Kunnostusojitus

 
 

Ojien kunnostus on tarpeen, jos ojituksesta on kulunut 20–30 vuotta, ojat ovat kasvaneet umpeen ja metsän kasvu on taantunut vedenpinnan nousun seurauksena. Metsä Groupin paikallinen metsäasiantuntija osaa auttaa ojitustarpeen arvioinnissa.

Kunnostusojitus kannattaa toteuttaa heti harvennushakkuun jälkeen, jolloin myös vanhojen ojien kunnostusta haittaava puusto voidaan poistaa harvennuksen yhteydessä.

Kunnostusojituksessa umpeenkasvaneet vanhat ojat perataan kaivinkoneella. Uusia ojia ei nykyään kaiveta, mutta kunnostusojitushankkeen yhteydessä on mahdollista tehdä täydennysojia kuivatustilanteen sitä vaatiessa.

Vesiensuojelu huomioidaan kaikissa työvaiheissa. Huolellinen suunnittelu yhdessä saostusaltaiden, lietekuoppien sekä kaivukatkojen kanssa minimoivat vesistöihin huuhtoutuvan kiintoaineksen määrän.

Metsä Groupilta kaikki kunnostusojitukseen liittyvät palvelut ovat saatavilla helposti saman yhteyshenkilön kautta.

Kunnostusojitukseen on mahdollista saada valtion kemera-tukea. Metsäasiantuntijamme osaavat kertoa lisää tukimahdollisuuksista sekä hoitavat tarvittaessa niihin liittyvät ilmoitukset ja hakemukset.

Kunnostusojitus kerran puuston kiertoaikana

Kunnostusojitus turvaa puuston kasvuedellytykset vuosiksi eteenpäin. Yleensä turvemailla riittää yksi kunnostusojitus puuston kiertoaikana, sillä puuston määrän lisääntyessä haihdutus riittää usein pitämään kasvupaikan vesitalouden kunnossa.

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

Ojitetut suometsät, joilla puuston kasvu on taantunut ojien umpeenkasvun ja vedenpinnan nousun seurauksena.

HYÖTY

Puuston kasvu kiihtyy, kun metsän vesitalous on kunnossa.

TYÖN KESTO

Riippuu ojitustarpeesta.

HINTA

0,8–1,1 €/juoksumetri

Palvelukuvaus

Kunnostusojitus tehdään, kun edellisestä ojituksesta on kulunut 20–30 vuotta ja puuston kasvu on taantunut.

Metsäasiantuntijamme arvioi maastokäynnillä ojitustarpeen ojien kunnon sekä puuston kasvun ja määrän perusteella. Kunnostusojituksen yhteydessä voidaan tarvittaessa tehdä kuivatuksen kannalta tarpeellisia täydennysojia.

Kunnostusojituksen toteuttavat ammattitaitoiset urakoitsijamme kaivinkoneella. Kunnostusojituksia tehdään ympäri vuoden.


Kunnostusojituksessa

  • Sovimme metsänomistajan kanssa kunnostus- ja täydennysojitettavat kohteet.
  • Sovimme metsänomistajan kanssa mahdollisista ojalinja- ja harvennushakkuukohteista sekä tarvittaessa terveyslannoituksesta.
  • Teemme kunnostusojitus- ja vesiensuojelusuunnitelmat ja suunnittelemme ojalinjat maastoon.
  • Teemme tarvittavat ennakkoilmoitukset viranomaisille sekä kemera-hakemukset.
  • Poistamme ojien kaivamista haittaavan puuston sekä teemme tarvittaessa harvennushakkuun.
  • Kunnostamme ojat kaivinkoneella ja huolehdimme tarvittavista vesiensuojelutoimenpiteistä. 

Kunnostusojituksen ansiosta puuston kasvu elpyy, koska metsän vesitalous on kunnossa ja puusto on harvennettu oikeaan tiheyteen. Kunnostusojituksen jälkeen puusto saa kasvaa 10–15 vuotta ennen seuraavaa harvennus- tai uudistushakkuuta.  

 
 

Puunkorjuu turvemailla

Suomessa on vankkaa osaamista turvemaiden metsänhoitoon.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa


 

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

Harvennushakkuu turvaa puuston elinvoimaisuuden

Harvennushakkuu

Harvennuksilla parannetaan puuston kasvuolosuhteita ja siksi harvennetussa metsässä puut järeytyvät nopeammin. Metsänomistajalle harvennus tuo tuloja. Kysy lisää Metsä Groupin ammattilaisilta.

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on oman metsän käsikirja, joka helpottaa metsässä tehtävien töiden suunnittelua ja toteutusta sekä yhteydenpitoa Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa.

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuollon jälkeen kiireelliset hoito- ja hakkuutyöt on toteutettu laadukkaasti ja tulevien vuosien tarpeet on kartoitettu. Metsänomistaja voi nauttia metsänsä tuotosta huoletta.