Varhaisperkaus

 

Varhaisperkauksessa poistetaan havupuutaimikosta taimien kasvua haittaava lehtipuuvesakko. Lisäksi saatetaan karsia liian tiheästi kasvavia havupuutaimiryhmiä ojien reunoilta, kosteikoista ja kylvömänniköiden kylvötuppaista.

Toimenpiteellä varmistat taimikkosi kasvun ja estät puustovauriot, joita muutoin syntyisi ylitiheässä metsässä ensiharvennuksen aikaan.

Varhaisperkaukseen on mahdollista saada valtion kemera-tukea. Metsäasiantuntijamme osaavat kertoa lisää tukimahdollisuuksista ja he myös hoitavat tarvittaessa niihin liittyvät ilmoitukset ja hakemukset. Haemme kaikki tuet suoraan metsänomistajalle.       

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Metsäverkko.fi

Perustiedot

KOHDE

4–8 -vuotiaat mänty- ja kuusitaimikot, jossa taimet noin metrin mittaisia.

HYÖTY

Turvataan taimien kasvu ja pidetään seuraavien hoitotöiden kustannukset maltillisina.

TYÖN KESTO

1 pv–2,5 pv/ha

HINTA

270–500 €/ha

Palvelukuvaus

Varhaisperkauksessa hoidetaan taimikkoa

Varhaisperkaus tehdään, kun kasvatettavat männyn- tai kuusentaimet ovat noin metrinmittaisia eli 4–8 vuotta istutuksen jälkeen. Teemme varhaisperkauksia juhannuksesta syyskuulle. Koivun ja haavan viljelytaimikoissa ei varhaisperkausta yleensä tarvita.

Varhaisperkauksessa havupuutaimikosta

  • Poistetaan yli 10 cm pitkät lehtipuut alle kahden metrin etäisyydeltä havupuuntaimista. 
  • Poistetaan huonokuntoiset puut, ei kuitenkaan säästöpuita.
  • Tarvittaessa harvennetaan alle puolen metrin etäisyydellä toisistaan olevia havupuita niin, että jätetään kasvupaikalle paras taimi.

Varhaisperkauksen jälkeen kuusentaimia on 1800–2000 kappaletta hehtaarilla. Jos kyseessä on luontaisesti tai kylväen perustettu mäntytaimikko, taimia on varhaisperkauksen jälkeen jäljellä 3000–4000 kappaletta hehtaarilla.

Lehtipuita voidaan jättää aukkopaikkoihin eli yli kahden metrin etäisyydelle kasvatuskelpoisista havupuista. Jätettävien lehtipuiden tulee olla samanmittaisia tai lyhyempiä kuin kasvatettavien havupuiden. Jätettäviksi lehtipuiksi valitsemme mahdollisuuksien mukaan rauduskoivuja.

Taimikonhoitotöiden hinnoittelu palkitsee oikea-aikaisuudesta

Taimikon harvennuksen ja varhaisperkauksen hinnoittelussa sovelletaan neljään kantoläpimitta- ja viiteen poistumaluokkaan perustuvaa mallia. Malli palkitsee metsänomistajan oikea-aikaisuudesta. Kun taimikonhoitotyöt tehdään oikea-aikaisesti, on hintakin edullisempi: jokainen viivytelty vuosi taimikonhoidossa lisää työn kustannuksia noin 10–15 prosentilla. Metsänomistaja saa aina Metsä Groupin metsäasiantuntijalta hinta-arvion kustannuksista työtilausta tehtäessä. Lopullinen hinta määräytyy toteutuneen poistuman ja kantoläpimitan perusteella, kun työ on tehty.

Taimikonhoidon vaikeusluokat

Varhaisperkaus ja taimikon harvennus samassa taulukossa.

 

varhaisperkauksessa poistetaan vesakkoa

Varhaisperkaus on tulevan puuston kannalta tärkeimpiä työvaiheita.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa


 
 

taimikon varhaisperkaus

Varhaisperkauksessa poistetaan havupuutaimien kasvua haittaavaa lehtipuuvesakkoa.

Lisää metsänhoitovideoita Youtubessa

 

Jos olet Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, siirry Metsäverkko-palveluun tekemään tarjouspyyntö.

Tai kysy lisää asiakaspalvelustamme:

0107770

Asiakaspalvelijamme palvelevat arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16. Heinäkuussa poikkeukselliset aukioloajat arkisin klo 8-16 ja lauantaisin kiinni. Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Kysy lisää palvelusta

Metsänomistaja, neuvontaa ja lisätietoja palveluistamme saat myös soittamalla MetsäSoitto-numeroon arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16.

0107770

Palvelemme myös Facebookissa ja Twitterissä

Löydä asiantuntija

Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan lanka- ja matkapuhelimesta.

Suosittelemme myös

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuollon jälkeen kiireelliset hoito- ja hakkuutyöt on toteutettu laadukkaasti ja tulevien vuosien tarpeet on kartoitettu. Metsänomistaja voi nauttia metsänsä tuotosta huoletta.