Taimikon harvennus

 

Taimikon harvennus on ajankohtainen kuusikoissa 3–4 metrin, männiköissä 4–7 metrin ja rauduskoivikoissa 4–5 metrin pituusvaiheessa. Pohjois-Suomessa taimikon harvennus voidaan tehdä jo hieman aiemminkin.

Taimikon harvennus on kasvun ylläpitämisen lisäksi tärkeä toimenpide myös puuston laadun kannalta, sillä taimikon harvennuksessa tehdään kasvutilaa hyvälaatuisille puille poistamalla etukasvuisia sekä laadultaan huonoja puita.


Taimikon harvennus kannattaa tehdä ajallaan, sillä toimenpiteen myöhästyessä siitä aiheutuvat kustannukset nousevat ja metsän kasvu kärsii. Tasainen taimikko, jossa puilla on riittävästi kasvutilaa, saavuttaa ensiharvennusvaiheen selvästi harventamatonta taimikkoa nopeammin.

Taimikon harvennukseen on mahdollista saada valtion kemera-tukea.  Metsäasiantuntijamme osaavat kertoa lisää tukimahdollisuuksista ja he myös hoitavat tarvittaessa niihin liittyvät ilmoitukset ja hakemukset. Haemme kaikki tuet suoraan metsänomistajalle.

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

3–7 metrin pituiset taimikot

HYÖTY

Puut saavat lisää kasvutilaa ja kasvamaan jäävät laadultaan parhaat puut. Harvennuksen ansiosta puiden kasvu kiihtyy ja ensiharvennushakkuun taloudellinen kannattavuus paranee.

TYÖN KESTO

1,2 pv–3 pv/ha

HINTA

300–700 €/ha

Palvelukuvaus

Taimikon harvennus tehdään, kun kasvatettavat puut ovat puulajista ja puuston tiheydestä riippuen 3–7 metrin mittaisia. Etelä- ja Keski-Suomessa taimikko on tässä vaiheessa yleensä 10–15 vuoden ikäinen.

Taimikon harvennuksessa

  • Sovitaan metsäasiantuntijamme kanssa harvennettavat kohteet.
  • Toteutamme työt sovitusti ja suositusten mukaiseen tiheyteen.
  • Havupuutaimikoista poistetaan havupuiden kehittymistä haittaavat lehtipuut, huonolaatuiset ja etukasvuiset puut sekä liian lähellä toisiaan kasvavat havupuut. Kasvatettavien puiden etäisyys toisistaan tulee olla vähintään yksi metri.
  • Havupuutaimikoissa lehtipuustoa jätetään tarvittaessa täydentämään taimikkoa siten, että kokonaistiheys on tavoitteen mukainen. Lehtipuita ei jätetä kahta metriä lähemmäksi havupuun taimia.
  • Monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lehtipuita kuten haapoja, raitoja, pihlajia ja leppiä säästetään sopivissa paikoissa.
  • Metsurimme valvovat taimikon tiheyttä säännöllisin koealamittauksin ja raportoivat mittaustulokset työn valmistuttua.
  • Lähetämme metsänomistajalle raportin tehdystä työstä.
  • Teemme tarvittavat ennakkoilmoitukset ja kemera-rahoitushakemukset.
  • Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaille päivitämme puustotiedot Metsäverkkoon.

Taimikon harvennuksen tavoitetiheys on männikössä 2000–2200, kuusikossa 1800–2000 ja rauduskoivikossa noin 1600 laadukasta runkoa hehtaarilla.

Oikein toteutetun taimikon harvennuksen jälkeen puusto saa varttua rauhassa ensiharvennusvaiheeseen saakka.      

Taimikon harvennuksissa noudatetaan Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia. Taimikon harvennuksen jälkeisen jäävän puuston tiheys saa olla maksimissaan 20 % tavoitetiheyttä suurempi. Mikäli jäävän puuston tiheys on edellä mainittua ylärajaa suurempi, tehdään korjaustyö Metsä Groupin toimesta veloituksetta.

Taimikonhoitotöiden hinnoittelu palkitsee oikea-aikaisuudesta

Taimikon harvennuksen ja varhaisperkauksen hinnoittelussa sovelletaan neljään kantoläpimitta- ja viiteen poistumaluokkaan perustuvaa mallia. Malli palkitsee metsänomistajan oikea-aikaisuudesta. Kun taimikonhoitotyöt tehdään oikea-aikaisesti, on hintakin edullisempi: jokainen viivytelty vuosi taimikonhoidossa lisää työn kustannuksia noin 10–15 prosentilla. Metsänomistaja saa aina Metsä Groupin metsäasiantuntijalta hinta-arvion kustannuksista työtilausta tehtäessä. Lopullinen hinta määräytyy toteutuneen poistuman ja kantoläpimitan perusteella, kun työ on tehty.

Taimikonhoidon vaikeusluokat

Varhaisperkaus ja taimikon harvennus samassa taulukossa.

 
 

taimikonhoito

Taimikonhoito tarkoittaa taimikonharvennusta. Taimikonhoito parantaa ensiharvennuksen kannattavuutta.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

Ensiharvennus on metsän tärkein harvennus

Ensiharvennus

Ensiharvennuksessa poistetaan huonolaatuiset ja -kasvuiset puut ja annetaan laatupuille kasvutilaa. Metsän tulevaisuuden kannalta ensiharvennus on tärkein harvennus.

Metsätila-arvio

Metsätila-arvio

Metsätila-arvio kertoo metsäsi taloudellisen arvon. Se tarvitaan esimerkiksi perunkirjaa laadittaessa. Metsä Group tekee tila-arvion ammattitaidolla.