Nuoren metsän hoito


Nuoren metsän hoito on tarpeellinen, jos metsä on päässyt kasvamaan ylitiheänä liian pitkään.

Nuoren metsän hoidossa poistetaan havupuita varjostavia lehtipuita sekä harvennetaan puuryhmiä. Nuoren metsän hoito voidaan tehdä myös rauduskoivun hyväksi, mikäli laadukkaita havupuita ei ole tarpeeksi.

Nuoren metsän hoito on tärkeä toimi ja satsaus tulevaisuuteen, mutta metsänomistaja voi saada myös puukauppatuloja energia- tai kuitupuusta. Toimenpiteen ansiosta metsäsi arvokasvu elpyy ja tulevien hakkuiden taloudellinen kannattavuus paranee.

Nuoren metsän hoito voidaan tehdä metsurityönä tai hakkuukoneella. Usein ennakkoraivaus on tarpeen ennen puunkorjuuta hyvän työjäljen varmistamiseksi.
Riukuuntuneen nuoren metsän hoito vaatii tekijältään rautaista ammattitaitoa. Siksi työssä kannattaa luottaa Metsä Groupin taitavien tekijöiden kokemukseen.
  
Nuoren metsän hoitoon on mahdollista hakea valtion kemera-tukea. Metsäasiantuntijamme hoitavat tarvittaessa ennakkoilmoitukset sekä tukihakemuksen tekemisen viranomaisille.

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

Ylitiheät 9–17 metrin pituiset nuoret kasvatusmetsät, joissa taimikonhoito on jäänyt tekemättä tai taimikko on jäänyt liian tiheäksi.

HYÖTY

Puut saavat lisää kasvutilaa ja niiden kasvu elpyy. Kasvatettavien puiden laatu sekä tulevien hakkuiden kannattavuus paranevat.

TYÖN KESTO

1,2 pv–3 pv/ha

HINTA

300–700 €/ha

Palvelukuvaus

​Nuoren metsän hoito on tarpeellinen, jos taimikonhoito on jäänyt tekemättä ja metsä on kasvanut ylitiheänä 9–17 metrin pituuteen. Teemme nuoren metsän hoitoa ympärivuotisesti keliolosuhteiden salliessa. Nuoren metsän hoidon toteuttavat ammattitaitoiset metsurimme tai hakkuukoneurakoitsijat.

Nuoren metsän hoidossa

  • Sovitaan metsäasiantuntijamme kanssa kunnostettavat kohteet ja korjuumenetelmät ja solmitaan puukauppa, mikäli kohteelta korjataan energia- tai kuitupuuta.
  • Tarvittaessa metsurimme tekevät ennakkoraivauksen.
  • Harvennuksessa poistetaan havupuiden kehittymistä haittaavat lehtipuut, huonolaatuiset puut ja harvennetaan puuryhmät. 
  • Monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lehtipuita kuten haapoja, raitoja, pihlajia ja leppiä säästetään sopiviin paikkoihin.
  • Kuljetamme energia- tai kuitupuut ajokoneella tien varteen varastolle.
  • Teemme tarvittavat ennakkoilmoitukset ja kemera-rahoitushakemukset.
  • Toimitamme metsänomistajalle mittaustodistuksen.
  • Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaille päivitämme puustotiedot Metsäverkkoon.

Nuoren metsän hoidon jälkeen metsässä kasvaa 1600–2000 hyvälaatuista runkoa hehtaarilla. Seuraava toimenpide metsässä on varsinainen ensiharvennus 5–10 vuoden kuluttua nuoren metsän hoidosta.

 

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

Harvennushakkuu turvaa puuston elinvoimaisuuden

Harvennushakkuu

Harvennuksilla parannetaan puuston kasvuolosuhteita ja siksi harvennetussa metsässä puut järeytyvät nopeammin. Metsänomistajalle harvennus tuo tuloja. Kysy lisää Metsä Groupin ammattilaisilta.

tilakäynti

Tilakäynti

Tilakäynnin jälkeen metsänomistajalla on selkeä kokonaiskuva metsän nykytilasta, hakkuumahdollisuuksista ja Metsä Groupin tarjoamista palveluista.

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuollon jälkeen kiireelliset hoito- ja hakkuutyöt on toteutettu laadukkaasti ja tulevien vuosien tarpeet on kartoitettu. Metsänomistaja voi nauttia metsänsä tuotosta huoletta.