Uudistushakkuusta kertyvät suurimmat tulot

 

Uudistushakkuussa puusto korjataan talteen  ja valmistellaan uuden metsän synty.

Usein uudistushakkuu on ajankohtainen, kun metsän kasvattaminen ei ole enää taloudellisesti perusteltua. Tyypillisesti näin on, kun puuston kasvu alkaa taantua. Metsänomistajan arvot ja tavoitteet metsänsä suhteen vaikuttavat uudistamisajankohtaan ja -tapaan. Uudistushakkuuta kutsutaan myös päätehakkuuksi.

Yleisin uudistushakkuutapa on avohakkuu. Metsä voida​an uudistaa myös siemenpuuhakkuuna, kaistalehakkuuna tai suojuspuuhakkuuna.

Metsää voi kasvattaa myös eri-ikäisrakenteisena, jolloin sitä hoidetaan poiminta- ja pienaukkohakkuin.

Avohakkuu

Avohakkuussa metsikkökuviolta kaadetaan lähes kaikki puut.  Avohakkuualalle jätetään aina säästöpuita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Myös metsäsertifiointi edellyttää säästöpuiden jättämistä.

Avohakkuun yhteydessä kannattaa aina sopia metsänuudistamistöistä eli maanmuokkauksesta sekä taimien istutuksesta tai kylvöstä, jotta uusi metsä lähtee nopeasti kasvuun.

Siemenpuuhakkuu

Siemenpuuhakkuissa metsikkökuviolle jätetään puita, joiden siemenistä uuden metsän on tarkoitus syntyä luontaisesti. Siemenpuuhakkuu sopii lähinnä männylle karuimmilla kasvupaikoilla.

Sekä avo- että siemenpuuhakkuissa otetaan huomioon kohteen luontoarvot. Metsänhakkuun toteutuksessa voidaan ottaa huomioon myös esimerkiksi riistanhoito. Metsä Groupin metsäammattilaiset osaavat neuvoa, mikä hakkuutapa sopii juuri sinun tavoitteisiisi. Eri tavoitteiden painottaminen vaikuttaa hakkuusta saataviin tuloihin.

Uudistamisen myöhästyminen voi alentaa metsän tuottoa puiden lahoamisen tai lumi-  ja myrskytuhojen vuoksi.

Kesällä hakattavilta uudistushakkuutyömailta ostamme myös latvusmassaa eli oksia ja puiden latvuksia. Niiden annetaan ensin kuivahtaa palstalla, jotta neulasissa olevat ravinteet jäävät metsään. Kuivatusta jatketaan varastopinossa tien varressa. Uuden metsän perustaminen – maanmuokkaus ja taimien istutus – on helpompaa, kun latvukset on korjattu pois. Myös taimikon varhaishoito helpottuu, kun maastossa kulkeminen on helpompaa.

Uudistushakkuun jälkeen seuraava metsänhoidon vaihe on metsän uudistaminen.

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

Uudistushakkuu on ajankohtainen, kun metsän uudistamisesta on metsänomistajalle suurempi hyöty, kuin sen kasvattamisesta.

HYÖTY

Uudistushakkuussa saadaan talteen nykyisen puuston tuotto ja valmistellaan uuden metsän synty. Metsänomistajan suurimmat tulot kertyvät uudistushakkuista.

TYÖN KESTO

1 pv/ha

HINTA

Tuotto metsänomistajalle arviolta 3000–22000 €/ha

Palvelukuvaus

Uudistushakkuussa korjataan talteen metsän tuottama puu ja luodaan perusta uuden metsän synnylle.

Esimerkiksi Etelä-Suomessa uudistushakkuu on ajankohtainen, kun puuston läpimitta 1,3 metrin korkeudelta on kuusikossa vähintään 26 senttimetriä ja männikössä vähintään 22 senttimetriä.

Avohakkuussa metsiköstä kaadetaan valtaosa puista. Uusi metsä syntyy viljellen. Siemenpuuhakkuissa metsikkökuviolle jätetään puita, joiden siemenistä uuden metsän on tarkoitus alkaa kasvaa luontaisesti.

Uudistushakkuussa

 • Käymme läpi ja sovimme hakkuutavan ja sen vaikutuksen metsäsi kasvuun ja metsäluontoon.
 • Teemme hakkuusuunnitelman, jossa huomioidaan toiveesi ja metsäsi erityispiirteet, kuten suojavyöhykkeet ja säilytettävät luontokohteet.
 • Sovimme varastopaikat.
 • Sovimme kanssasi ja käymme läpi mitta- ja laatuvaatimukset.
 • Hoidamme puolestasi tarvittavat ilmoitukset.
 • Raivaamme metsikön ennen uudistamista, jos et tee sitä itse.
 • Sopimusyrittäjämme toteuttavat hakkuut.
 • Lähetämme mittaustodistuksen, jossa näet tarkat puumäärät ja laadut, kaupanteossa sovitut yksikköhinnat puutavaralajeittain sekä toteutuneen kauppasumman.
 • Maksamme puukaupan loppumaksun tilillesi kuukauden kuluttua mittaustodistuksen antamisesta.
 • Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, maksamme puukaupasta kertyneen bonuksen bonustilillesi.
 • Jos olet arvonlisäverovelvollinen, maksamme sinulle 24 prosentin arvonlisäveron. Tämä sinun on tilitettävä valtiolle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
 • Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaille päivitämme puustotiedot Metsäverkkoon.

Uudistushakkuussa saadaan arvokasta tukkipuuta

Uudistushakkuussa puusto korjataan talteen ja valmistellaan uuden metsän synty.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa


 
 

Uudistushakkuu

Uudistushakkuussa korjataan talteen metsän tuottama puu ja luodaan perusta uuden metsän synnylle.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa
 
 

Säästöpuut ovat lisänneet monimuotoisuutta

Uhanalaiset lajit ovat jo hyötyneet säästöpuista.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

Kokonaisarvosana

Kokonaisarvosana korjuusta asteikolla 1 erittäin tyytymätön - 5 erittäin tyytyväinen. Kyselytutkimus tehty palvelun ostaneiden asiakkaiden kesken elokuussa 2014.

4.3

 

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

maanmuokkaus

Maanmuokkaus

Maanmuokkauksella luodaan uudelle puusukupolvelle otolliset kasvuolosuhteet. Meidän asiantuntijamme osaavat valita parhaimman maanmuokkausmenetelmän metsääsi.