Metsänhoito

Mihin metsän kasvuvaiheeseen liittyvistä palveluista olet kiinnostunut? Valitse kasvuvaihe kuvasta.

maanmuokkaus

Maanmuokkaus

Maanmuokkauksella luodaan uudelle puusukupolvelle otolliset kasvuolosuhteet. Meidän asiantuntijamme osaavat valita parhaimman maanmuokkausmenetelmän metsääsi.

Kuusen, männyn ja koivun taimet

Taimet

Uuden metsän perustamisessa onnistut parhaiten Metsä Groupin tarjoamilla laadukkailla taimilla.

Siemenet

Uuden metsän perustamisessa onnistut parhaiten Metsä Groupin tarjoamilla laadukkailla siemenillä.

Kuusen männyn ja koivun taimien istutus

Taimien istutus

Istutus on varmin ja nopein tapa perustaa uusi metsä. Istutus sopii hyvin sekä kuuselle, männylle että rauduskoivulle. Kysy lisää metsäasiantuntijoiltamme!

Varhaisperkauksessa poistetaan havupuutaimikosta taimien kasvua haittaava lehtipuuvesakko.

Varhaisperkaus

Varhaisperkauksessa poistetaan havupuutaimikosta taimien kasvua haittaava lehtipuuvesakko 4–8 vuotta istutuksen jälkeen. Kysy lisää metsänasiantuntijoiltamme!

taimikon harvennus

Taimikon harvennus

Taimikon harvennuksen ansiosta puiden pituuskasvu ja järeytyminen jatkuu nopeana ja ensiharvennushakkuun taloudellinen kannattavuus paranee merkittävästi.

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoito vaatii tekijältään rautaista ammattitaitoa. Siksi työssä kannattaa luottaa Metsä Groupin taitavien tekijöiden kokemukseen.

Ensiharvennus on metsän tärkein harvennus

Ensiharvennus

Ensiharvennuksessa poistetaan huonolaatuiset ja -kasvuiset puut ja annetaan laatupuille kasvutilaa. Metsän tulevaisuuden kannalta ensiharvennus on tärkein harvennus.

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavia puita. Ennakkoraivaus parantaa puunkorjuun tuottavuutta ja ehkäisee korjuuvaurioita. Kysy lisää Metsä Groupin metsäasiantuntijoilta.

Harvennushakkuu turvaa puuston elinvoimaisuuden

Harvennushakkuu

Harvennuksilla parannetaan puuston kasvuolosuhteita ja siksi harvennetussa metsässä puut järeytyvät nopeammin. Metsänomistajalle harvennus tuo tuloja. Kysy lisää Metsä Groupin ammattilaisilta.

Kasvatuslannoitus, helikopterilannoitus

Kasvatuslannoitus

Kasvatuslannoituksella voidaan saavuttaa metsässä 10–20 prosentin lisätuotto. Metsäasiantuntijamme arvioi aina lannoituksen tarpeen ja parhaimman lannoitteen paikan päällä.

Tuhkalannoitus

Terveyslannoitus

Terveyslannoituksen eli tuhkalannoituksen ansiosta puut pystyvät hyödyntämään metsämaan kasvupotentiaalin täysipainoisesti. Metsäasiantuntijamme opastavat ravinnehäiriöiden tunnistamisessa.

Uudistushakkuu

Uudistushakkuu

Uudistushakkuu on ajankohtainen, kun metsän uudistamisesta on metsänomistajalle enemmän hyötyä kuin kasvattamisesta.

Uudistusalan raivaus

Uudistusalan raivaus

Uudistusalan raivaus helpottaa maanmuokkaus- ja metsäviljelytöitä. Kysy lisää Metsä Groupin asiantuntijalta.

Poimintahakkuut ja pienaukkohakkuut

Poiminta ja pienaukkohakkuut

Poimintahakkuussa metsikkökuviolta poistetaan suurimpia puita. Pienaukkohakkuussa metsikkökuviolle hakataan pieniä, yleensä 0,2–0,3 hehtaarin kokoisia aukkoja.

tilakäynti

Tilakäynti

Tilakäynnin jälkeen metsänomistajalla on selkeä kokonaiskuva metsän nykytilasta, hakkuumahdollisuuksista ja Metsä Groupin tarjoamista palveluista.

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on oman metsän käsikirja, joka helpottaa metsässä tehtävien töiden suunnittelua ja toteutusta sekä yhteydenpitoa Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa.

palvelupaketti

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuolto

Metsäpalstan perushuollon jälkeen kiireelliset hoito- ja hakkuutyöt on toteutettu laadukkaasti ja tulevien vuosien tarpeet on kartoitettu. Metsänomistaja voi nauttia metsänsä tuotosta huoletta.

Luontoarvojen kartoitus

Luontoarvojen kartoitus

Luontoarvojen kartoituksessa luontokohteen suojelulliset ja taloudelliset arvot kartoitetaan mahdollisimman tarkasti.

Metsätila-arvio

Metsätila-arvio

Metsätila-arvio kertoo metsäsi taloudellisen arvon. Se tarvitaan esimerkiksi perunkirjaa laadittaessa. Metsä Group tekee tila-arvion ammattitaidolla.

Metsäautotien rakentaminen

Metsäautotiet

Hyväkuntoinen metsäautotie mahdollistaa puunkorjuu- ja metsänhoitotyöt ympärivuotisesti, nostaa tilan arvoa sekä palvelee virkistyskäyttöä. Metsäasiantuntijamme arvioivat metsätien kunnostustarpeen.

Kunnostusojitus

Kunnostusojitus

Ojien kunnostuksen ansiosta puuston kasvu elpyy. Metsä Groupilta kaikki kunnostusojitukseen liittyvät palvelut ovat saatavilla helposti saman yhteyshenkilön kautta.

Räätälöity metsäomaisuuden hoito


Jos haluaisi itse kaiken tämän hoitaa läheskään yhtä hyvin, pitäisi itsellä olla samanlainen koulutus ja kokemus. On hyvä olla nöyrä siinä, että tarvitsee kumppania ja neuvonantajaa.” Matti Mäkeläinen, omistajajäsen, Vilppula.

Metsä on elävää omaisuutta. Mitä paremmin sitä hoidat, sitä enemmän sen arvo kasvaa. Hoidamme metsiä vastuullisella tavalla, jotta ne säilyvät myös tuleville sukupolville.

Sinun ei kuitenkaan itse tarvitse olla metsäalan ammattilainen hoitaaksesi hyvin metsääsi, sillä me olemme. Saat oman yhteyshenkilösi kautta metsän- ja luonnonhoidon suunnittelun sekä laadukkaat materiaalit ja ammattitaitoiset tekijät töihin metsääsi, olipa kyseessä hoidettu tai hoitamaton metsä, iso tai pieni tila missä päin Suomea tahansa. Jos olet omistajajäsen, tilaamasi työt ja materiaalit on mahdollista maksaa myös puukaupoista kertyneillä bonuksilla.

Jäsenyys Metsäliitto Osuuskunnassa tarkoittaa sinulle valinnanvapautta metsänomistajana: voit päättää, hoidatko metsätyöt itse vai teetätkö osan tai vaikka kaikki meillä. Omistajajäsenenä sinun on mahdollista ulkoistaa jopa koko metsäomaisuutesi hoito meille. Tällöin varmistamme, että metsäsi tulee hoidetuksi toiveidesi mukaan ja että pitkän tähtäimen suunnitelmasi metsänomistajana toteutuvat. Meillä voit olla sellainen metsänomistaja kuin itse haluat – omine toiveinesi ja tavoitteinesi!