Ensiharvennus on metsän tärkein harvennus


Ensiharvennus on ajankohtainen, kun puusto on noin 12–16 metrin pituista puulajista ja kasvupaikasta riippuen. Etelä-Suomessa ensiharvennus tehdään yleensä 25–30 vuotta metsänuudistamisen jälkeen – Pohjois-Suomessa 30–40 vuoden kuluttua.

Ensiharvennuksen ajankohta ja voimakkuus vaikuttavat olennaisesti puuston tulevaan kehitykseen. Ensiharvennus on tehtävä ennen kuin puiden elävät latvukset ehtivät liiaksi supistua puiden välisen kilpailun seurauksena. Riukuuntuneet ja tupsulatvaiset puut kasvavat heikosti, reagoivat harvennukseen hitaasti ja ovat alttiita tuhoille.

Metsän luontokohteet otetaan huomioon jo ensiharvennusta suunniteltaessa.

Metsän harventaminen parantaa jäljelle jäävän puuston kasvuolosuhteita, jolloin puusto kasvaa ja järeytyy nopeammin tukkipuuksi. Ensiharvennuksesta saataviin puunmyyntituloihin vaikuttaa merkittävästi se, miten puustoa on hoidettu uudistamis- ja taimikkovaiheissa. Ensiharvennuksesta kertyy yleensä myyntikelpoista puuta 30–60 m3/ha. Myöhemmistä harvennuksista saa jo enemmän tuloja.

Ensiharvennuksen jälkeen seuraava metsänhoitotoimenpide on harvennus, joka tehdään metsänomistajan tavoitteista riippuen Etelä-Suomessa noin 20–30 vuotta ja Pohjois-Suomessa 25–35 vuotta myöhemmin.

Säännölliset ja oikea-aikaiset hakkuut ovat hyvää metsänhoitoa. Metsä pitää usein ennakkoraivata ennen ensiharvennusta.

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

12–16 metrin pituiset mänty, kuusi- ja koivumetsät

HYÖTY

Jäljelle jäävä puusto saa lisää kasvutilaa ja kasvamaan jäävät metsän parhaat puut. Ensiharvennukset ansiosta puiden kasvu kiihtyy ja ne järeytyvät nopeammin. Metsän tulevaisuuden tuotto ja laatu paranevat.

TYÖN KESTO

0,5 pv/ha

HINTA

Tuotto metsänomistajalle arviolta 300–800 €/ha

Palvelukuvaus

​Ensiharvennus tehdään, kun puut ovat noin 12–16 metrin pituisia ja ennen kuin puiden latvat tapaavat kiinni toisiinsa.

Kuusivaltaisissa metsissä puiden elävän latvuksen osuuden tulisi olla vähintään 60 prosenttia rungon pituudesta, männiköissä 40 prosenttia ja koivikoissa 50 prosenttia.

Ensiharvennuksessa metsästä poistetaan huonolaatuisia ja vioittuneita puita sekä tehdään tilaa tuleville tukkipuille. Työn tekevät ammattitaitoiset sopimusyrittäjämme.

Ensiharvennuksessa

 • Käymme läpi hakkuutavan ja sen vaikutuksen metsäsi kasvuun ja metsäluontoon.
 • Teemme hakkuusuunnitelman, jossa huomioidaan toiveesi ja metsäsi erityispiirteet, kuten suojavyöhykkeet ja säilytettävät luontokohteet.
 • Sovimme varastopaikat.
 • Sovimme kanssasi ja käymme läpi mitta- ja laatuvaatimukset.
 • Hoidamme puolestasi tarvittavat ilmoitukset ja mahdolliset kemera-rahoitushakemukset.
 • Teemme ennakkoraivauksen, jos metsänomistaja ei tee sitä itse.
 • Sopimusyrittäjämme harventavat metsän suositusten mukaiseen tiheyteen.
 • Lähetämme mittaustodistuksen, jossa näet tarkat puumäärät ja laadut, kaupanteossa sovitut yksikköhinnat puutavaralajeittain sekä toteutuneen kauppasumman.
 • Maksamme puukaupan loppumaksun tilillesi kuukauden kuluttua mittaustodistuksen antamisesta.
 • Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, maksamme puukaupasta kertyneen bonuksen bonustilillesi.
 • Jos olet arvonlisävelvollinen, maksamme sinulle 24 prosentin arvonlisäveron.Tämä sinun on tilitettävä valtiolle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
 • Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaille päivitämme puustotiedot Metsäverkkoon.

Ensiharvennuksen jälkeen kuusivaltaisessa metsässä on noin 900–1100, männyllä 900–1000  ja koivikoissa 700–900 runkoa hehtaarilla. Oksaisissa ja tiheissä männiköissä harvennus tehdään yllä kuvattua aiemmin ja metsään jätetään 1100–1300 puuta hehtaarille.

 
 
 

ensiharvennus

Kasvamaan jätetään parhaat puut, joka saavat harvennuksen ansiosta lisää kasvutilaa.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

Harvennushakkuu turvaa puuston elinvoimaisuuden

Harvennushakkuu

Harvennuksilla parannetaan puuston kasvuolosuhteita ja siksi harvennetussa metsässä puut järeytyvät nopeammin. Metsänomistajalle harvennus tuo tuloja. Kysy lisää Metsä Groupin ammattilaisilta.

tilakäynti

Tilakäynti

Tilakäynnin jälkeen metsänomistajalla on selkeä kokonaiskuva metsän nykytilasta, hakkuumahdollisuuksista ja Metsä Groupin tarjoamista palveluista.

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuollon jälkeen kiireelliset hoito- ja hakkuutyöt on toteutettu laadukkaasti ja tulevien vuosien tarpeet on kartoitettu. Metsänomistaja voi nauttia metsänsä tuotosta huoletta.