Values guide Metsä Group's operations

Kääntömätästys luo hyvät kasvuolosuhteet taimille

Kääntömätästys on Metsä Groupin tärkein maanmuokkausmenetelmä istutuskohteilla. Se sopii kuusen, koivun ja männyn istutuskohteille kivennäismailla, joilla ei ole ongelmia vesitalouden tai routimisen kanssa. Kääntömätästyksessä käännetään maata ympäri samaan paikkaan, jolloin kunttakerros jää kivennäismaan alle ja taimille saadaan aikaan ravinteikkaat ja hyvät kasvuolosuhteet.

Kääntömätästyksellä on monia etuja verrattuna muihin maanmuokkausmenetelmiin. Koska maanpintaa rikotaan vähän, lehtipuuvesakkoakin syntyy vähemmän, mikä taas pienentää taimikonhoitokustannuksia. Maasto pysyy tasaisena, ja siellä on helppo liikkua myös maanmuokkauksen jälkeen. Myös maisemavaikutukset ovat pienemmät. Maanpinnan vähäisen rikkomisen ansiosta ravinnehuuhtoumat vähenevät muihin muokkausmenetelmiin verrattuna. Kysy lisää paikalliselta metsäasiantuntijaltamme!

Istutuspaikka kääntömättäässä

  • Istuta taimi korkeimmalle kohdalle mahdollisimman keskelle mätästä.
  • Taimen etäisyys humuksen reunasta vähintään 15 cm.
  • Riittävän syvälle eli paakun pohja humuskerrokseen asti.
  • Istutettaessa mätäs tiivistetään kevyesti taimipaakun ympäriltä.