Trestimalla päivitetty kuvio, kuvion uusi ja vanha puustotiedot ovat samat ja Päivitä kuvion tiedot –painike on harmaa, eikä sitä voi painaa: