Harvennushakkuu turvaa puuston elinvoimaisuuden

 

Harvennuksessa poistetaan osa puustosta ja parannetaan näin kasvamaan jätettävien puiden kasvuolosuhteita. Harvennus kiihdyttää puiden kasvua ja ne järeytyvät nopeammin tukkipuiksi.

Harvennus on ajankohtainen, kun ensiharvennuksesta on kulunut 15–25 vuotta, metsästä ja kasvupaikasta riippuen. Puuston keskimääräinen läpimitta 1,3 metrin korkeudella on tällöin vähintään 16 senttimetriä.

Harvennuksen ajoittaminen ei ole yhtä tarkkaa kuin ensiharvennuksessa. Ajoitukseen vaikuttavat eniten metsän hoitohistoria ja metsänomistajan tavoitteet. Metsä Groupin ammattilaiset neuvovat, millainen harvennus sopii parhaiten sinulle ja metsällesi.

Kasvupaikasta, puulajista ja metsänomistajan tavoitteista riippuen ensiharvennuksen ja uudistushakkuun välissä tehdään yksi tai kaksi harvennusta. Toteutamme harvennukset ala- tai yläharvennuksena riippuen metsän kunnosta ja siitä, haluatko suuremmat hakkuutulot jo harvennuksesta vai vasta myöhemmin toteutettavasta uudistushakkuusta.
Ennen harvennusta metsä pitää yleensä ennakkoraivata.

Alaharvennus sopii kaikkialle

Alaharvennuksessa metsikkökuviolta poistetaan pienimpiä ja huonokasvuisimpia puita ja jätetään isot valtapuut kasvamaan ja järeytymään. Alaharvennusta voi käyttää kaikenikäisissä kasvatusmetsissä ja kaikilla puulajeilla – myös hoitamattomilla metsikkökuvioilla. Jos haluat säästää suurimmat hakkuutulot myöhemmäksi, suosittelemme alaharvennusta.

Yläharvennus hyväkuntoisiin kuusikoihin

Yläharvennuksessa metsikkökuviolta poistetaan suurimmat valtapuut sekä sairaat ja vialliset puut. Jäljelle jäävät kasvamaan seuraavaksi suurimmat ja hyväkuntoiset, ns. lisävaltapuut. Yläharvennus sopii etenkin hyvässä kasvukunnossa olevien, harvennuksin käsiteltyjen kuusikoiden viimeiseksi harvennukseksi, mutta myös männiköissä voidaan tehdä yläharvennus.

Jos haluat harvennuksesta enemmän puunmyyntituloja heti käyttöösi, suosittelemme yläharvennusta. Tutkimusten mukaan koko metsän kiertoajalta saadaan suurin kokonaistulo, kun viimeiseksi harvennukseksi valitaan yläharvennus. Se pidentää metsikkökuvion kiertoaikaa 5–15 vuotta.

Harvennusten jälkeen seuraava metsänkasvatuksen toimenpide on lannoitus tai uudistushakkuu.  

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

1,3 metrin korkeudella keskiläpimitaltaan vähintään 16 senttimetriä paksut ja sitä järeämmät hoidetut ja hoitamattomat metsät.

HYÖTY

Harvennuksilla parannetaan kasvamaan jätettävien puiden kasvuolosuhteita, minkä jälkeen puut järeytyvät nopeammin. Metsänomistaja saa harvennuksista säännöllisesti tuloja, ja metsät kasvavat hyvinvoivina.

TYÖN KESTO

1 pv/ha

HINTA

Tuotto metsänomistajalle arviolta 500–2500 €/ha

Palvelukuvaus

Harvennus tehdään, kun metsikön puut ovat 1,3 metrin korkeudella keskimäärin vähintään 16 senttimetrin paksuisia. Puusto on tässä vaiheessa yleensä 40–50-vuotiasta. Harvennuksia tehdään ensiharvennuksen jälkeen, ennen uudistushakkuita. Ammattitaitoiset sopimusyrittäjämme toteuttavat harvennukset.

Alaharvennuksessa metsikkökuviolta poistetaan pienimpiä puita ja jätetään isot valtapuut kasvamaan ja järeytymään. Lisäksi heikkolaatuiset ja sairaat puut poistetaan. 

Yläharvennuksessa metsikkökuviolta poistetaan suurimmat valtapuut sekä sairaat ja vialliset puut. Jäljelle jäävät kasvamaan ja järeytymään seuraavaksi suurimmat ja hyväkuntoiset, ns. lisävaltapuut.

Harvennuksessa

 • Käymme läpi ja sovimme hakkuutavan ja sen vaikutuksen metsäsi kasvuun ja metsäluontoon.
 • Teemme hakkuusuunnitelman, jossa huomioidaan toiveesi ja metsäsi erityispiirteet, kuten suojavyöhykkeet ja säilytettävät luontokohteet.
 • Sovimme varastopaikat.
 • Sovimme kanssasi ja käymme läpi mitta- ja laatuvaatimukset.
 • Hoidamme puolestasi tarvittavat ilmoitukset.
 • Teemme ennakkoraivauksen, jos et halua tehdä sitä itse.
 • Sopimusyrittäjämme harventavat metsän suositusten mukaiseen tiheyteen.
 • Lähetämme mittaustodistuksen, jossa näet tarkat puumäärät ja laadut, kaupanteossa sovitut yksikköhinnat puutavaralajeittain sekä toteutuneen kauppasumman.
 • Maksamme puukaupan loppumaksun tilillesi kuukauden kuluttua mittaustodistuksen antamisesta.
 • Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, maksamme puukaupasta kertyneen bonuksen bonustilillesi.
 • Jos olet arvonlisävelvollinen, maksamme sinulle 24 prosentin arvonlisäveron. Tämä sinun on tilitettävä valtiolle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
 • Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaille päivitämme puustotiedot Metsäverkkoon.

 

Harvennus tuo puille lisää kasvutilaa

Harvennuksessa poistetaan osa puustosta ja parannetaan näin kasvamaan jätettävien puiden kasvuolosuhteita.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa
 
 

harvennushakkuu

Harvenus parantaa jäljelle jäävän puuston kasvua.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Kokonaisarvosana

Kokonaisarvosana korjuusta asteikolla 1 erittäin tyytymätön - 5 erittäin tyytyväinen. Kyselytutkimus tehty palvelun ostaneiden asiakkaiden kesken elokuussa 2014.

4.2

 

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavia puita. Ennakkoraivaus parantaa puunkorjuun tuottavuutta ja ehkäisee korjuuvaurioita. Kysy lisää Metsä Groupin metsäasiantuntijoilta.

Kasvatuslannoitus, helikopterilannoitus

Kasvatuslannoitus

Kasvatuslannoituksella voidaan saavuttaa metsässä 10 – 20 prosentin lisätuotto. Metsäasiantuntijamme arvioi aina lannoituksen tarpeen ja parhaimman lannoitteen paikan päällä.