Maanmuokkaus

 

Maanmuokkauksella luodaan uudelle puusukupolvelle otolliset kasvuolosuhteet. Maanmuokkauksessa metsämaan pintakerrosta rikotaan niin, että istutettaville taimille tai kylvettäville siemenille syntyy kosteus- ja lämpöolojen puolesta paras mahdollinen kasvualusta. Metsä Group on jo pitkään toiminut maassamme edelläkävijänä laadukkaiden maanmuokkausmenetelmien kehittäjänä.

Maanmuokkauksella on ratkaiseva merkitys taimikon alkuvaiheen kehitykseen. Laadukkaasti toteutettu maanmuokkaus maksaa itsensä nopeasti takaisin, sillä taimet ponnistavat rivakasti kasvuun, jolloin taimikon heinäys- ja varhaisperkaustarve vähenevät. Samalla riski tukkimiehentäi- ja myyrätuhoille pienenee.

Maanmuokkaus tehdään joko kaivinkoneella tai äkeellä. Sopiva maanmuokkaus-menetelmä valitaan kasvupaikan rehevyyden, maalajin sekä kosteusolojen mukaan. Samalla alueella voidaan tarvittaessa käyttää useampaa muokkausmenetelmää.

Suosimme kääntömätästystä, koska se luo taimille hyvät kasvuolosuhteet, on ympäristöystävällinen ja vähentää tulevia taimikonhoitokustannuksia. Meidän asiantuntijamme osaavat valita parhaimman maanmuokkausmenetelmän metsääsi.

Äestystä käytetään kuivahkoilla kankailla ja sitä karummilla kohteilla, joissa vesitalous on kunnossa. Uudistettaessa mäntyä luontaisesti on äestys sopivin muokkausmenetelmä. Ei sovi turvemaille. 

Laikutusta käytetään pienialaisilla työmailla. Sopivia kohteita ovat rinnemaat, kivikot ja maisemallisesti arat kohteet. Laikutus ei sovellu paksukunttaisille tai veden vaivaamille maille. Voidaan käyttää turvemaiden kylvöissä ja luontaisessa uudistamisessa. 

Mätästyskohteita ovat rehevät kasvupaikat, jotka uudistetaan istuttamalla. Kaikki kuusen istutuskohteet muokataan mätästämällä. 

Naveromätästystä käytetään tasaisilla ja veden vaivaamilla kivennäismailla, joilla on tarpeen ohjata muokkauksella pintavesiä.

Ojitusmätästystä käytetään kohteilla, joilla on muokkauksen yhteydessä tarpeen saada aikaan pysyvämpi kuivatusvaikutus. Ojitusmätästys on pääasiassa turvemaiden muokkausmenetelmä. 

Kääntömätästystä käytetään ensisijaisena menetelmänä kuusen, koivun ja männyn istutuskohteilla kivennäismailla, joilla ei ole ongelmia vesitalouden tai routimisen kanssa. Voidaan käyttää istutukseen, kylvöön tai luontaiseen uudistamiseen myös turvemailla ojitusmätästyksen yhteydessä tai kun vesitaloudesta on huolehdittu ojituksella. 

Laikkumätästystä käytetään kuusen, koivun ja männyn uudistamiseen hienojakoisilla kivennäismailla ja turvemailla. Voidaan käyttää istutukseen, kylvöön tai luontaiseen uudistamiseen myös turvemailla ojitusmätästyksen yhteydessä tai kun vesitaloudesta on huolehdittu ojituksella.


Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

0–1 -vuotiaat uudistushakkuualat

HYÖTY

Laadukas maanmuokkaus varmistaa taimikon alkuvaiheen nopean kehityksen ja vähentää heinäyksen sekä varhaisperkauksen tarvetta.

TYÖN KESTO

0,5 pv/ha

HINTA

180–490 €/ha

Palvelukuvaus

Maanmuokkauksella luodaan taimille tai siemenille riittävä määrä otollisia kasvupaikkoja. Maanmuokkauksesta ja siinä käytettävästä menetelmästä voi sopia Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa puukauppojen yhteydessä.

Maanmuokkaus tehdään viimeistään uudistushakkuuta seuraavan kesäkauden aikana. Mikäli uudistusalalta kerätään latvusmassa energiakäyttöön, tehdään maanmuokkaus sen jälkeen kun latvusmassa on kuljetettu tien varteen.

Maanmuokkauksen suorittavat ammattitaitoiset metsänhoitourakoitsijamme.

Maanmuokkauksessa

  • Uudistusalalle tehdään hehtaaria kohden 1600 – 2200 istutus- tai kylvöpaikkaa taimille tai siemenille puulajista riippuen.
  • Maanmuokkaus  tehdään kaivinkoneella laikutuksena, laikkumätästyksenä, kääntömätästyksenä tai ojitusmätästyksenä.
  • Ojitusmätästyksessä uudistusalueen pintakerrosta kuivataan matalilla navero-ojilla taimien kasvun turvaamiseksi. Kiintoaineksen huuhtoutuminen estetään muun muassa lietekuopin ja kaivukatkoin. 
  • Vähäkivisillä ja ohutkunttaisilla kangasmailla maanmuokkaus voidaan tehdä äestämällä metsäkoneeseen liitetyllä äkeellä.

Maanmuokkauksen jälkeen uudistusala on valmis uusien taimien istutukseen tai siementen kylvöön. Luontaisessa uudistamisessa maanmuokkaus luo sopivan kasvualustan siemenille.

maanmuokkaus

Maanmuokkaus on metsänuudistamistöiden ensimmäinen vaihe.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa
 
 

kääntömätästys

Kääntömätästys on Metsä Groupin kehittämä menetelmä, joka luo taimelle hyvät kasvuolosuhteet ja vähentää vesakon syntyä.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

 

 

 

 

 

 

Vähemmän ravinnehuuhtoutumia

Kääntömätästyksessä maanpintaa rikotaan vain mättäiden kohdalta ja siksi ravinnehuuhtoumat vähenevät.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

Kuusen, männyn ja koivun taimet

Taimet

Uuden metsän perustamisessa onnistut parhaiten Metsä Groupin tarjoamilla laadukkailla taimilla.

Siemenet

Uuden metsän perustamisessa onnistut parhaiten Metsä Groupin tarjoamilla laadukkailla siemenillä.