Metsäautotien rakentaminen


Hyväkuntoinen metsäautotie mahdollistaa puunkorjuu- ja metsänhoitotöiden sujuvan toteutuksen ympäri vuoden ja nostaa metsätilan arvoa.

Oikein suunniteltu metsäautotie lyhentää puutavaran metsäkuljetusmatkaa ja mahdollistaa puunkorjuun ja -kuljetuksen myös kesällä. Tilalta myytävästä puusta saa paremman hinnan ja investointi maksaa itsensä takaisin puukauppojen yhteydessä.

Metsäautotien perusparannus

Metsäautotien perusparannuksessa vanhan tien runko muotoillaan uudestaan, reunoilta raivataan puusto ja kaivetaan ojat, asennetaan tarvittavat rumpuputket ja tie päällystetään soralla tai murskeella. Näin varmistetaan, etteivät vesi ja routa pääse vaurioittamaan tietä ja se on liikennöitävissä myös kesällä.

Metsäasiantuntijamme osaavat arvioida metsätien kunnostustarpeen tai mahdollisuudet uuden tien tekoon. Koordinoimme hanketta ja toteutamme kunnostustyöt osaavien metsänhoitourakoitsijoidemme kanssa. Toisinaan toimiva ratkaisu voi olla myös metsäautotietä kevyempi piennartie, joka mahdollistaa puunkorjuun.

Metsäautotien rakentaminen ja perusparannus ovat yleensä usean tilan yhteishankkeita, jolloin kustannukset jakautuvat eri tilojen kesken. Työhön on mahdollisuus saada myös valtion kemera-tukea.

Tiekustannukset voidaan vähentää metsäverotuksessa normaalisti vuosipoistoina.

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

Metsätiet, jotka vaativat kunnostusta tai jotka halutaan muuttaa ympäri vuoden liikennöitäviksi. Metsäalueet, jonne on järkevää tehdä uusi metsäautotie. Suuret yksittäiset leimikot, joiden korjuuta varten on kannattavaa rakentaa piennartie tai muu vastaava korjuutekninen kulkuväylä.

HYÖTY

Hyväkuntoinen metsäautotie mahdollistaa puunkorjuu- ja metsänhoitotyöt ympärivuotisesti, nostaa tilan arvoa sekä palvelee palstan virkistyskäyttöä. Puista saa paremman hinnan, kun leimikko on korjattavissa kesäaikaan ja metsäkuljetusmatka lyhenee.

TYÖN KESTO

Riippuu tien pituudesta.

HINTA

Riippuun tien pituudesta.

Palvelukuvaus

Teemme metsäautoteiden perusparannuksia sekä uusien teiden rakentamista koko sulan maan kauden ajan. Tiehankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on hyvä varata aikaa puolesta vuodesta kahteen vuoteen riippuen tien kunnosta, pituudesta ja osakkaiden määrästä.


Metsäasiantuntijamme koordinoivat tiehanketta ja töiden käytännön toteutuksesta vastaavat kokeneet metsänhoitourakoitsijamme.

Metsäautotien perusparannus tai rakentaminen

  • Kartoitamme metsänomistajan kanssa tien kunnostustarpeet tai mahdollisuudet uudet tien rakentamiseen.
  • Teemme esityksen hankkeen toteutuksesta, aikataulusta ja kustannuksista.
  • Suunnittelemme tiehankkeen ja hoidamme siihen liittyvät viranomaisilmoitukset ja kemera-hakemukset. Kutsumme tarvittaessa koolle tiehankkeen muut osakkaat.
  • Toteutamme kunnostus- tai rakennustyöt sovitusti ja laadukkaasti.
  • Luovutamme valmiin tien metsänomistajalle

Metsäautotiehankkeen jälkeen metsänomistajalla on käytössään laadukkaasti rakennettu tai kunnostettu metsäautotie, joka mahdollistaa puunkorjuun ja metsänhoitotyöt ympärivuotisesti.

 
 

Metsäautotien perusparannus

Perusparannuksessa varmistetaan, etteivät vesi ja routa pääse vaurioittamaan tietä ja se on liikennöitävissä myös kesällä.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

 

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on oman metsän käsikirja, joka helpottaa metsässä tehtävien töiden suunnittelua ja toteutusta sekä yhteydenpitoa Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa.

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuollon jälkeen kiireelliset hoito- ja hakkuutyöt on toteutettu laadukkaasti ja tulevien vuosien tarpeet on kartoitettu. Metsänomistaja voi nauttia metsänsä tuotosta huoletta.