Kuusen, männyn ja koivun taimet

Kuusen taimet, männyn taimet ja koivun taimet

 

Tarjoamme metsänviljelyyn taimitarhalla jalostetusta siemenalkuperästä kasvatettuja männyn, kuusen ja rauduskoivun taimia. Käytämme aina parasta saatavilla olevaa siemenalkuperää, jonka ansiosta puut kasvavat jopa 20-30 prosenttia enemmän ja ovat myös laadultaan parempia kuin metsikköalkuperää olevat puut. Jalostettua alkuperää olevien taimien pituuskasvu on ripeää, jolloin vakiintunut taimikkokin syntyy nopeasti.

Sopivin puulaji ja taimityyppi valitaan kasvupaikan viljavuuden sekä metsänomistajan tavoitteiden mukaan. Metsä Group on toiminut pitkään metsänuudistamisen edelläkävijänä ja metsäasiantuntijoillamme on paras tietämys oikean puulajin ja taimityypin valintaan.

Etelä- ja Keski-Suomessa käytämme kuusen istutuksessa kuusen keskipaakkutaimia, jotka ovat 15–30 sentin mittaisia. Kaikkein rehevimmille kasvupaikoille suosittelemme isopaakkutaimia.

Männyn taimet ovat yksivuotiaita keskipaakkutaimia, jotka ovat pituudeltaan 9–20 sentin mittaisia.

Rauduskoivun taimet ovat 20–30 sentin mittaisia yksivuotiaita keskipaakkutaimia.

Kaikki Metsä Groupin tarjoamat taimet voidaan istuttaa kätevästi istutusputkella. Havupuiden taimet on käsitelty tukkimiehentäitä vastaan. Sopivia taimilajeja käyttämällä istuttaminen onnistuu hyvin lähes koko sulan maan kauden ajan.

Uuden metsän perustamisessa onnistut parhaiten Metsä Groupin tarjoamilla laadukkailla taimilla. Toimitamme vuosittain suomalaisille metsänomistajille lähes 40 miljoonaa taimea.

Tiesithän, että voit tilata meiltä metsänuudistamisen myös männyn ja kuusen sekaviljelynä, jossa uudistusalalle kylvetään männyn siemeniä kuusen taimien lomaan. Näin saadaan aikaan sekametsiä, jotka ovat yhden puulajin metsiä kestävämpiä ja monimuotoisempia sekä kasvavat hyvin. Menetelmä sopii erityisesti alueille, joilla on riski hirvituhoista, mutta se vähentää myös muiden tuhojen riskiä. Kysy lisää sekaviljelystä metsäasiantuntijaltamme tai lue lisää täältä.

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

0–1 -vuotiaat uudistushakkuualat, joissa on tehty maanmuokkaus.

HYÖTY

Kasvupaikalle parhaiten sopivien taimien käyttö varmistaa metsän nopean alkukehityksen ja vähentää metsätuhojen riskiä sekä varhaishoidon tarvetta. Jalostetusta alkuperästä tuotettujen taimien ansiosta puista kehittyy laadukkaita ja nopeakasvuisia.

TYÖN KESTO

Toimitus sovitun mukaisesti.

HINTA

300–600 €/ha

Palvelukuvaus

Taimitilaus kannattaa tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta pystymme varaamaan kevään ja kesän toimituksiin riittävän määrän taimia. Taimitilauksesta kannattaa sopia metsäasiantuntijamme kanssa puukauppojen yhteydessä.

Taimitilauksessa

  • Sovitaan metsänviljelyssä käytettävä puulaji sekä tarvittava taimimäärä ja -laji.
  • Kuusia istutetaan 1800 - 2000 kappaletta, mäntyjä 2000 - 2200 ja rauduskoivuja 1600 kappaletta hehtaarille.
  • Sovitaan töiden suorittaja sekä suunniteltu toteutusajankohta.
  • Metsä Group toimittaa taimet sekä tarvittaessa työvälineet sovittuun paikkaan.
  • Teemme istutustyön sovitusti ja raportoimme siitä metsänomistajalle.
  • Huolehdimme tarvittaessa viranomaisilmoituksista.

Laadukkaiden ja kasvupaikalle parhaiten sopivien taimien ansiosta uusi puusukupolvi varttuu vauhdikkaasti. Metsänviljelyn onnistuminen kannattaa varmistaa viljelyä seuraavana keväänä.

Metsä Group antaa taimitarhaperäisistä vioista ja istutustyöstä (mukaan lukien syysistutuksesta aiheutuneet roustevauriot) toimitusvuoden jälkeisen vuoden kesäkuun loppuun saakka voimassa olevan takuun, joka käsittää täydennysviljelyn Metsä Groupin kustannuksella, mikäli istutettuja taimia on taimitarhaperäisten vikojen tai Metsä Groupin tai sen alihankkijan suorittaman virheellisen istutustyön seurauksena tuhoutunut hoitoalueella yli 10 %. Metsä Group ei vastaa luonnontuhoista tai mistään muista taimille aiheutuneista tuhoista siltä osin, kun ne eivät johdu taimitarhaperäisistä vioista tai Metsä Groupin taikka sen alihankkijan virheellisestä istutustyöstä.

 

 

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

maanmuokkaus

Maanmuokkaus

Maanmuokkauksella luodaan uudelle puusukupolvelle otolliset kasvuolosuhteet. Meidän asiantuntijamme osaavat valita parhaimman maanmuokkausmenetelmän metsääsi.

Siemenet

Uuden metsän perustamisessa onnistut parhaiten Metsä Groupin tarjoamilla laadukkailla siemenillä.