Ennakkoraivaus


Ennakkoraivaus on tarpeen, mikäli harvennusta kaipaavassa metsässä on paljon puunkorjuuta haittaavaa alikasvospuustoa. Joskus ennakkoraivaus voi olla tarpeen myös ennen uudistushakkuuta.

Ennakkoraivauksessa metsästä poistetaan raivaussahalla ainespuun läpimitan täyttämättömät puut, jotka haittaavat näkyvyyttä puunkorjuussa.

Monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lehtipuita voidaan säästää sopivissa paikoissa. Myös riista voidaan ottaa huomioon jättämällä pienialaisia alueita kokonaan raivaamatta.
Säästöpuiden ympäristöä ei ennakkoraivata.

Ennakkoraivaus ennen koneellista puunkorjuuta

Ennakkoraivaus helpottaa hakkuukoneenkuljettajan työtä, minkä seurauksena työjäljen laatu paranee ja puunkorjuu tehostuu. Ennakkoraivaus on usein edellytys koneellisen puunkorjuun toteuttamiselle.

Ennakkoraivauspalvelun voi tilata Metsä Groupilta puukauppojen yhteydessä, mutta työ sopii erinomaisesti myös metsänomistajan omatoimisesti tehtäväksi.

Ensiharvennuksessa merkittävä osa ennakkoraivauskuluista on usein mahdollista saada takaisin valtion nuoren metsän hoidon kemera-tukena.  Metsäasiantuntijamme osaavat kertoa lisää tukimahdollisuuksista ja he myös hoitavat tarvittaessa niihin liittyvät ilmoitukset ja hakemukset.

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

Harvennushakkuuta tarvitsevat kasvatusmetsät, joissa on merkittävä määrä puunkorjuuta haittaavaa alikasvospuustoa. Joskus myös uudistettavat metsät.

HYÖTY

Puunkorjuun laatu ja taloudellinen kannattavuus paranevat. Kun hakkuukoneenkuljettajalla on esteetön näkymä poistettaviin puihin, hän pystyy valitsemaan kasvatettaviksi parhaat puuyksilöt. Ennakkoraivaus ehkäisee tehokkaasti korjuuvaurioiden syntymistä kasvatettaviin puihin.

TYÖN KESTO

0,7–2 pv/ha

HINTA

200–400 €/ha

Palvelukuvaus

​Ennakkoraivaus tehdään 0–2 vuotta ennen harvennushakkuuta. Paras tulos saavutetaan, kun ennakkoraivauksen ja harvennushakkuun välillä on yksi talvikausi, jonka ansiosta ennakkoraivattu puusto painuu maata vasten.

Ennakkoraivauksen toteuttavat ammattitaitoiset metsurimme raivaussahatyönä. Teemme ennakkoraivauksia ympäri vuoden lumiolojen salliessa.

Ennakkoraivauksessa

  • Sovitaan metsäasiantuntijamme kanssa ennakkoraivattavat kohteet puukauppojen yhteydessä. 
  • Metsurimme raivaavat korjuuta haittaavan puuston raivaussahalla.
  • Monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lehtipuita kuten haapoja, raitoja, pihlajia ja leppiä voidaan säästää. Riista voidaan huomioida jättämällä metsään riistatiheiköitä. Säästöpuiden ympäristöä ei ennakkoraivata.
  • Lähetämme metsänomistajalle raportin tehdystä työstä.
  • Teemme tarvittavat kemera-rahoitushakemukset, kun harvennushakkuu on suoritettu.
  • Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaille päivitämme puustotiedot Metsäverkkoon.

Ennakkoraivauksen jälkeen metsässä voidaan tehdä harvennushakkuu laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

 
 

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus helpottaa hakkuukoneen kuljettajan työtä. Se soveltuu myös omatoimiseksi työksi.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

 

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

Ensiharvennus on metsän tärkein harvennus

Ensiharvennus

Ensiharvennuksessa poistetaan huonolaatuiset ja -kasvuiset puut ja annetaan laatupuille kasvutilaa. Metsän tulevaisuuden kannalta ensiharvennus on tärkein harvennus.

Harvennushakkuu turvaa puuston elinvoimaisuuden

Harvennushakkuu

Harvennuksilla parannetaan puuston kasvuolosuhteita ja siksi harvennetussa metsässä puut järeytyvät nopeammin. Metsänomistajalle harvennus tuo tuloja. Kysy lisää Metsä Groupin ammattilaisilta.

Uudistushakkuu

Uudistushakkuu

Uudistushakkuu on ajankohtainen, kun metsän uudistamisesta on metsänomistajalle enemmän hyötyä kuin kasvattamisesta.