Metsä Groupin palvelut yhteismetsille

 
 

Metsä Group on yhteismetsälle asiantunteva kumppani. Omistajajäsenenä yhteismetsä saa kaikki normaalit metsätalouden harjoittamiseen liittyvät palvelut oman metsäasiantuntijan kautta. Puukauppa hoituu kanssamme vaivattomasti, ja ajantasaiset metsävaratiedot ja sähköinen Metsäverkko-palvelu helpottavat toiminnan suunnittelua.

Metsäverkko

Values guide Metsä Group's operations

Omistajajäsenenä yhteismetsän käytössä on ilmainen verkkopalvelu Metsäverkko, jossa on mahdollista tarkastella ja päivittää metsäsuunnitelmaa, pyytää metsäasiantuntijalta tarjouspyyntö sekä tehdä sähköisesti metsänhoitotilaus ja puukauppa. Yhteismetsä voi valtuuttaa yhden henkilön, yleensä toimitsijan, hoitamaan kaikki metsäasiat Metsäverkossa. Lisäksi Metsäverkkoon voidaan antaa katseluoikeuksia muille henkilöille, tarvittaessa vaikka kaikille yhteismetsän osakkaille.

Omistajajäsentemme käytössä on maksutta myös Metsäverkon mobiilisovellus. Sovelluksen avulla on helppo suunnistaa tietylle kuviolle esimerkiksi katsomaan kiireelliset työt, selata kuviotietoja ja toimenpide-ehdotuksia, lisätä omia muistiinpanoja ja kuitata toimenpiteitä tehdyksi.

Helppoa puukauppaa Metsäverkon avulla

Kesäkuussa 2015 teimme ensimmäisen sähköisen puukaupan Suomessa. Jos yhteismetsä on omistajajäsen, se voi tehdä puukaupan alusta loppuun Metsäverkon välityksellä silloin, kun se parhaiten sopii, ajasta ja paikasta riippumatta. Jos yhteismetsän toimitsijalla on täydet valtuudet käyttää Metsäverkkoa, pystyy hän yksin tekemään puukaupat Metsäverkossa. Puukaupan teko onnistuu toki edelleen myös perinteisesti metsäasiantuntijamme kanssa kasvokkain.

Ajantasaiset metsävaratiedot

Values guide Metsä Group's operations

Metsäverkossa yhteismetsän metsäsuunnitelma on aina ajan tasalla. Tehdyt hakkuut ja metsänhoitotyöt on mahdollista päivittää sinne itse tai jos yhteismetsällä on metsäomaisuuden hoitosopimus, me päivitämme metsävaratiedot aina niiden töiden osalta, jotka Metsä Group tekee metsässä.

Ajan tasalla olevien metsävaratietojen ja metsäsuunnitelman ansiosta yhteismetsällä on kokonaisvaltainen näkemys seuraavan kymmenvuotiskauden toimenpiteistä tuloineen ja menoineen. Metsäsuunnitelma helpottaa töiden suunnittelua ja toteutusta sekä yhteydenpitoa Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa.

katso myös

Puukauppa ja korjuu

Values guide Metsä Group's operations

Vaivaton kokonaispalvelu, hyvä työnjälki ja kilpailukykyinen puun hinta – muun muassa näiden syiden takia teemme vuosittain 30 000–35 000 puukauppaa suomalaisten metsänomistajien kanssa. Vankka kokemuksemme puukaupassa ja korjuussa tarkoittaa yhteismetsälle huolettomuutta: pystymme huomioimaan yhteismetsän tavoitteet ja metsän erityispiirteet. Hoidamme metsänomistajan puolesta vaikka kaikki puukaupan vaiheet leimikon suunnittelusta puiden kuljetukseen sekä erilaiset viranomaisluvat. Pidämme yhteismetsän toimitsijan ajan tasalla, mitä kulloinkin tapahtuu.

Metsän- ja luonnonhoitopalvelut

Values guide Metsä Group's operations

Tarjoamme Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat metsän- ja luonnonhoidon palvelut metsän kaikkiin kehitysvaiheisiin. Oman metsäasiantuntijan kautta yhteismetsä saa metsän- ja luonnonhoidon suunnittelun sekä laadukkaat materiaalit ja ammattitaitoiset tekijät töihin metsäänsä kaikkialla Suomessa. Omistajajäsenenä yhteismetsän on mahdollista maksaa tilatut työt ja materiaalit myös puukaupoista kertyneillä bonuksilla.

Yhteismetsä voi ulkoistaa jopa koko metsäomaisuuden hoidon meille. Tällöin varmistamme, että metsä tulee hoidetuksi yhteismetsän toiveiden mukaan ja että pitkän tähtäimen suunnitelmat ja tavoitteet toteutuvat. Päätösvalta toteutettavista hakkuista ja hoitotöistä säilyy kuitenkin koko ajan yhteismetsällä.

Puukaupan ja metsänhoitotöiden
raportointi ja laadunvarmistus

Values guide Metsä Group's operations

Lähetämme aina tammikuussa yhteenvedon edellisvuoden aikana kanssamme tehdyistä puukaupoista ja metsänhoitotöistä. Nämä raportit ovat avuksi metsäveroilmoituksen teossa.

Seuraamme työn laatua neliportaisella laadunvarmistusmenetelmällä. Metsänhoitotöille annamme takuun metsänhoitopalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti ja varmistamme monin eri tavoin, että työn jälki pysyy varmasti kilpailukykyisenä.

Metsäomaisuuden hoitosopimus

Values guide Metsä Group's operations

Metsäomaisuuden hoitosopimus tarjoaa yhteismetsälle monia hyödyllisiä etuja. Sopimuksen perusteella tehtävän yhteistyön lähtökohta on yhdessä laadittava vuosisuunnitelma, joka sisältää tulo- ja menoarvion. Ehdotamme toimenpiteitä sen mukaisesti, mitä asioita yhteismetsä haluaa metsänhoidossa painottaa, ja yhteismetsä tekee lopullisen päätöksen siitä, mitä metsässä tehdään.

Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaana yhteismetsälle nimetään oma metsäasiantuntija, joka on erikoistunut metsäomaisuuden hoitoon. Hän pitää huolen siitä, että metsää hoidetaan suunnitelmallisesti ja yhteismetsän tavoitteiden mukaan suurella ammattitaidolla. Oman metsäasiantuntijan kautta yhteismetsä saa kaikki normaalit metsätalouden harjoittamiseen liittyvät palvelut, ja kaikki asiointi kanssamme sujuu yhden toimihenkilön kautta. Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaana yhteismetsä saa bonukset perusjäseniin verrattuna vähintään tuplana.

Vuosisuunnitelma ja -laskelmat

Values guide Metsä Group's operations

Jos yhteismetsällä on kanssamme metsäomaisuuden hoitosopimus, teemme vuositasolla laskelmat, jotka palvelevat metsien käytön suunnittelua. Laskelmat kertovat metsäomaisuuden arvon, ja niitä voidaan hyödyntää metsien käytön suunnittelussa. Niistä yhteismetsä saa tukea päätöksenteolleen siitä, kuinka paljon metsää voidaan kestävästi hakata vuosittain ja kuinka paljon hakkuita kannattaa toteuttaa. Laskelmat toteutetaan tapauskohtaisesti, ja niiden edellytyksenä on, että metsävaratiedot ovat Metsä Groupin metsävaratietokannassa.

Vuosisuunnitelmassa ehdotamme ja suunnittelemme toimenpiteet tehtäväksi ajallaan ja niin, että yhteismetsän pitkäntähtäimen tavoitteet toteutuvat. Lopullinen päätösvalta siitä, mitä metsässä tehdään, on aina yhteismetsällä. Kun metsää hoidetaan suunnitelmallisesti, on mahdollista jopa kaksinkertaistaa metsätalouden kannattavuus.

Sertifiointi

Values guide Metsä Group's operations

Metsäliiton omistajajäsenet voivat ilmoittautua mukaan PEFC™ -sertifikaattiin ilmaiseksi Metsä Groupin kautta. Edellytys on, että jäsen sitoutuu täyttämään metsässään metsäsertifioinnin kriteerit.

Metsä Groupin PEFC-ryhmään voivat tulla mukaan ne omistajajäsenet, jotka eivät ole mukana metsäsertifioinnissa muuta kautta ja joiden metsäsuunnitelma / metsävaratiedot ovat Metsäverkko-internetpalvelussamme.

Metsäasiantuntijamme osaavat kertoa myös FSC®-sertifioinnista.

Osuussijoittaminen

Values guide Metsä Group's operations

Sijoittaminen Metsäliitto Osuuskunnan lisäosuuksiin on yhteismetsälle vaivaton tapa kasvattaa varallisuutta. Kun yhteismetsä on maksanut perusosuudet, se voi sijoittaa puukauppatuloja tai muuta rahaa osuuskunnan lisäosuuksiin kilpailukykyisellä korolla. Vuodelta 2019 korko A-lisäosuuksille oli 6,0 prosenttia ja B-lisäosuuksille 2,0.

A-lisäosuuksiin on mahdollista sijoittaa varoja, jotka on saatu kanssamme tehdyistä puukaupoista sekä yhteismetsälle maksetuista osuuskoroista. B-lisäosuuksia ei ole sidottu puukauppoihin, joten niihin voi sijoittaa milloin vain.